Чси Имоти > Сливен >

ЧСИ Сливен

Всички имоти в Сливен от ЧСИ

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 27056.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 2432 кв.м.

кв. "Промишлена зона"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-18
Поземлен имот с идентификатор №67338.602.97, находящ се в гр.Сливен кв.Промишлена зона с площ 2432 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 20512.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1844 кв.м.

кв. "Промишлена зона"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
Поземлен имот с идентификатор №67338.602.96, находящ се в гр.Сливен кв.Промишлена зона с площ 1844 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 88944.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 4339 кв.м.

кв. "Промишлена зона"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
Поземлен имот с идентификатор №67338.602.131, находящ се в гр.Сливен кв.Промишлена зона с площ 4 339 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - з ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 33376.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 3000 кв.м.

кв. "Промишлена зона"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
Поземлен имот с идентификатор №67338.602.130, находящ се в гр.Сливен кв.Промишлена зона с площ 3000 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за ...

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 80856.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1960 кв.м.

м.Дебелата кория
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
Поземлен имот с идентификатор 67338.464.21 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин шестдесет и четири точка двадесет и един/ по кадастрална карта и кадастралнит ...

Магазин СЛИВЕН

Магазин СЛИВЕН

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 141 кв.м.

ул."Иван Вазов" № 18 а, вход А, ет.1, обект 6
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.531.69.1.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка шестдесет и девет точка едно точка ше ...

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 53771.33 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 566 кв.м.

м.Дебелата кория
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.177.50 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто седемдесет и седем точка петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Заведение СЛИВЕН

Заведение СЛИВЕН

Цена: 54144.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 120 кв.м.

ул."Г.С.Раковски" № 111, ет.2, ап.8
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.514.234.1.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и четири точка едно точка осе ...

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 152640.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 14623 кв.м.

местност Карандила
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.303.67 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и три точка шестдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 84640.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1519 кв.м.

кв. Речица
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.868.391 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин шестдесет и осем точка триста деветдесет и едно/, по кадастралната карта и ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 119520.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 2411 кв.м.

КВ. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.603.317 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка триста и седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 25680.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 54 кв.м.

кв. Кольо Фичето № 30, ет. 0, обект 10
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.517.121.1.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и седемнадесет точка сто двадесет и едно точка едно точ ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 73040.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 92 кв.м.

ул. Джеймс Баучер № 22, ет. 0, обект 16
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.514.296.6.16 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста деветдесет и шест точка ше ...

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 504000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 5815 кв.м.

кв. Промишлена зона
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.140 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и пет точка сто и четиридесет/, по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 3744.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 2400 кв.м.

местност Сливенски кър
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.834.80 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин тридесет и четири точка осемдесет/, по кадастралната карта и кадастралните ре ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 38080.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Никола Михайловски" № 9
Окръжен съд: Сливен
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идф.№ 67338.515.80 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петнадесет точка осемдесет/, по кадастралната карта на гр.Сливен, с адрес на поземлени ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 34480.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 65 кв.м.

кв. "Даме Груев" бл.11, вх.В, ет.5, ап.20
Окръжен съд: Сливен
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.563.221.3.20 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка двеста двадесет и едно точка три точка дваде ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 24080.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 64 кв.м.

ул."Калето" № 2А
Окръжен съд: Сливен
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.516.158 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка сто петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 71200.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Илия Цеков" № 22-24
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.528.389.6.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка триста осемдесет и девет точка шест ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 45360.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 87 кв.м.

ул. "Антон Иванов" № 20А
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.530.54.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири точка едно точка едно/ п ...

Магазин СЛИВЕН

Магазин СЛИВЕН

Цена: 29600.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 82 кв.м.

кв. Република, бл.39, обект 19
Окръжен съд: Сливен
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.516.323.1.19 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка триста двадесет и три точка едно точк ...

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 14640.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1454 кв.м.

ИЗГРЕВ-М. ГЮРГЮНЛЮКА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.414.164 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиринадесет точка сто шестдесет и четири/ по кадастралната карта на гр ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 53771.33 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 566 кв.м.

м. Дебелата кория
Окръжен съд: Сливен
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.177.50 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто седемдесет и седем точка петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 69265.74 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 85 кв.м.

ул. "Георги Икономов" №18, ет.0
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.04.2020 до 21.05.2020
Обявяване на: 2020-05-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.544.211.4.16 по кадастралната карта на гр. Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Изпълнителния директор на Агенци ...

Многостаен апартамент СЛИВЕН

Многостаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 62400.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 101 кв.м.

ж.к. "Сини Камъни" , бл.7, вх. "д", ет.7, ап.25
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.03.2020 до 30.04.2020
Обявяване на: 2020-05-04
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.523.75.1.25 по кадастрална карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра и с администрат ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 27381.60 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 66 кв.м.

кв. "Даме Груев" бл.23, ет.8, ап. 24
Окръжен съд: Сливен
Срок: 27.04.2020 до 27.05.2020
Обявяване на: 2020-05-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.564.65.3.22, по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, находящ се в гр. ...

