Чси Имоти > Сливен >

ЧСИ Сливен

Всички имоти в Сливен от ЧСИ

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 177840.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 454 кв.м.

бул. Панайот Хитов № 14, ет. 0
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.528.23.10.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка двадесет и три точка десет точка ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 111600.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 930 кв.м.

кв. Промишлена зона
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.603.261 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка двеста шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 60800.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 93 кв.м.

ул. Димитър Добрович бл. 30, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.549.64.2.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка шестдесет и четири точка две то ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 48960.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 880 кв.м.

кв. Речица, ул. Михаил Греков № 28
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.275 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка двеста седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Земеделска земя СЛИВЕН

Цена: 86.40 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1199 кв.м.

м. Марков мочур
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 72165.114.9 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка сто и четиринадесет точка девет/ по кадастралната карта и ка ...

Вила СЛИВЕН

Вила СЛИВЕН

Цена: 10224.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 35 кв.м.

м. Гюргюнлюка
Окръжен съд: Сливен
Срок: 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 2019-11-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.413.525 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и тринадесет точка петстотин двадесет и пет/, находящ се в гр. Сливен, мес ...

Други СЛИВЕН

Цена: 3067.20 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 42 кв.м.

ул. "Байкал" № 26
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор № 67338.521.85.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка осемдесет и пет точка две/, с площ от 13,00 кв.м / ...

Магазин СЛИВЕН

Магазин СЛИВЕН

Цена: 65120.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 141 кв.м.

ул. "Иван Вазов" № 18а, вх.А, ет.1, обект 6
Окръжен съд: Сливен
Срок: 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 2019-11-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.531.69.1.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка шестдесет и девет точка едно точка ше ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 4680.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 532 кв.м.

ул. Здравец № 2-а
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.701.88 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и едно точка осемдесет и осем/ по када ...

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 65040.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 83 кв.м.

кв. Стоян Заимов бл. 71, ет. 1, обект 45
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.562.11.1.45 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка единадесет точка едно точка четири ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 59760.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 82 кв.м.

ул. Великокняжевска 123
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.511.94 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 4464.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1450 кв.м.

местност "Дюлева река"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
1000/1450 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.416.15 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка петнадесет/ по кадастралната ка ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 2653 кв.м.

местност Каменка
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.422.296 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин двадесет и две точка двеста деветдесет и шест/, по кадастралната карта и ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 40271.04 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 37 кв.м.

ул. Лъдженска № 4, ет. 0, обект 5
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.549.23.1.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка двадесет и три точка едно точка ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 21226.40 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 65 кв.м.

кв. "Стоян Заимов", бл. 92, вх. "А", ет. 3, ап. 9
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
2/3 /ДВЕ ТРЕТИ/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.562.57.1.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка пет ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 18027.85 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 78 кв.м.

ж.к. "Сини Камъни" бл.31, вх. Е, ет.2, ап.3
Окръжен съд: Сливен
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
1/2 /една втора/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.524.152.2.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и четири точка с ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 185399.74 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1640 кв.м.

кв. "Асеновец"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.565.388 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и пет точка триста осемдесет и осем/ по кадастралната карта на гр. ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 82000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 175 кв.м.

кв. "Речица", ул. "Св. Иван Рилски" № 1
Окръжен съд: Сливен
Срок: 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 2019-11-21
СГРАДА с идентификатор 67338.701.40.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и едно точка четиридесет точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 87760.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Илия Цеков" № 22-24
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.528.389.6.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка триста осемдесет и девет точка шест ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 102642.70 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 92 кв.м.

ул. Джеймс Баучер № 22, ет. 0, обект 16
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.514.296.6.16 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста деветдесет и шест точка ше ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 204000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 595 кв.м.

ул. Сава Филаретов № 3
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.556.42 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка четиридесет и две/, по кадастралната карта и кадастрал ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 57708.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 104 кв.м.

