Чси Имоти > Лом >

ЧСИ Лом

Всички имоти в Лом от ЧСИ

Земеделска земя ЛОМ

Цена: 2672.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 6298 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.150.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделска земя ЛОМ

Земеделска земя ЛОМ

Цена: 744.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1749 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.151.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделска земя ЛОМ

Цена: 2120.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 5004 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.153.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделска земя ЛОМ

Земеделска земя ЛОМ

Цена: 2336.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 5500 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.155.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделска земя ЛОМ

Земеделска земя ЛОМ

Цена: 2120.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 5001 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделска земя ЛОМ

Земеделска земя ЛОМ

Цена: 1640.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 4102 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделска земя ЛОМ

Цена: 624.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1500 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделска земя ЛОМ

Земеделска земя ЛОМ

Цена: 1248.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 3000 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес гр. Лом, ...

Склад ЛОМ

Склад ЛОМ

Цена: 31168.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 3542 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.507.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: гр. Лом ...

Производствен имот ЛОМ

Цена: 216712.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 12864 кв.м.

ул. Лудолфо Миланези № 2
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.508.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на позем ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 38610.40 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 249 кв.м.

гр.Лом, кв."Младеново"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 44812.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 578 кв.м.

гр.Лом, кв."Младеново"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
...

Търговски имот ЛОМ

Търговски имот ЛОМ

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 290 кв.м.

ул. "Призрен" № 29
Окръжен съд: Монтана
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ – 3451, в кв. 177, по плана на гр. Лом, обл. Монтана, с административен адрес по документ ул. „Призрен” № 29, целият с площ от 290 кв. м., ведно с построената в него двуе ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 37600.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 98 кв.м.

ул.Александровска №174
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
СГРАДА с идентификатор №44238.500.69.6 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и девет точка шест//, по кадастралната карта, одобрена със Запове ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 6380.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1013 кв.м.

ул. Александър Стамболийски №176
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
300/1013 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44238.500.68 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и осем/, по кадастралната карта, одобрена ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 15800.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1159 кв.м.

ул.Александровска №182
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
693/1159 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44238.500.65 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и пет/, по кадастралната карта, одобрена с ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 13259.52 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1297 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 6529 с незатворена имотна граница по регулационния план на кв. Младеново, гр. Лом. Същия по кадастралната карта на гр. Лом, кв. Младеново е включен и е част от поземлен ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 11074.32 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1079 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6186 с площ от 1079 кв.м. неограден и не се ползва. В имота са построени две сгради. Тези сгради нямат разработен и одобрен ПУП и застрояване и не е ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 9599.76 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 884 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6183 с площ от 884 кв.м. незастроен, неограден и не се ползва. Имотът е при съседи: 44238.501.6185, 44238.501.6186, 44238.501.6182 и 44238.501.6521 ...

Едностаен апартамент ЛОМ

Едностаен апартамент ЛОМ

Цена: 7360.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 41 кв.м.

ул. Дядо Цеко войвода № 34, вх. Г, ет. 7, ап. 58
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.46.5.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.20 ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 11370.96 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1108 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6182 с площ от 1108 кв.м. незастроен, неограден и не се ползва. Имотът е при съседи: 44238.501.6183, 44238.501.6181 и 44238.501.6521 ...

Едностаен апартамент ЛОМ

Едностаен апартамент ЛОМ

Цена: 7520.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 42 кв.м.

ул. Дядо Цеко войвода № 34, вх. Г, ет. 7, ап. 59
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.46.5.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 11171.52 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1036 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6181 с площ от 1036 кв.м. незастроен, неограден и не се ползва. Имотът е при съседи: 44238.501.6182, 44238.501.6521 ...

Двустаен апартамент ЛОМ

Двустаен апартамент ЛОМ

Цена: 13608.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 60 кв.м.

ул .Дядо Цеко войвода 34
Окръжен съд: Монтана
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.46.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГ ...

Производствен имот ЛОМ

Производствен имот ЛОМ

Цена: 216712.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 12864 кв.м.

местност Под долапа
Окръжен съд: Монтана
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.508.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на позем ...

Едностаен апартамент ЛОМ

Едностаен апартамент ЛОМ

Цена: 8280.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 41 кв.м.

