Чси Имоти > Пещера >

ЧСИ Пещера

Всички имоти в Пещера от ЧСИ

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 35136.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 100 кв.м.

гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стайков № 10, ет. 0,сграда № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 04.07.2020 до 04.08.2020
Обявяване на: 2020-08-05
- 100,16 кв.м. идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56277.503.364.1.4 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, три, точка, три, шест, четири, точка, едно, ...

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 1940161.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 444 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
Едноетажна сграда с масивна конструкция със застроена площ от 443.70 / четиристотин четиридесет и три цяло и седемдесет стотни/ кв.м. и незастроено дворно място с площ от 1439/ хиляда че ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 35600.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 296 кв.м.

ул. Йордан Ковачев № 42
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.503.193 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, три, точка, едно, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, об ...

Производствен имот ПЕЩЕРА

Цена: 177621.69 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 1460 кв.м.

ул. „Свети Константин“ № 40-А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.06.2020 до 14.07.2020
Обявяване на: 2020-07-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.502.1089 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, осем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пе ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 35600.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 296 кв.м.

ул. Йордан Ковачев № 42
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.503.193 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, три, точка, едно, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, об ...

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 23112.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 41 кв.м.

ул. „Йордан Ковачев“ № 28
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
СГРАДА с идентификатор 56277.503.264.6 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка, петстотин и три, точка, двеста шестдесет и четири, точка, шест), гр. Пещера, общ. Пещера, о ...

Склад ПЕЩЕРА

Цена: 3902400.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 19364 кв.м.

ул. „Стефан Караджа“ № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
2.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.501.774 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П ...

Склад ПЕЩЕРА

Склад ПЕЩЕРА

Цена: 801600.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 11763 кв.м.

ул. „Стефан Караджа“ № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.501.767 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, шест, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещ ...

Земеделска земя ПЕЩЕРА

Земеделска земя ПЕЩЕРА

Цена: 14472.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 3166 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
Поземлен имот с идентификатор 56277.505.308 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и пет, точка, триста и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Други ПЕЩЕРА

Цена: 64584.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 409 кв.м.

ул. Веселин Стойков № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.6 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точк ...

Офис ПЕЩЕРА

Офис ПЕЩЕРА

Цена: 94248.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 442 кв.м.

ул. Веселин Стойков № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.7 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точк ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 32256.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 115 кв.м.

ул. Веселин Стойков № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.4 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точк ...

Офис ПЕЩЕРА

Цена: 19224.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 115 кв.м.

ул. Веселин Стойков № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.2 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точк ...

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 165532.27 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 444 кв.м.

ул.Свети Константин №40 А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
Едноетажна сграда с масивна конструкция със застроена площ от 443.70 / четиристотин четиридесет и три цяло и седемдесет стотни/ кв.м. и незастроено дворно място с площ от 1439/ хиляда че ...

Жилищна сграда ПЕЩЕРА

Жилищна сграда ПЕЩЕРА

Цена: 197357.43 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 1460 кв.м.

ул. „Свети Константин“ № 40-А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
...

Заведение ПЕЩЕРА

Заведение ПЕЩЕРА

Цена: 17624.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Петър Горанов“ № 40
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА КАФЕ-АПЕРАТИВ със застроена площ от 59,60 кв.м. (петдесет и девет квадрати метра и шестдесет квадратни дециметра) построена в УПИ № IV-2069 (урегулиран поземлен ...

Тристаен апартамент ПЕЩЕРА

Тристаен апартамент ПЕЩЕРА

Цена: 62400.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 78 кв.м.

ул. „Георги Зафиров“ № 73
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 2020-02-12
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 56277.501.619.1.27 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, едно, девет, точка, едно, точка, две, седем) по ка ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 43920.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 100 кв.м.

ул. Веселин Стайков № 10, ет. 0, който се намира в сграда № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 2020-02-12
- 100,16 кв.м. идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56277.503.364.1.4 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, три, точка, три, шест, четири, точка, едно, ...