ул. "Владислав Очков" 45-А, ет.2, ап.2
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.518.92.1.2 по кадастрална карта на гр.Сливен. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Владислав Очков” 45-а ет.2 ап.2 и попада в сграда № 1, раз ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 57708.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 104 кв.м.

ул. "Владислав Очков" 45-А, ет.2, ап.2
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.518.92.1.2 по кадастрална карта на гр.Сливен. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Владислав Очков” 45-а ет.2 ап.2 и попада в сграда № 1, раз ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 48080.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 200 кв.м.

ул. Стефан Султанов № 30
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.555.110 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и пет точка сто и десет/ по к ...

Вила СЛИВЕН

Вила СЛИВЕН

Цена: 39626.30 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1590 кв.м.

местност Селището
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.440.120 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка сто и двадесет/, по кадастралната карта и кадастрални ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Никола Михайловски" № 9
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идф.№ 67338.515.80 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петнадесет точка осемдесет/, по кадастралната карта на гр.Сливен, с адрес на поземлени ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 97272.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1960 кв.м.

местност "Дебелата курия"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Поземлен имот с идентификатор 67338.464.21 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин шестдесет и четири точка двадесет и един/ по кадастрална карта и кадастралнит ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 30375.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 70 кв.м.

ул. Симеон Табаков бл. 8, ет. 4, ап. 8
Окръжен съд: Сливен
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.512.165.3.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и дванадесет точка сто шестдесет и пет точка три точка о ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 41976.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 56 кв.м.

ул."Неофит Бозвели" №8, ет.4, ап.12
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Самостоятелен обект с идентификатор 67338.532.256.1.12 по кадастралната карта на гр. Сливен, с адрес гр. Сливен, ул. “Неофит Бозвели„ №8, ет.4 ап.12, с площ 55.92 кв.м., с предназначение ...

Мезонет СЛИВЕН

Мезонет СЛИВЕН

Цена: 80640.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 110 кв.м.

ул. "Неофит Бозвели" №8, ет.4, ап.10
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Самостоятелен обект с идентификатор 67338.532.256.1.10 по кадастралната карта на гр. Сливен, с адрес гр. Сливен, ул. “Неофит Бозвели„ №8, ет.4 ап.10, с площ 109.93 кв.м., с предназначени ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 45432.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 59 кв.м.

ул. "Неофит Бозвели" №8, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Самостоятелен обект с идентификатор 67338.532.256.1.4 по кадастралната карта на гр. Сливен, с адрес гр. Сливен, ул. “Неофит Бозвели„ №8, ет.2, ап.4, с площ 59.06 кв. м., с предназначение ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 22104.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 41 кв.м.

ж.к. "Дружба" , ет.1
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.560.57.1.5 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 26928.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. "Дружба" , ет.1
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.560.57.1.3 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 38592.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 55 кв.м.

кв. "Дружба", ет.0
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.560.57.1.1 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в ...

Жилищна сграда СЛИВЕН

Жилищна сграда СЛИВЕН

Цена: 23032.80 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 45 кв.м.

гр. Сливен, ул. Тича 22
Окръжен съд: Сливен
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Сграда с идентификатор №67338.506.144.1 със ЗП 45,00 кв.м. с предназначение - жилищна сграда-еднофамилна на един етаж; сграда с идентификатор №67338.506.144.2 със ЗП 21,00 кв.м. с предназн ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 15577.02 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 73 кв.м.

ж.к. "Даме Груев" бл.17, вх. Б, ет.3, ап.10
Окръжен съд: Сливен
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
1/2 /една втора / ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.563.107.2.11 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 18027.85 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 78 кв.м.

ж.к. "Сини Камъни" бл.31, вх.Е, ет.2, ап.3
Окръжен съд: Сливен
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
1/2 /една втора/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.524.152.2.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и четири точка ст ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 18027.85 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 78 кв.м.

ж.к. "Сини Камъни" бл.31, вх.Е, ет.2, ап.3
Окръжен съд: Сливен
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
1/2 /една втора/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.524.152.2.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и четири точка ст ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 73575.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 97 кв.м.

