Чси Имоти > Димитровград >

ЧСИ Димитровград

Всички имоти в Димитровград от ЧСИ

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 56520.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 154 кв.м.

БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ №23, ЕТ.1 И ЕТ.2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 5544.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 45 кв.м.

ул. Изгрев № 1, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 8
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.17.4.16 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка четири точка шестнадесет/ по кадаст ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 23520.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 78 кв.м.

ул. Стефан Стамболов № 6, вх. Б, ет. 3, ап. 8
Окръжен съд: Хасково
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1015.247.1.30 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-38/05.07.2006г. г. на ИД на АК гр.София, с адрес: гр. Димитровград, ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 64080.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 99 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.9 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. девет/ по кадастралната карта и ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 43250.40 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 62 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.36 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. тридесет и шест/ по кадастрална ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 31464.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 43 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.16 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. шестнадесет/ по кадастралната к ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 51192.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 77 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.3 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. три/ по кадастралната карта и ка ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 64944.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.30 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. тридесет/ по кадастралната карт ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 64944.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.12 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. дванадесет/ по кадастралната ка ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 44424.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 64 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.24 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. двадесет и четири/ по кадастрал ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 11376.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

ул. Изгрев № 12, бл. 12, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.22.10.8 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка двадесет и две точка десет точка осем/ по кадастралнат ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 4032.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 45 кв.м.

ул. Изгрев №1, вх. Б, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.17.4.8 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка четири точка осем/ по кадастралната ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 11066.40 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 0 кв.м.

КВ.МАРИЙНО,УЛ.ТЪРНОВО №26
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 7336.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 50 кв.м.

КВ.МАРИЙНО,УЛ.БРИГАДИРСКА 10,ВХ.Б,ЕТ.2,АП.4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 8360.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 56 кв.м.

КВ.МАРИЙНО,УЛ.БРИГАДИРСКА 10,ВХ.Б,ЕТ.2,АП.3
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 6480.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 46 кв.м.

КВ.МАРИЙНО,УЛ.БРИГАДИРСКА 10,ВХ.А,ЕТ.1,АП.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 9008.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 60 кв.м.

КВ.МАРИЙНО,УЛ.БРИГАДИРСКА 10,ВХ.А,ЕТ.2,АП.6
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 6752.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 49 кв.м.

КВ.МАРИЙНО,УЛ.БРИГАДИРСКА 10,ВХ.А,ЕТ.1,АП.3
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 8848.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 64 кв.м.

УЛ.БРИГАДИРСКА 51,ВХ.А,ЕТ.1,АП.2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 40304.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 86 кв.м.

УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ №7А,ЕТ.7
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Цена: 12366.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 160 кв.м.

КВ.ЧЕРНОКОНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 14040.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 55 кв.м.

ул. Дунав № 2, вх. Б, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1006.167.3.10 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и шест точка сто шестдесет и седем точка три точка десет/ по кадаст ...

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 10232.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 17 кв.м.

ул. Владимир Поптомов № 3, вх. А, ет. -1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1016.170.13.15 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка сто и седемдесет точка тринадесет точка петнад ...

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 10232.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 17 кв.м.

ул. Владимир Поптомов № 3, вх. А, ет. -1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1016.170.13.15 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка сто и седемдесет точка тринадесет точка петнад ...

Гараж ДИМИТРОВГРАД

Гараж ДИМИТРОВГРАД

Цена: 7244.40 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 52 кв.м.

ул. Димчо Дебелянов № 19
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1014.192.5.3 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и четиринадесет. сто деветдесет и две. пет. три/ по кадастралната карта и кад ...

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Цена: 48160.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 85 кв.м.

ул. Димчо Дебелянов № 19
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1014.192.5.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и четиринадесет. сто деветдесет и две. пет. две/ по кадастралната карта и кад ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 723040.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 33803 кв.м.

ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
С 14 БРОЯ СГРАДИ-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 386884.80 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 1560 кв.м.

УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 67296.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 99 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.10 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. десет/ по кадастралната карта и ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 67240.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 99 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. две/ по кадастралната карта и ка ...

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 47952.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 117 кв.м.

ул. Цар Симеон № 7, вх. Б, ет. 4, ап. 20
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1015.76.1.41 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и петнадесет точка седемдесет и шест точка едно точка четиридесет и ед ...