ул. Призрен №31, вх.Д, ет.7, ап.60
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.46.1.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 25029.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 335 кв.м.

ул. Беласица №28
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.506.3405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния ...

Къща ЛОМ

Къща ЛОМ

Цена: 22320.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 810 кв.м.

ул. Цар Асен №4-6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
115/220 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Къща ЛОМ

Къща ЛОМ

Цена: 22320.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 810 кв.м.

ул. Цар Асен №4-6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
115/220 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Къща ЛОМ

Къща ЛОМ

Цена: 22320.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 810 кв.м.

ул. Цар Асен №4-6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
115/220 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Къща ЛОМ

Къща ЛОМ

Цена: 22320.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 810 кв.м.

ул. Цар Асен №4-6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
115/220 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Къща ЛОМ

Къща ЛОМ

Цена: 22320.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 810 кв.м.

ул. Цар Асен №4-6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
115/220 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Къща ЛОМ

Къща ЛОМ

Цена: 22320.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 810 кв.м.

ул. Цар Асен №4-6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
115/220 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Едностаен апартамент ЛОМ

Едностаен апартамент ЛОМ

Цена: 8640.72 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 43 кв.м.

ул. "Дядо Цеко Войвода" №47, вх.А, ет.5, ап.19
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.42.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 404100.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 3764 кв.м.

ул. Стадиона №24
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
1. ОБЕКТ “АКВАПАРК”, представляващ 3422/3764 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6028 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтан ...

Едностаен апартамент ЛОМ

Едностаен апартамент ЛОМ

Цена: 7728.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 41 кв.м.

ул. Дядо Цеко войвода № 47, вх. А, ет. 2, ап. 7
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.42.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.20 ...

Склад ЛОМ

Склад ЛОМ

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 246 кв.м.

ул. Митко Палаузов
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.506.2917, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнит ...

Жилищна сграда ЛОМ

Жилищна сграда ЛОМ

Цена: 15655.20 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 107 кв.м.

ул.Явор 18
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.502.664 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с ад ...

Жилищна сграда ЛОМ

Жилищна сграда ЛОМ

Цена: 38781.60 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Иван Кулин № 18А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.786 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на п ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 2672.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 6298 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.150.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение н ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 744.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1749 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.151.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 2120.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 5004 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.153.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 2336.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 5500 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.155.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 2120.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 5001 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 1640.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 4102 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 624.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1500 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 1248.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 3000 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес гр. Лом, ...

Склад ЛОМ

Склад ЛОМ

Цена: 31168.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 3542 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.507.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: гр. Лом ...

Къща ЛОМ

Къща ЛОМ

Цена: 11829.60 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 67 кв.м.

гр. Лом, кв. Младеново, ул. „Дългошевско шосе” № 3
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – КЪЩА, находяща се в гр. Лом, ул. „Дългошевско шосе” № 3, със застроена площ 67.43 кв. м., състояща се от три спални, хол, кухня, трапезария и сервизни помещения, п ...

Двустаен апартамент ЛОМ

Двустаен апартамент ЛОМ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Призрен №31, вх.Е, ет.4, ап.12
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.46.3.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009г. н ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 27288.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 411 кв.м.

местност Момин брод, местност "Под шосето"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
СГРАДА с идентификатор 44238.55.21.1 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петдесет и пет точка двадесет и едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регис ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 6711.12 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1013 кв.м.

ул."Ал.Стамболийски" №176
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
- 300/1013 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44238.500.68 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и осем/, по кадастралната карта, одобрен ...

Склад ЛОМ

Склад ЛОМ

Цена: 116625.60 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 8920 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.507.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителни ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 39582.72 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 98 кв.м.

ул."Ал.Стамболийски" №174
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
- СГРАДА с идентификатор №44238.500.69.6 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и девет точка шест//, по кадастралната карта, одобрена със Запо ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 36214.56 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 275 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
• Семехранилище – масивна стопанска сграда със застроена площ от 275кв.м. /двеста седемдесет и пет/, на два етажа, с мазе под цялата площ, построена в поземлен имот II /втори/, квартал 142 ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 40690.08 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 592 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
• Хамбар с мазе – масивна стопанска сграда със застроена площ от 592 кв.м./петстотин деветдесет и два/, с мазе под цялата площ, построена в поземлен имот II /втори/, квартал 142/сто четири ...