Склад ПЕЩЕРА

Склад ПЕЩЕРА

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 482 кв.м.

ул. „Георги Зафиров“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Поземлен имот с идентификатор 56277.504.600 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, четири, точка, шест, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, ...

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 25680.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 41 кв.м.

ул. „Йордан Ковачев“ № 28
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
СГРАДА с идентификатор 56277.503.264.6 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка, петстотин и три, точка, двеста шестдесет и четири, точка, шест), гр. Пещера, общ. Пещера, о ...

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 183924.74 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 1439 кв.м.

ул.Свети Константин 40-А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Едноетажна сграда с масивна конструкция със застроена площ от 443.70 / четиристотин четиридесет и три цяло и седемдесет стотни/ кв.м. и незастроено дворно място с площ от 1439/ хиляда че ...

Производствен имот ПЕЩЕРА

Производствен имот ПЕЩЕРА

Цена: 59850.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 1014 кв.м.

ул. „Георги Зафиров“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
4.) Поземлен имот с идентификатор 56277.504.579 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, четири, точка, пет, седем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пе ...

Производствен имот ПЕЩЕРА

Производствен имот ПЕЩЕРА

Цена: 43920.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 197 кв.м.

ул. „Хан Пресиян“ № 28
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
3.) Поземлен имот с идентификатор 56277.501.778 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещ ...

Производствен имот ПЕЩЕРА

Производствен имот ПЕЩЕРА

Цена: 55980.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 327 кв.м.

ул. „Хан Пресиян“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
2.) Поземлен имот с идентификатор 56277.501.775 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пеще ...

Производствен имот ПЕЩЕРА

Производствен имот ПЕЩЕРА

Цена: 43920.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 201 кв.м.

гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ № 28
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
1.) Поземлен имот с идентификатор 56277.501.777 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пе ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 15753.60 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Петър Горанов“ № 40
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА КАФЕ-АПЕРАТИВ със застроена площ от 59,60 кв.м. (петдесет и девет квадрати метра и шестдесет квадратни дециметра) построена в УПИ № IV-2069 (урегулиран поземлен ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 115 кв.м.

ул. „Васил Левски“ № 26, ет. 0
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.502.1095.2.17 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, девет, пет, точка, две, точка, едно, седем) по кад ...

Склад ПЕЩЕРА

Склад ПЕЩЕРА

Цена: 3784320.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 19364 кв.м.

ул. „Стефан Караджа“ № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
2.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.501.774 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П ...

Склад ПЕЩЕРА

Склад ПЕЩЕРА

Цена: 777600.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 11763 кв.м.

ул. „Стефан Караджа“ № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
1.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.501.767 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, шест, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещ ...

Ателие, Таван ПЕЩЕРА

Ателие, Таван ПЕЩЕРА

Цена: 17500.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 34 кв.м.

ул. „Михаил Такев“ № 127 Б, ет. 5
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56277.501.69.1.16 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, девет, точка, едно, точка, едно, шест) по кадастралната к ...

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 234597.60 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 1439 кв.м.

ул.Свети Константин 40-А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Едноетажна сграда с масивна конструкция със застроена площ от 443.70 / четиристотин четиридесет и три цяло и седемдесет стотни/ кв.м. и незастроено дворно място с площ от 1439/ хиляда че ...

Парцел ПЕЩЕРА

Парцел ПЕЩЕРА

Цена: 6327.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 325 кв.м.

ул. Радецки 11
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
1/3 /една трета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 56277.503.957 /петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка, петстотин и три, точка, деветстотин петдесет и седем/ ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 44228.66 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 296 кв.м.

ул. Йордан Ковачев № 42
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.503.193 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, три, точка, едно, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, об ...

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 71760.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 409 кв.м.

ул. Веселин Стойков № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.6 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точк ...

Офис ПЕЩЕРА

Офис ПЕЩЕРА

Цена: 104720.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 442 кв.м.

ул. Веселин Стойков № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.7 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точк ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 35840.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 115 кв.м.

