Чси Имоти > Стамболийски >

ЧСИ Стамболийски

Всички имоти в Стамболийски от ЧСИ

Производствен имот Стамболийски

Цена: 566676.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 2129 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ИД20148250400371 - Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/17.02 ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 662688.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 14154 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ИД 20148250400371 - Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на град Стам ...

Производствен имот Стамболийски

Цена: 566676.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 2129 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ИД20148250400371 - Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/17.02 ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 662688.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 14154 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ИД20148250400371 - 1. Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на град Ст ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 629640.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 2129 кв.м.

ул. „Клокотница“ № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ИД 20148250400371 - Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/17. ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 736320.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 14154 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ИД20148250400371 - Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на град Стамб ...

Къща Стамболийски

Цена: 50160.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 104 кв.м.

ул. „Антим I“ № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
ДВОРНО МЯСТО с площ 580 кв.м. /петстотин и осемдесет квадратни метра/, цялото, застроено и незастроено, съставляващо УПИ XXI- 1468 /двадесет и първи хиляда четиристотин шестдесет и осем/ ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 72909.60 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 288 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Гараж Стамболийски

Гараж Стамболийски

Цена: 3320.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 27 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.08.2019 до 11.09.2019
Обявяване на: 2019-09-12
½ /една втора/ ид.ч. от Северният гараж /построен в приземния етаж/ в жилищна сграда, представляваща призем и два жилищни етажа, построена в парцел IX-1190 /девети за имот планоснимачен но ...

Земеделска земя Стамболийски

Цена: 2680.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 4472 кв.м.

местност Беглика
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.08.2019 до 11.09.2019
Обявяване на: 2019-09-12
½ /една втора/ ид.ч. от НИВА с площ 4,472 дка /четири декара и четиристотин седемдесет и два кв.м./, четвърта категория, находяща се в местността БЕГЛИКА, парцел №10 /десети/ от масив 145 ...

Земеделска земя Стамболийски

Земеделска земя Стамболийски

Цена: 5520.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 9211 кв.м.

местност "Голям ирим"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.08.2019 до 11.09.2019
Обявяване на: 2019-09-12
½ /една втора/ ид.ч. от НИВА с площ 9,211 дка /девет декара и двеста и единадесет кв.м/, четвърта категория, находяща се в местността ГОЛЯМ ИРИМ, съставляваща имот№128001 /сто двадесет и о ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 122400.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 321 кв.м.

ул. „Рожен“ № 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ИД 20148200400086 - Урегулиран поземлен имот VII-978 (седми римско - деветстотин седемдесет и осем арабско) от кв. 32 (тридесет и втори) по регулационния план на гр. Стамболийски, община С ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 839520.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 2129 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20148250400371 - 2. Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/1 ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 981756.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 14154 кв.м.

ул. „Клокотница“ № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20148250400371 - 1. Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на град С ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 74160.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 288 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 158400.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 5795 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
...

Хотел Стамболийски

Цена: 238400.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 572 кв.м.

ул. 8-ми март № 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА /бивше училище/, състояща се съгласно Удостоверение с изх. № 15/ 03.02.2006г., издадено от Община Стамболийски, от: приземен етаж с площ от 82,20 кв.м. (осемдесет ...

Етаж от къща Стамболийски

Етаж от къща Стамболийски

Цена: 43516.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 120 кв.м.

ул. Цар Симеон № 27 а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
Етаж от къща , целият с площ от 120 кв.м., гараж и 1/2 идеална част от дворно място , цялото застроено и незастроено с площ от 635 кв.м. ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 321 кв.м.

ул. „Рожен“ № 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
ИД 20148200400086 - Урегулиран поземлен имот VII-978 (седми римско - деветстотин седемдесет и осем арабско) от кв. 32 (тридесет и втори) по регулационния план на гр. Стамболийски, община С ...

