Чси Имоти > Хасково >

ЧСИ Хасково

Всички имоти в Хасково от ЧСИ

Парцел ХАСКОВО

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 122 кв.м.

ул. Енисей № 14А
Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.738.187 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и осем точка сто осемдесет и седем/; гр. Хасково, общ. Хасково, обл ...

Гараж ХАСКОВО

Гараж ХАСКОВО

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 23 кв.м.

ул. Михаил Герджиков № 23, ет. 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.741.212.1.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка двеста и дванадесет точка едно т ...

Гараж ХАСКОВО

Гараж ХАСКОВО

Цена: 7680.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул. Драгоман № 122А
Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
СГРАДА с идентификатор № 77195.734.171.6 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и четири точка сто седемдесет и едно точка шест/ по кадастралната карта, ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 67576.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 152 кв.м.

ул. Тимок № 35
Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
215/518 /двеста и петнадесет върху петстотин и осемнадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.714.171 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин ...

Къща ХАСКОВО

Цена: 13440.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 23 кв.м.

М-Т КЕНАНА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
ПИ С ДВА БРОЯ СГРАДИ- Потвърждавам получаването на документ Изх. № 260371902993920 ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 7380.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 703 кв.м.

ж.р. Изгрев
Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.730.66 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тридесет точка шестдесет и шест/ по кадастралната карта, одобрена със запов ...

Парцел ХАСКОВО

Цена: 1072.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1152 кв.м.

с. Елена, общ. Хасково
Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ - 522 /римско осем тире арабско петстотин двадесет и две/, в квартал 13/тринадесет/ по плана на с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково, утвърден със заповед № 9 ...

Мезонет ХАСКОВО

Мезонет ХАСКОВО

Цена: 83360.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 309 кв.м.

БУЛ.ИЛИНДЕН №6,ЕТ.11,АП.49
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Заведение ХАСКОВО

Заведение ХАСКОВО

Цена: 35640.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 126 кв.м.

ж.к. Орфей , ет.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ХАСКОВО

Цена: 4752.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 100 кв.м.

С.ЕЛЕНА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-11
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ХАСКОВО

Производствен имот ХАСКОВО

Цена: 246777.60 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 3679 кв.м.

БУЛ.БЪЛГАРИЯ №2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 147280.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 85 кв.м.

УЛ.КАМЕННА №52
Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
КАЩА НА 3 /ТРИ/ ЕТАЖА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Търговски имот ХАСКОВО

Търговски имот ХАСКОВО

Цена: 32560.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 35 кв.м.

ул. "Банска" № 9, ет. 0, обект 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
404/767 /четиристотин и четири върху седемстотин шестдесет и седем/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.716.519 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, ...

Многостаен апартамент ХАСКОВО

Многостаен апартамент ХАСКОВО

Цена: 55440.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 104 кв.м.

ул. Граф Игнатиев № 17, ет. 4, ап. 12
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.721.217.1.23 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и едно точка двеста и седемнадесет точка едно т ...

Етаж от къща ХАСКОВО

Цена: 31120.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 183 кв.м.

ул. Панагюрище № 9, ет. 2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.729.254.1.3 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и девет точка двеста петдесет и четири точка едн ...

Етаж от къща ХАСКОВО

Етаж от къща ХАСКОВО

Цена: 45300.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 98 кв.м.

ул. Драгоман № 122А, ет. 2, ап. 2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.734.171.5.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и четири точка сто седемдесет и едно точка пет т ...

Офис ХАСКОВО

Цена: 23712.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 33 кв.м.

ул. Драгоман №14, ет. 4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.722.88.1.23 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка осемдесет и осем точка едно точка дв ...

Склад ХАСКОВО

Склад ХАСКОВО

Цена: 400344.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 2809 кв.м.

м-т КАЗАН ТОПРА, БУЛ.БЪЛГАРИЯ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ПИ С ТРИ БРОЯ СГРАДИ-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент ХАСКОВО

Тристаен апартамент ХАСКОВО

Цена: 18900.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 81 кв.м.

ул. Георги Кирков № 39-49, вх. В, ет. 7, ап. 61
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
1/2 ид. част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.713.284.2.61 /седем седем едно девет пет. седем едно три. две осем четири. две. шест едно/, по кадастралната карта и када ...

Мезонет ХАСКОВО

Мезонет ХАСКОВО

Цена: 71600.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 120 кв.м.

ул.Цар Симеон Велики № 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
1/12 /една дванадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.737.131 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и седем точка сто тридесет и ...

Склад ХАСКОВО

Склад ХАСКОВО

Цена: 37600.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 365 кв.м.

местност "Казан топра"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
СГРАДА с идентификатор 77195.31.17.5 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, тридесет и едно, точка, седемнадесет, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 7760.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 919 кв.м.

м. Орфей
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор № 77195.708.202 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и осем точка двеста и две/; по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 5360.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 642 кв.м.

м. Орфей
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор № 77195.708.201 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и осем точка двеста и едно/; по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 116856.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 128 кв.м.