ул. Веселин Стойков № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.4 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точк ...

Офис ПЕЩЕРА

Офис ПЕЩЕРА

Цена: 21360.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 115 кв.м.

ул. Веселин Стойков № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.2 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точк ...

Земеделска земя ПЕЩЕРА

Земеделска земя ПЕЩЕРА

Цена: 16080.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 3166 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
Поземлен имот с идентификатор 56277.505.308 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и пет, точка, триста и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Склад ПЕЩЕРА

Склад ПЕЩЕРА

Цена: 49653.36 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 482 кв.м.

ул. „Георги Зафиров“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
Поземлен имот с идентификатор 56277.504.600 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, четири, точка, шест, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, ...

Етаж от къща ПЕЩЕРА

Етаж от къща ПЕЩЕРА

Цена: 116000.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 111 кв.м.

ул. „ЙОРДАН КОВАЧЕВ“ № 28
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
½ ид. част (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.503.264 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, три, точка, две, шест, четири) по кадастралната карта и ...

Заведение ПЕЩЕРА

Заведение ПЕЩЕРА

Цена: 17504.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА КАФЕ-АПЕРАТИВ със застроена площ от 59,60 кв.м. (петдесет и девет квадрати метра и шестдесет квадратни дециметра) построена в УПИ № IV-2069 (урегулиран поземлен ...

Жилищна сграда ПЕЩЕРА

Жилищна сграда ПЕЩЕРА

Цена: 260664.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 1460 кв.м.

ул.Свети Константин №40 А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Едноетажна сграда с масивна конструкция със застроена площ от 443.70 / четиристотин четиридесет и три цяло и седемдесет стотни/ кв.м. и незастроено дворно място с площ от 1439/ хиляда че ...

Склад ПЕЩЕРА

Склад ПЕЩЕРА

Цена: 879680.64 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 116904 кв.м.

местност: „СТУДЕН ДОЛ“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.2.94 (пет, шест, две, седем, седем, точка, две, точка, девет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. П ...

Склад ПЕЩЕРА

Склад ПЕЩЕРА

Цена: 4204800.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 19364 кв.м.

ул. „Стефан Караджа“ № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
2.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.501.774 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П ...

Склад ПЕЩЕРА

Склад ПЕЩЕРА

Цена: 864000.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 11763 кв.м.

ул. „Стефан Караджа“ № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
1.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.501.767 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, шест, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещ ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 16387.20 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА КАФЕ-АПЕРАТИВ със застроена площ от 59,60 кв.м. (петдесет и девет квадрати метра и шестдесет квадратни дециметра) построена в УПИ № IV-2069 (урегулиран поземлен ...

Ателие, Таван ПЕЩЕРА

Ателие, Таван ПЕЩЕРА

Цена: 17625.60 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 34 кв.м.

ул. „Михаил Такев“ № 127 Б, ет. 5
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56277.501.69.1.16 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, девет, точка, едно, точка, едно, шест) по кадастралната к ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 48800.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 100 кв.м.

ул. Веселин Стайков № 10, ет. 0, който се намира в сграда № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
100,16 кв.м. идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56277.503.364.1.4 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, три, точка, три, шест, четири, точка, едно, то ...

Търговски имот ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

Цена: 29433.60 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 115 кв.м.

ул. „Васил Левски“ № 26, ет. 0
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.502.1095.2.17 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, девет, пет, точка, две, точка, едно, седем) по кад ...

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 4560.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 190 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА ...

Производствен имот ПЕЩЕРА

Производствен имот ПЕЩЕРА

Цена: 66500.00 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 1014 кв.м.

гр. Пещера, ул. „Георги Зафиров“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Поземлен имот с идентификатор 56277.504.579 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, четири, точка, пет, седем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера ...

Евтини имоти от ЧСИ ПЕЩЕРА?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти пещера имоти в пещера чси пещера имоти пещера чси пещера имоти в пещера садъ в пещера недвижими имоти пещера апартаменти в пещера продажби вили свети константин пещера