Земеделска земя Стамболийски

Земеделска земя Стамболийски

Цена: 408.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
1. ½ /една втора/ идеална част от НИВА с площ от 0.998 дка / деветстотин деветдесет и осем кв.м/, трета категория, находяща се в местността „Тертипска градина“ съставляваща имот № 106010 ( ...

Етаж от къща Стамболийски

Етаж от къща Стамболийски

Цена: 24240.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
½ /една втора/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ имот 1340 /тринадесет хиляди и четиридесет/, включен в УПИ XXII-1340,3444 /двадесет и две римско тире тринадесет хиляди и четиридесет, три х ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 105 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.04.2019 до 29.05.2019
Обявяване на: 2019-05-30
...

Етаж от къща Стамболийски

Етаж от къща Стамболийски

Цена: 48195.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 120 кв.м.

ул. Цар Симеон № 27 а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
Целият първи етаж с площ от 120 кв.м. от масивна жилищна сграда построена в имот 1340 включен в УПИ ХХІІ – 1340, 3444 от кв. 55 по плана на гр. Стамболийски, Целият източен ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 43516.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
Целият първи етаж с площ от 120 кв.м. от масивна жилищна сграда построена в имот 1340 включен в УПИ ХХІІ – 1340, 3444 от кв. 55 по плана на гр. Стамболийски, Целият източен ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 82400.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 288 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Етаж от къща Стамболийски

Етаж от къща Стамболийски

Цена: 17040.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 76 кв.м.

ул. „Васил Левски“ № 174
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
И.Д.20188250400836-2018 г. Самостоятелен обект от сграда с предназначение за жилище, представляващо самостоятелен втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда - къща с общо стълбище за ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 12330.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 100 кв.м.

ул."Освобождение" № 33
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
ИД № 20138250400761 - ЖИЛИЩНА СГРАДА близнак-източната част на сградата със самостоятелен вход от изток, състояща се от три стаи и антре и площ от 100 /сто/ кв. м., ведно с масивен гараж с ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 932800.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 2129 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ИД 20148250400371 - 2. Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/1 ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 1090840.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 14154 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ИД 20148250400371 -   1. Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на град ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 176000.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 5795 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника БГ КРАН ЕООД, а именно: Дворно място с площ от 5 795 кв.м /пет хиляди седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, находящо се в гр.Стамболийски, о ...

Хотел Стамболийски

Хотел Стамболийски

Цена: 257040.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 572 кв.м.

ул. 8-ми март № 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2019 до 05.03.2019
Обявяване на: 2019-03-06
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА /бивше училище/, състояща се съгласно Удостоверение с изх. № 15/ 03.02.2006г., издадено от Община Стамболийски, от: приземен етаж с площ от 82,20 кв.м. (осемдесет ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 856062.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 2129 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.01.2019 до 05.02.2019
Обявяване на: 2019-02-06
ИД 20148250400371 - Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/17.0 ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 1068750.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 14154 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.01.2019 до 05.02.2019
Обявяване на: 2019-02-06
ИД 20148250400371 - Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на град Стам ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 13700.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 100 кв.м.

ул."Освобождение" № 33
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.01.2019 до 12.02.2019
Обявяване на: 2019-02-13
ид № 20138250400761 - ЖИЛИЩНА СГРАДА близнак-източната част на сградата със самостоятелен вход от изток, състояща се от три стаи и антре и площ от 100 /сто/ кв. м., ведно с масивен гараж с ...

Хотел Стамболийски

Хотел Стамболийски

Цена: 285600.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 572 кв.м.

ул. 8-ми март № 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.11.2018 до 14.12.2018
Обявяване на: 2018-12-17
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА /бивше училище/, състояща се съгласно Удостоверение с изх. № 15/ 03.02.2006г., издадено от Община Стамболийски, от: приземен етаж с площ от 82,20 кв.м. (осемдесет ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 5795 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30
Дворно място с площ от 5 795 кв.м /пет хиляди седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, находящо се в гр.Стамболийски, обл. Пловдив, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – произв ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 951180.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 2129 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16
ИД 20148250400371 - Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/17.0 ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 1187500.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 14154 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16
ИД 20148250400371 - Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на град Стам ...