Жилищна сграда ЛОМ

Жилищна сграда ЛОМ

Цена: 29928.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 72 кв.м.

ул. Пристанищна № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.5089, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления ...

Склад ЛОМ

Склад ЛОМ

Цена: 85664.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 773 кв.м.

ул. Лудовико Миланези
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.507.93, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления им ...

Търговски имот ЛОМ

Търговски имот ЛОМ

Цена: 63086.40 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 208 кв.м.

ул. Димитър Ангелов № 4
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.505.2258.1.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 14732.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1297 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 6529 с незатворена имотна граница по регулационния план на кв. Младеново, гр. Лом. Същия по кадастралната карта на гр. Лом, кв. Младеново е включен и е част от поземлен ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 12304.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1079 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6186 с площ от 1079 кв.м. неограден и не се ползва. В имота са построени две сгради. Тези сгради нямат разработен и одобрен ПУП и застрояване и не е ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 10666.40 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 884 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6183 с площ от 884 кв.м. незастроен, неограден и не се ползва. Имотът е при съседи: 44238.501.6185, 44238.501.6186, 44238.501.6182 и 44238.501.6521 ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 12634.40 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1108 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6182 с площ от 1108 кв.м. незастроен, неограден и не се ползва. Имотът е при съседи: 44238.501.6183, 44238.501.6181 и 44238.501.6521 ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 12412.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1036 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6181 с площ от 1036 кв.м. незастроен, неограден и не се ползва. Имотът е при съседи: 44238.501.6182, 44238.501.6521 ...

Търговски имот ЛОМ

Търговски имот ЛОМ

Цена: 56700.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 290 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
и.д. 200/2016 телефон за контакти: 096/588-588 ...

Двустаен апартамент ЛОМ

Двустаен апартамент ЛОМ

Цена: 25356.40 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 62 кв.м.

ул."Стефан Караджа" №20, вх.Г, ет.4, ап.39
Окръжен съд: Монтана
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
• Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.505.6058.1.11 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесдет и осем, точка, петстотин и пет, точка, шест хиляди петдесет и осем, точка, ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 449000.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 3764 кв.м.

ул."Стадиона" № 24
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
• ОБЕКТ “АКВАПАРК”, представляващ 3422/3764 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6028 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана ...

Едностаен апартамент ЛОМ

Едностаен апартамент ЛОМ

Цена: 9600.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 43 кв.м.

ул."Дядо Цеко войвода" №47, вх.А, ет.5, ап.19
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.42.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 ...

Едностаен апартамент ЛОМ

Едностаен апартамент ЛОМ

Цена: 9600.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 43 кв.м.

ул."Дядо Цеко войвода" №47, вх.А, ет.5, ап.19
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.42.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 ...

Тристаен апартамент ЛОМ

Тристаен апартамент ЛОМ

Цена: 11232.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 80 кв.м.

ул."Пристанищна" №17, вх.А, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
- 1/2 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.505.6062.7.6, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед №РД-18-5/26.01.2009г. на изп.ди ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 30320.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 411 кв.м.

кв.»Момин Брод», местност «Под шосето»
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
СГРАДА с идентификатор 44238.55.21.1 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петдесет и пет точка двадесет и едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регис ...

Едностаен апартамент ЛОМ

Едностаен апартамент ЛОМ

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 41 кв.м.

ул. Дядо Цеко войвода № 47, вх. А, ет. 2, ап. 7
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.42.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 27810.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 335 кв.м.

ул."Беласица" 28
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.506.3405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния ...

Едностаен апартамент ЛОМ

Едностаен апартамент ЛОМ

Цена: 9200.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 41 кв.м.

ул."Призрен" 31, вх.Д, ет.7, ап.60
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.506.46.1.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г ...

Жилищна сграда ЛОМ

Жилищна сграда ЛОМ

Цена: 16476.48 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 107 кв.м.

ул.Явор
Окръжен съд: Монтана
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.502.664 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с ад ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 62349.84 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 15439 кв.м.

ул. Софийска, кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния ...

Тристаен апартамент ЛОМ

Тристаен апартамент ЛОМ

Цена: 31005.36 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 90 кв.м.