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 37771.20 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

БУЛ.ТРЕТИ МАРТ №19,ВХ.В,ЕТ.1,АП.2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 32464.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 240 кв.м.

ул.Бузлуджа №42,ет.0
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 62736.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 260 кв.м.

ул.Бузлуджа №42,ет.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 34632.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 107 кв.м.

КВ.ИЗТОК,УЛ.ПЪРВА №1Е
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.06.2019 до 23.07.2019
Обявяване на: 2019-07-24
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 11066.40 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 85 кв.м.

КВ.МАРИЙНО, УЛ.СРЕДНА ГОРА №18,ВХ.А,ЕТ.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Парцел ДИМИТРОВГРАД

Парцел ДИМИТРОВГРАД

Цена: 4525.20 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 419 кв.м.

ул.Червеноармейска № 78
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 21052.1002.354 /двадесет и една хиляди и петдесет и две, точка, хиляда и две, точка, триста петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралн ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 12640.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

ул. Изгрев № 12, бл. 12, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.22.10.8 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка двадесет и две точка десет точка осем/ по кадастралнат ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 71200.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 99 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.9 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. девет/ по кадастралната карта и ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 34960.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 43 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.16 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. шестнадесет/ по кадастралната к ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 56880.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 77 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.3 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. три/ по кадастралната карта и ка ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 48056.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 62 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.36 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. тридесет и шест/ по кадастрална ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 72160.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.30 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. тридесет/ по кадастралната карт ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 72160.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.12 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. дванадесет/ по кадастралната ка ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 49360.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 64 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.24 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. двадесет и четири/ по кадастрал ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 6160.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 45 кв.м.

ул. Изгрев № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 8
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.17.4.16 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка четири точка шестнадесет/ по кадаст ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 4480.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 45 кв.м.

ул. Изгрев № 1, бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.17.4.8 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка четири точка осем/ по кадастралната ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 27324.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 295 кв.м.

кв. Марийно
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
СГРАДА с идентификатор № 21052.1006.80.13 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шест точка осемдесет точка тринадесет/, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, п ...

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 748 кв.м.

Промишлена зона Марийно
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.31.6 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка тридесет и едно точка шест/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-1 ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 62800.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 154 кв.м.

БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ №23, ЕТ.1 И ЕТ.2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 62800.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 154 кв.м.

БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ №23, ЕТ.1 И ЕТ.2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.05.2019 до 18.06.2019
Обявяване на: 2019-06-19
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 14040.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 55 кв.м.

ул. Дунав № 2, вх. Б, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.05.2019 до 18.06.2019
Обявяване на: 2019-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1006.167.3.10 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и шест точка сто шестдесет и седем точка три точка десет/ по кадаст ...

Гараж ДИМИТРОВГРАД

Гараж ДИМИТРОВГРАД

Цена: 8496.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 43 кв.м.

ул. Мария Тодорова № 4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2019 до 11.06.2019
Обявяване на: 2019-06-12
СГРАДА с идентификатор №21052.1002.441.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и две точка четиристотин четиридесет и едно точка две/ застроена площ 43кв.м /четиридесет и три ...

Вила ДИМИТРОВГРАД

Вила ДИМИТРОВГРАД

Цена: 1278.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 727 кв.м.

м. Габера
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2019 до 11.06.2019
Обявяване на: 2019-06-12
¼ /една четвърт/ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21052.1018.541 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и осемнадесет точка петстотин четиридесет и едно/ по кадас ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 40330.80 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 96 кв.м.

УЛ.ПЪРВИ МАЙ №4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2019 до 11.06.2019
Обявяване на: 2019-06-12
4 /четири/бр сгради- ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Цена: 13125.60 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 1026 кв.м.

УЛ.НОВ ЖИВОТА №25
Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.05.2019 до 06.06.2019
Обявяване на: 2019-06-07
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 16992.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 93 кв.м.

УЛ.НОВ ЖИВОТ №25
Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.05.2019 до 06.06.2019
Обявяване на: 2019-06-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С КЪЩА ,ГАРАЖ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ГРАДА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 7285.20 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 54 кв.м.