Жилищна сграда СЛИВЕН

Жилищна сграда СЛИВЕН

Цена: 28128.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 63 кв.м.

ул. "Елисавета Багряна" №4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.516.196 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.С ...

Жилищна сграда СЛИВЕН

Жилищна сграда СЛИВЕН

Цена: 39200.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 65 кв.м.

ул. "Чаталджа" №2
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.03.2020 до 30.04.2020
Обявяване на: 2020-05-04
Поземлен имот с идентификатор №67338.505.121, с адрес : гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Чаталджа“ №2, целият с площ 252 кв.м., с трайно предназначение : урбанизирана територия, ...

Жилищна сграда СЛИВЕН

Жилищна сграда СЛИВЕН

Цена: 41840.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 67 кв.м.

ул. "Средногорска" №14
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Сграда идентификатор 67338.702.111.1 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Средногорск ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 119520.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 2411 кв.м.

кв. Промишлена зона
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.603.317 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка триста и седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 34640.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 66 кв.м.

КВ. ДАМЕ ГРУЕВ БЛ. 34, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.564.36.2.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и четири точка тридесет и шест точка две точка ч ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 880 кв.м.

КВ. РЕЧИЦА, УЛ. МИХАИЛ ГРЕКОВ № 28
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.275 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка двеста седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 64688.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 83 кв.м.

кв. Стоян Заимов бл. 71, ет. 1, обект 45
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.562.11.1.45 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка единадесет точка едно точка четири ...

Вила СЛИВЕН

Вила СЛИВЕН

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 497 кв.м.

местност Селището
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.440.142 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка сто четиридесет и две/, по кадастралната карта и кад ...

Заведение СЛИВЕН

Заведение СЛИВЕН

Цена: 48240.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 76 кв.м.

кв. Клуцохор, ет.0, об.5
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка пе ...

Офис СЛИВЕН

Офис СЛИВЕН

Цена: 84960.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 142 кв.м.

кв. Клуцохор, ет.2, об.3
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка тр ...

Магазин СЛИВЕН

Магазин СЛИВЕН

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 48 кв.м.

кв. Клуцохор, ет.1, об.1
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка ед ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 29944.80 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 5390 кв.м.

м. "Кише дермен"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.99.61 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка деветдесет и девет точка шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Етаж от къща СЛИВЕН

Етаж от къща СЛИВЕН

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 100 кв.м.

ул. "Възраждане" № 47, ет.2
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.703.117 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет/ по ка ...

Заведение СЛИВЕН

Заведение СЛИВЕН

Цена: 54144.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 120 кв.м.

УЛ. "Г.С. РАКОВСКИ" № 111, ЕТ.2
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.514.234.1.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и четири точка едно точка осе ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 32472.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 53 кв.м.

кв. "Речица", ул. "Средногорска" № 4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.591 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка петстотин деветдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастрал ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 38232.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 116 кв.м.

м. Дълбоки дол
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.412.407 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и дванадесет точка четиристотин и седем/ по кадастралната карта и кадастралн ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 183600.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 595 кв.м.

ул. Сава Филаретов № 3
Окръжен съд: Сливен
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.556.42 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка четиридесет и две/, по кадастралната карта и кадастрал ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 92378.43 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 92 кв.м.

ул. Джеймс Баучер № 22, ет. 0, обект 16
Окръжен съд: Сливен
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.514.296.6.16 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста деветдесет и шест точка ше ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 100800.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 930 кв.м.

кв. Промишлена зона
Окръжен съд: Сливен
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.603.261 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка двеста шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 532 кв.м.

ул. Здравец № 2-а
Окръжен съд: Сливен
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.701.88 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и едно точка осемдесет и осем/ по када ...

Гараж СЛИВЕН

Гараж СЛИВЕН

Цена: 7297.90 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 22 кв.м.

кв. Даме Груев бл. 26, вх. Б, ет. 0, гараж 13
Окръжен съд: Сливен
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.564.60.2.13 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и четири точка шестдесет точка две точка трина ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 39440.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 64 кв.м.

кв. Даме Груев бл. 28, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.564.56.1.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и четири точка петдесет и шест точка едно точка ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 43272.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 400 кв.м.

ул. Стефан Султанов № 30
Окръжен съд: Сливен
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.555.110 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и пет точка сто и десет/ по к ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 16308.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 438 кв.м.

ул. Митрополит Серафим № 6
Окръжен съд: Сливен
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
1/2 /една втора/ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.515.125 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петнадесет точка сто двадесет и пет/, по кадас ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 140194.05 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1640 кв.м.

кв. "Асеновец"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.565.388 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и пет точка триста осемдесет и осем/ по кадастралната карта на гр. ...

Евтини имоти от ЧСИ СЛИВЕН?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Сливен

имоти сливен съдия изпълнител имоти сливен съдия изпълнител чси сливен частен съдебен изпълнител сливен частни съдебни изпълнители сливен съдия изпълнител сливен село калояново сливен частен съдия изпълнител сливен калояново сливен имоти сливен