Хотел Стамболийски

Хотел Стамболийски

Цена: 280440.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 572 кв.м.

ул. 8-ми март № 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА /бивше училище/, състояща се съгласно Удостоверение с изх. № 15/ 03.02.2006г., издадено от Община Стамболийски, от: приземен етаж с площ от 82,20 кв.м. (осемдесет ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 1056855.60 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 2129 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14
ид 20148250400371 - Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/17.0 ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 1319364.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 14154 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14
ид 20148250400371 - Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на град Стам ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 14976.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 100 кв.м.

ул."Освобождение" № 33
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
ид № 20138250400761 - ЖИЛИЩНА СГРАДА близнак-източната част на сградата със самостоятелен вход от изток, състояща се от три стаи и антре и площ от 100 /сто/ кв. м., ведно с масивен гараж с ...

Хотел Стамболийски

Хотел Стамболийски

Цена: 311600.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 572 кв.м.

ул. 8-ми март № 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.06.2018 до 13.07.2018
Обявяване на: 2018-07-16
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА /бивше училище/, състояща се съгласно Удостоверение с изх. № 15/ 03.02.2006г., издадено от Община Стамболийски, от: приземен етаж с площ от 82,20 кв.м. (осемдесет ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 200000.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 5795 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
Дворно място с площ от 5 795 кв.м /пет хиляди седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, находящо се в гр.Стамболийски, обл. Пловдив, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – произв ...

Земеделска земя Стамболийски

Земеделска земя Стамболийски

Цена: 2240.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 1596 кв.м.

гр.Стамболийски, местност "Горен алчак"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 2018-07-05
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000616 / нула нула нула шест едно шест /, в землището на гр. Стамболийски с ЕКАТЕ 51980 ( пет едно девет осем нула) , местност ” Горен алчак”, с НТП „ др. с ...

Земеделска земя Стамболийски

Земеделска земя Стамболийски

Цена: 2560.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 1860 кв.м.

гр.Стамболийски, местност "Горен алчак"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 2018-07-05
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000615 / нула нула нула шест едно пет /, в землището на гр. Стамболийски с ЕКАТЕ 51980 ( пет едно девет осем нула) , местност ” Горен алчак”, с НТП „ др. се ...

Земеделска земя Стамболийски

Земеделска земя Стамболийски

Цена: 1504.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 1016 кв.м.

гр.Стамболийски
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 2018-07-05
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000614 / нула нула нула шест едно четири /, в землището на гр. Стамболийски с ЕКАТЕ 51980 ( пет едно девет осем нула) , местност ” Горен алчак”, с НТП „ др. ...

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 16640.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 100 кв.м.

общ. Стамболийски, ул."Освобождение" № 33
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2018 до 03.07.2018
Обявяване на: 2018-07-04
ид № 20138250400761 - ЖИЛИЩНА СГРАДА близнак-източната част на сградата със самостоятелен вход от изток, състояща се от три стаи и антре и площ от 100 /сто/ кв. м., ведно с масивен гараж с ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 1174284.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 2129 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
Обявяване на: 2018-06-05
ид 20148250400371 - 2. Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/1 ...

Производствен имот Стамболийски

Производствен имот Стамболийски

Цена: 1465960.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 14154 кв.м.

ул. "Клокотница" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
Обявяване на: 2018-06-05
ид 20148250400371 -     1. Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на гр ...

Парцел Стамболийски

Парцел Стамболийски

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 1450 кв.м.

ул. "4-та Полатово"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
Обявяване на: 2018-05-30
ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м. находящо се в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „4-та- Полатово”, съставляващо ПИ № 77 /седе ...

Евтини имоти от ЧСИ Стамболийски?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти стамболийски имоти в стамболийски чси стамболийски имоти стамболийски чси стамболийски имоти в стамболийски къщи в стамболийски имоти за продан в град стамболийски къща с двор град стамболийски имоти за продажба град стамболийски