ул Червеноармейска № 38
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21052.1002.312 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и две точка триста и дванадесет/; гр. Димитровград, общ. Димитровград, ...

Парцел ДИМИТРОВГРАД

Парцел ДИМИТРОВГРАД

Цена: 38800.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 1000 кв.м.

БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
В ДВОРА НА БОЛНИЦАТА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 12296.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 126 кв.м.

КВ.МАРИЙНО,УЛ.ТЪРНОВО №26
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
ДВА АПАРТАМЕНТА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 53280.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 117 кв.м.

ул. Цар Симеон № 7, вх. Б, ет. 4, ап. 20
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1015.76.1.41 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и петнадесет точка седемдесет и шест точка едно точка четиридесет и ед ...

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 10159.20 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 17 кв.м.

ул. Владимир Поптомов № 3, вх. А, ет. -1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1016.170.13.15 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка сто и седемдесет точка тринадесет точка петнад ...

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Цена: 13125.60 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 123 кв.м.

КВ.ЧЕРНОКОНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 65400.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 108 кв.м.

ул. Кооперативна № 14, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - жилище, апартамент, находящ се в град Димитровград, ул. Кооперативна № 14 /четиринадесет/, етаж първи, апартамент № 1 /едно/, съставляващ съгласно кадастралн ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 30679.20 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 240 кв.м.

ул.Бузлуджа №42,ет.0
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 60674.40 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 260 кв.м.

ул.Бузлуджа №42,ет.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 41968.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

БУЛ.ТРЕТИ МАРТ №19,ВХ.В,ЕТ.1,АП.2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 12296.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 85 кв.м.

КВ.МАРИЙНО, УЛ.СРЕДНА ГОРА №18,ВХ.А,ЕТ.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 30360.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 295 кв.м.

кв. Марийно
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
СГРАДА с идентификатор № 21052.1006.80.13 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шест точка осемдесет точка тринадесет/, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, п ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 429872.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 1560 кв.м.

УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Заведение ДИМИТРОВГРАД

Заведение ДИМИТРОВГРАД

Цена: 18734.40 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 98 кв.м.

УЛ.ЗАХАРИ ЗОГРАФ №9А
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.03.2019 до 16.04.2019
Обявяване на: 2019-04-17
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 15600.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 55 кв.м.

ул. Дунав № 2, вх. Б, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.03.2019 до 13.04.2019
Обявяване на: 2019-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1006.167.3.10 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и шест точка сто шестдесет и седем точка три точка десет/ по кадаст ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 16576.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

КВ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,УЛ.БУЗЛУДЖА №44
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛНЕИЕ ...

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 9440.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 43 кв.м.

ул. Мария Тодорова № 4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
СГРАДА с идентификатор №21052.1002.441.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и две точка четиристотин четиридесет и едно точка две/ застроена площ 43кв.м /четиридесет и три ...

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 1420.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 727 кв.м.

м. Габера
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
¼ /една четвърт/ ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21052.1018.541 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и осемнадесет точка петстотин четиридесет и едно/ по кадаст ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 10680.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 56 кв.м.

КВ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,УЛ.БУЗЛУДЖА №44
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 22 кв.м.

КВ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,УЛ.БУЗЛУДЖА №44
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 30792.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 135 кв.м.

КВ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,УЛ.БУЗЛУДЖА №44
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 46536.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 193 кв.м.

КВ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,УЛ.БУЗЛУДЖА №44
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 38480.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 107 кв.м.

КВ.ИЗТОК,УЛ.ПЪРВА №1Е
Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 738720.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 33803 кв.м.

ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 58464.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 77 кв.м.

БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ №23, ЕТ.1 И ЕТ.2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
2 БР-АПАРТАМЕНТИ-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 25344.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 60 кв.м.

ул. Христо Г. Данов № 2, вх. Г, ет. 5, ап. 14
Окръжен съд: Хасково
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1016.59.3.50 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и шестнадесет. петдесет и девет. три. петдесет/ по кадастралната карта и и ка ...

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Тристаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 48744.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 97 кв.м.

улица Любен Каравелов № 22
Окръжен съд: Хасково
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21052.1017.85.12.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две. хиляда и седемнадесет. осемдесет и пет. дванадесет. едно/ по кадастралната карта и к ...