бул. Христо Ботев бл. 45, вх. В, ет. 0, обект 23
Окръжен съд: Сливен
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.532.8.4.23 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка осем точка четири точка двадесет и т ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 101 кв.м.

ж.к. "Сини Камъни" бл.7, вх. Д, ет. 7, ап.25
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.523.75.1.25 по кадастрална карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра и с администрат ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 120 кв.м.

кв. "Речица", ул. "Коста Велков" 21 ет.2, ап.2
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.702.446.1.2 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 48240.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 71 кв.м.

кв. Сини Камъни, бл.19, вх. В, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.524.53.1.4 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 48240.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 71 кв.м.

кв. Сини Камъни, бл.19, вх. В, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.524.53.1.4 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 49060.80 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 145 кв.м.

ул. "Дебела Кория"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Поземлен имот с идентификатор 67338.590.243 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Дебе ...

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 20160.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1454 кв.м.

Изгрев, местност "Гюргюнлюка"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.414.164 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиринадесет точка сто шестдесет и четири/ по кадастралната карта на гр ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 72 кв.м.

ул. "Стефан Султанов" № 60
Окръжен съд: Сливен
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
1/2 ИД.Ч. /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.555.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и пет точка три/ по кадастрална ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 28619.50 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Калето" № 2А
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.516.158 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка сто петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 11325.60 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 2493 кв.м.

местност "Орта синур"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.406.512 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шест точка петстотин и дванадесет/, находящ се гр.Сливен, местност "Орта с ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 32522.40 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 218 кв.м.

ул. Димитър Пехливанов-Добрович № 110
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.503.14 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и три точка четиринадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри н ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 60 кв.м.

ул. Овчарска № 83, ет. 4, ап. 8
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.543.179.2.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и три точка сто седемдесет и девет точка две ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 60 кв.м.

ул. Овчарска № 83, ет. 3, ап. 6
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.543.179.2.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и три точка сто седемдесет и девет точка две ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 40860.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 5390 кв.м.

местност "Кише дермен"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67338.99.61 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка деветдесет и девет точка шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Магазин СЛИВЕН

Магазин СЛИВЕН

Цена: 33120.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 82 кв.м.

кв. Република бл. 39, ет. 0, обект 19
Окръжен съд: Сливен
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.516.323.1.19 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка триста двадесет и три точка едно точк ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 40302.27 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 53 кв.м.

кв. Речица, ул. "Средногорска" № 4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.591 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка петстотин деветдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастрал ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 720000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 5815 кв.м.

кв. Промишлена зона
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.140 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и пет точка сто и четиридесет/, по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 54 кв.м.

кв. Кольо Фичето № 30, ет. 0, обект 10
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.517.121.1.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и седемнадесет точка сто двадесет и едно точка едно точ ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 880 кв.м.

кв. Речица, ул. Михаил Греков № 28
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.275 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка двеста седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 13600.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 74 кв.м.

ул. Овчарска № 2-б
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.540.45 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиридесет точка четиридесет и пет/ ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 59 кв.м.

ул. Иван Вазов № 17, ет. 0, ателие № 3
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.531.91.2.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка деветдесет и едно точка две точка т ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 67 кв.м.

ул. Иван Вазов № 17, ет. 0, ателие № 2
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.531.91.2.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка деветдесет и едно точка две точка д ...

Едностаен апартамент СЛИВЕН

Едностаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 26240.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 37 кв.м.

кв. Дружба бл. 7, вх. Б, ет. 8, ап. 36
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.558.71.1.36 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка седемдесет и едно точка едно точка ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 68490.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 83 кв.м.

кв. Стоян Заимов бл. 71, ет. 1, обект 45
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.562.11.1.45 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка единадесет точка едно точка четири ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 75600.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 93 кв.м.

ул. Димитър Добрович бл. 30, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.549.64.2.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка шестдесет и четири точка две то ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 197600.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 454 кв.м.