гр. Лом, ул. ”Филип Тотю” № 5, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Монтана
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.505.927.2.5, находящ се в гр. Лом, обл. Монтана по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 83157.12 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 466 кв.м.

ул."Белоградчишко шосе" 21
Окръжен съд: Монтана
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ/ със застроена площ от 462.00 кв.м., РЗП – 1386 кв.м., със стълбищна клетка обслужваща трите етажа, всеки един с обособени сан ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 44375.76 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 424 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Монтана
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІІІ, за производствено – складови дейности от квартал 258 по плана на Промишлено-складова зона – Север, гр. Лом, целият урегулиран поземлен имот, застроен и неза ...

Търговски имот ЛОМ

Търговски имот ЛОМ

Цена: 40822.56 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 165 кв.м.

ул. Иван Кулин № 18А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.786 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземле ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 2613.60 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 6298 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.150.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 712.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1749 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.151.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 2080.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 5004 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.153.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 2289.60 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 5500 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.155.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 2080.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 5001 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 1656.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 4102 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 604.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1500 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение н ...

Земеделски имот ЛОМ

Земеделски имот ЛОМ

Цена: 1209.60 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 3000 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.149.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес гр. Лом, ...

Производствен имот ЛОМ

Производствен имот ЛОМ

Цена: 31089.60 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 3542 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.507.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: гр. Лом ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 40238.40 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 275 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Семехранилище – масивна стопанска сграда със застроена площ от 275кв.м. /двеста седемдесет и пет/, на два етажа, с мазе под цялата площ, построена в поземлен имот II /втори/, квартал 142 / ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 45211.20 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 578 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Хамбар с мазе – масивна стопанска сграда със застроена площ от 592 кв.м./петстотин деветдесет и два/, с мазе под цялата площ, построена в поземлен имот II /втори/, квартал 142/сто четириде ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 18489.60 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1159 кв.м.

ул."Александър Стамболийски"№182
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
693/1159 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44238.500.65 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и пет/, по кадастралната карта, одобрена с ...

Търговски имот ЛОМ

Търговски имот ЛОМ

Цена: 43980.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 98 кв.м.

ул."Александър Стамболийски"№174
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
СГРАДА с идентификатор №44238.500.69.6 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и девет точка шест//, по кадастралната карта, одобрена със Запове ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 7456.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1013 кв.м.

ул."Александър Стамболийски"№176
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
300/1013 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44238.500.68 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и осем/, по кадастралната карта, одобрена ...

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 810 кв.м.

ул."Цар Асен" №4-6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
115/220 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 ...

Магазин ЛОМ

Магазин ЛОМ

Цена: 70096.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 208 кв.м.

ул. Димитър Ангелов № 4
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.505.2258.1.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 ...

Производствен имот ЛОМ

Производствен имот ЛОМ

Цена: 240792.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 12864 кв.м.

ул. Лудолфо Миланези № 2
Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.508.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на позем ...

Производствен имот ЛОМ

Производствен имот ЛОМ

Цена: 129584.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 8920 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.507.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителни ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 15086.16 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1297 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 6529 с незатворена имотна граница по регулационния план на кв. Младеново, гр. Лом. Същия по кадастралната карта на гр. Лом, кв. Младеново е включен и е част от поземлен ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 12978.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1079 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6186 с площ от 1079 кв.м. неограден и не се ползва. В имота са построени две сгради. Тези сгради нямат разработен и одобрен ПУП и застрояване и не е ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 10476.72 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 884 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6183 с площ от 884 кв.м. незастроен, неограден и не се ползва. Имотът е при съседи: 44238.501.6185, 44238.501.6186, 44238.501.6182 и 44238.501.6521 ...

Парцел ЛОМ

Парцел ЛОМ

Цена: 13325.76 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1108 кв.м.

кв. Младеново
Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6182 с площ от 1108 кв.м. незастроен, неограден и не се ползва. Имотът е при съседи: 44238.501.6183, 44238.501.6181 и 44238.501.6521 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти лом имоти в лом имоти в лом от съдия изпълнител имоти лом имоти в лом имоти в лом от съдия изпълнител апартаменти лом къщи лом чси лом лом имоти