Заведение ДИМИТРОВГРАД

Заведение ДИМИТРОВГРАД

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 133 кв.м.

БУЛ.Г.С.РАКОВСКИ №41,ВХ.В
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 11288.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 17 кв.м.

ул. Владимир Поптомов № 3, вх. А, ет. -1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1016.170.13.15 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка сто и седемдесет точка тринадесет точка петнад ...

Парцел ДИМИТРОВГРАД

Парцел ДИМИТРОВГРАД

Цена: 35604.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 1661 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21052.1012.27 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и дванадесет точка двадесет и седем/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-1 ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 6264.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 45 кв.м.

ул. Изгрев № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 8
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.17.4.16 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка четири точка шестнадесет/ по кадаст ...

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Едностаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 12168.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

ул. Изгрев № 12, бл. 12, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.22.10.8 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка двадесет и две точка десет точка осем/ по кадастралнат ...

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Двустаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 13139.20 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 65 кв.м.

КВ.МАРИЙНО,УЛ.ТЪРНОВО №26
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21
ДВА АПАРТАМЕНТА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 44812.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 96 кв.м.

УЛ.ПЪРВИ МАЙ №4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21
КЪЩА,СГРАДА СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,СКЛАД,ДР.ПОСТРОЙКА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Цена: 14584.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 84 кв.м.

ул.НОВ ЖИВОТ №25
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 18880.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 93 кв.м.

ул.НОВ ЖИВОТ №25
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15
КЪЩА,ГАРАЖ И СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Магазин ДИМИТРОВГРАД

Цена: 14584.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 125 кв.м.

КВ.ЧЕРНОКОНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Парцел ДИМИТРОВГРАД

Парцел ДИМИТРОВГРАД

Цена: 5028.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 419 кв.м.

ул.Червеноармейска № 78
Окръжен съд: Хасково
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 21052.1002.354 /двадесет и една хиляди и петдесет и две, точка, хиляда и две, точка, триста петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралн ...

Заведение ДИМИТРОВГРАД

Заведение ДИМИТРОВГРАД

Цена: 18734.40 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 688 кв.м.

УЛ.ЗАХАРИ ЗОГРАФ №9А
Окръжен съд: Хасково
Срок: 04.02.2019 до 04.03.2019
Обявяване на: 2019-03-05
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 34088.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 240 кв.м.

ул.Бузлуджа №42,ет.0
Окръжен съд: Хасково
Срок: 04.02.2019 до 04.03.2019
Обявяване на: 2019-03-05
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Търговски имот ДИМИТРОВГРАД

Търговски имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 4896.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 95 кв.м.

ул. Възраждане № 6
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.01.2019 до 26.02.2019
Обявяване на: 2019-02-27
СГРАДА с идентификатор № 21052.1004.135.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и четири точка сто тридесет и пет точка две/ по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД- 18 ...

Склад ДИМИТРОВГРАД

Склад ДИМИТРОВГРАД

Цена: 67416.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 260 кв.м.

ул.Бузлуджа №42,ет.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 04.02.2019 до 04.03.2019
Обявяване на: 2019-03-05
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Търговски имот ДИМИТРОВГРАД

Търговски имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 25344.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 127 кв.м.

ул. Възраждане № 6
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.01.2019 до 26.02.2019
Обявяване на: 2019-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1004.135.1.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и четири точка сто тридесет и пет точка едно точка две/ по кадастрална ...

Търговски имот ДИМИТРОВГРАД

Търговски имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 10944.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 65 кв.м.

ул. Възраждане № 6
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.01.2019 до 26.02.2019
Обявяване на: 2019-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1004.135.1.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и четири точка сто тридесет и пет точка едно точка едно/ по кадастралн ...

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Многостаен апартамент ДИМИТРОВГРАД

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 120 кв.м.

ул."Трети март" № 17, ет. 6, ап. 16
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
АПАРТАМЕНТ № 16 (шестнадесети), представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Димитровград, община Димитровград, област Хасково, самостоятелен обект в сграда ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти в димитровград от съдия изпълнител чси димитровград имоти димитровград публична продан димитровград апартаменти в димитровград от съдия изпълнител чси димитровград публична продан димитровград имоти димитровград апартаменти димитровград евтини апартаменти в димитровград