бул. Панайот Хитов № 14, ет. 0
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.528.23.10.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка двадесет и три точка десет точка ...

Офис СЛИВЕН

Офис СЛИВЕН

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 37 кв.м.

ул. Александър Стамболийски № 1, ет. 6, обект 44, сграда ПЕЧ
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.551.7.1.44 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и едно точка седем точка едно точка четиридесет ...

Офис СЛИВЕН

Офис СЛИВЕН

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 19 кв.м.

ул. Александър Стамболийски № 1, ет. 6, обект 43, сграда ПЕЧ
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.551.7.1.43 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и едно точка седем точка едно точка четиридесет ...

Офис СЛИВЕН

Офис СЛИВЕН

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 37 кв.м.

пл. Александър Стамболийски № 1, ет. 6, об. 36, сграда "ПЕЧ"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.551.7.1.36 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и едно точка седем точка едно точка тридесет и ш ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 124000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 930 кв.м.

кв. Промишлена зона
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.603.261 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка двеста шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 324 кв.м.

УЛ. КОСТА ВЕЛКОВ № 13
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.441 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка четиристотин четиридесет и едно/, по кадастралната карта и ка ...

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 101808.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 14623 кв.м.

МЕСТНОСТ КАРАНДИЛА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.303.67 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и три точка шестдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 33912.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 63 кв.м.

ул. "Елисавета Багряна" №4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.516.196 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.С ...

Жилищна сграда СЛИВЕН

Жилищна сграда СЛИВЕН

Цена: 45828.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 67 кв.м.

ул. "Средногорска" №14
Окръжен съд: Сливен
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Сграда идентификатор 67338.702.111.1 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Средногорск ...

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 30424.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 66 кв.м.

кв. "Даме Груев", бл. 23, ет.8, ап.24
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.564.65.3.22, по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, находящ се в гр. ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 50040.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 110 кв.м.

кв. "Даме Груев" , бл.6, вх. Б, ет.2, ап.5
Окръжен съд: Сливен
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.563.149.2.5 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в ...

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 88272.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 3000 кв.м.

кв. "Речица", ул. "Мир" №8
Окръжен съд: Сливен
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Поземлен имот с идентификатор №67338.848.35 с площ 3000 кв.м., находящ се в гр.Сливен, местност „Юрта”, с начин на трайно ползване - оранжерия с трайна конструкция, ведно с всички подобрен ...

Жилищна сграда СЛИВЕН

Жилищна сграда СЛИВЕН

Цена: 58400.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 71 кв.м.

кв. "Речица", ул. "Мир" №8
Окръжен съд: Сливен
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
1/2 ид.ч. от от поземлен имот с идентификатор №67338.702.440, целият с площ 716 кв.м, находящ се в гр.Сливен, кв.Речица ул.Мир №8, ведно с построената в имота двуетажна жилищна сграда с ид ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 29856.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1400 кв.м.

с. Горно Александрово
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Дворно място с площ 1400кв.м., представляващо УПИ V-322 в кв.47, по плана на с.Горно Александрово общ.Сливен, ВЕДНО с построената в имота масивна двуетажна жилищна сграда с РЗП от 140кв.м. ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 29856.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1400 кв.м.

с. Горно Александрово
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Дворно място с площ 1400кв.м., представляващо УПИ V-322 в кв.47, по плана на с.Горно Александрово общ.Сливен, ВЕДНО с построената в имота масивна двуетажна жилищна сграда с РЗП от 140кв.м. ...

Етаж от къща СЛИВЕН

Етаж от къща СЛИВЕН

Цена: 29880.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 100 кв.м.

ул. "Възраждане" № 47, ет. 2
Окръжен съд: Сливен
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.703.117 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и три точка сто и седемнадесет/ по ка ...

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 32061.60 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Димчо Дебелянов" 15
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
1/2 ИД. Ч. /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.526.186 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и ...

Заведение СЛИВЕН

Заведение СЛИВЕН

Цена: 48240.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 76 кв.м.

кв. "Клуцохор" ет. 0, об. 5
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка пе ...

Офис СЛИВЕН

Офис СЛИВЕН

Цена: 84960.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 142 кв.м.

кв. "Клуцохор" ет. 2, об. 3
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка тр ...

Магазин СЛИВЕН

Магазин СЛИВЕН

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 48 кв.м.

кв. "Клуцохор" ет. 1, об. 1
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка ед ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 96 кв.м.

ул. "Елисавета Багряна" бл.1, вх. В, ет.9, ап.24
Окръжен съд: Сливен
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.185.3.24 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 96 кв.м.

ул. "Елисавета Багряна" бл.1, вх. В, ет.9, ап.24
Окръжен съд: Сливен
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.185.3.24 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 96 кв.м.

ул. "Елисавета Багряна" бл.1, вх. В, ет.9, ап.24
Окръжен съд: Сливен
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.185.3.24 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 41400.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 116 кв.м.

местност "Дълбоки дол"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.412.407 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и дванадесет точка четиристотин и седем/ по кадастралната карта и кадастралн ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 49680.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 87 кв.м.

ул. "Антон Иванов" № 20А
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.530.54.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири точка едно точка едно/ п ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 2704.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 178 кв.м.

кв. Речица
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.77 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастра ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 17360.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1131 кв.м.

кв. Речица
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.76 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастрал ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 10152.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 697 кв.м.

кв. Речица
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.75 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралн ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 317840.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 2695 кв.м.

кв. Речица
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.74 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадаст ...

Жилищна сграда СЛИВЕН

Жилищна сграда СЛИВЕН

Цена: 199440.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 121 кв.м.

ул. "Г.С. Раковски" № 115
Окръжен съд: Сливен
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.514.232 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастр ...

Производствен имот СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

Цена: 205999.71 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1640 кв.м.

кв. "Асеновец"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 04.08.2019 до 04.09.2019
Обявяване на: 2019-09-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.565.388 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и пет точка триста осемдесет и осем/ по кадастралната карта на гр. ...

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

Цена: 90072.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 124 кв.м.

ул. "Верила" № 3, вх. В, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.512.118.3.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и дванадесет точка сто и осемнадесет точка три точка едно/ по када ...

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 750 кв.м.

с. Бяла, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.07.2019 до 06.08.2019
Обявяване на: 2019-08-07
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-77 /дванадесети за седемдесет и седми/, в кв. 6 /шести/ по плана на с. Бяла, Общ. Сливен, целият с площ 750кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, в ...

Офис СЛИВЕН

Офис СЛИВЕН

Цена: 22896.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 28 кв.м.

ул. "Пейо Яворов" № 76
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.519.99.4.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет точка четири точка ...

Офис СЛИВЕН

Офис СЛИВЕН

Цена: 31464.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 38 кв.м.

ул. "Пейо Яворов" № 76
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.519.99.4.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет точка четири точка ...

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 21160.80 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 307 кв.м.

ул. "Пейо Яворов" № 76
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
182,7/307 ид.ч. /сто осемдесет и две цяло и седем десети върху триста и седем идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.519.99 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осе ...

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 3408.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Байкал" № 26
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор № 67338.521.85.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка осемдесет и пет точка две/, с площ от 13,00 кв.м / ...

Магазин СЛИВЕН

Магазин СЛИВЕН

Цена: 919728.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 4120 кв.м.

кв. "Промишлена зона"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.604.62 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка шестдесет и две/, с адрес: гр.Сливен, кв."Промишлена зона", с ...

Търговски имот СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

Цена: 1373155.20 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1638 кв.м.

кв. Дружба
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА с идентификатор № 67338.560.134.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка сто тридесет и четири точка три/, с адрес: гр. Сливен, кв. Дружб ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти сливен съдия изпълнител имоти сливен съдия изпълнител чси сливен частен съдебен изпълнител сливен частни съдебни изпълнители сливен съдия изпълнител сливен село калояново сливен частен съдия изпълнител сливен калояново сливен имоти сливен