ул. Тракия № 47
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
СГРАДА идентификатор № 77195.719.270.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и деветнадесет точка двеста и седемдесет точка едно/, по кадастралната карта на гр. ...

Други ХАСКОВО

Други ХАСКОВО

Цена: 12120.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 881 кв.м.

ж.р. Изгрев
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.730.67 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тридесет точка шестдесет и седем/ по кадастралната карта, одобрена със запо ...

Земеделски имот ХАСКОВО

Земеделски имот ХАСКОВО

Цена: 200.80 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 800 кв.м.

с. Елена, общ. Хасково
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27200.8.70 /двадесет и седем хиляди и двеста точка осем точка седемдесет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-1553/04.09.2018г. на ИД на АГ ...

Земеделски имот ХАСКОВО

Земеделски имот ХАСКОВО

Цена: 1007.20 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 3433 кв.м.

с. Елена, общ. Хасково
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27200.48.79 /двадесет и седем хиляди и двеста точка четиридесет и осем точка седемдесет и девет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-1553/0 ...

Земеделски имот ХАСКОВО

Земеделски имот ХАСКОВО

Цена: 196.80 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 671 кв.м.

с. Елена, общ. Хасково
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27200.72.14 /двадесет и седем хиляди и двеста точка седемдесет и две точка четиринадесет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-1553/04.09.20 ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 29553.60 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 567 кв.м.

бул. Освобождение № 102
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.739.427 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и девет точка четиристотин двадесет и седем/ по кадастралната карта ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 12988.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 569 кв.м.

бул. Освобождение
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.739.300 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и девет точка триста/ по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 141408.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 5606 кв.м.

БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ № 67
Окръжен съд: Хасково
Срок: 03.11.2019 до 03.12.2019
Обявяване на: 2019-12-04
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 9405.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 2382 кв.м.

Ж.Р.КАМЕНЕЦ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
1/4 ИД.Ч ОТ ПАРЦЕЛА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Жилищна сграда ХАСКОВО

Жилищна сграда ХАСКОВО

Цена: 243648.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 153 кв.м.

УЛ.БАДЕМА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ПИ СЪС СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ОФИС И ЖИЛИЩНА ПЛОЩ-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Многостаен апартамент ХАСКОВО

Многостаен апартамент ХАСКОВО

Цена: 81960.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 108 кв.м.

УЛ.ПЕРПЕРЕК№11, ЕТ.1 и ЕТ.2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ДВА ЕТАЖА ОТ КЪЩА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ХАСКОВО

Производствен имот ХАСКОВО

Цена: 918635.20 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 5072 кв.м.

ул.Харманлийско шосе 86
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.732.47(седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет; точка; седемстотин тридесет и две; точка; четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадаст ...

Гараж ХАСКОВО

Гараж ХАСКОВО

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 24 кв.м.

ул. Лозарска № 9, ет. 0
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.737.172.1.8 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и седем точка сто седемдесет и две точка едно то ...

Тристаен апартамент ХАСКОВО

Тристаен апартамент ХАСКОВО

Цена: 68240.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 117 кв.м.

ул. Лозарска № 9, ет. 3
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.737.172.1.3 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и седем точка сто седемдесет и две точка едно то ...

Офис ХАСКОВО

Офис ХАСКОВО

Цена: 25520.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 28 кв.м.

ул. Добруджа 58
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.721.448.1.16 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и едно точка четиристотин четиридесет и осем то ...

Магазин ХАСКОВО

Магазин ХАСКОВО

Цена: 24696.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 37 кв.м.

УЛ.ЗАЙЧАР №10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Жилищна сграда ХАСКОВО

Жилищна сграда ХАСКОВО

Цена: 1265544.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 676 кв.м.

местност "Идимирли"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
СГРАДА с идентификатор 77195.424.17.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, четиристотин двадесет и четири, точка, седемнадесет, точка, едно/, по кадастралната карта и ка ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 62841.07 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 449 кв.м.

ул. Славянска 45
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
...

Хотел ХАСКОВО

Хотел ХАСКОВО

Цена: 270691.20 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 4000 кв.м.

ул.Пловдивска
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид. № 77195.707.95 (седемседет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и седем точка деветдесет пет) по кадастралната карта на град Хасково, общ. Хасково, об ...

Други ХАСКОВО

Други ХАСКОВО

Цена: 313148.54 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1776 кв.м.

ул. БАчо Киро № 9а
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.741.102 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка сто и две/, по кадастралната карта на гр. Хасково, ...

Земеделски имот ХАСКОВО

Земеделски имот ХАСКОВО

Цена: 415.20 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1767 кв.м.

м. Халилово
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.733.212 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и три точка двеста и дванадесет/ п ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 62841.07 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 449 кв.м.

ул.Славянска 45
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
Поземлен имот с идентификатор 77195.736.181 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и шест точка сто осемдесет и едно) по кадастраната карта и регистри н ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 35920.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 561 кв.м.

м. Изгрев
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.730.316 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тридесет точка триста и шестнадесет/,гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хаско ...

Гараж ХАСКОВО

Гараж ХАСКОВО

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 20 кв.м.

ул. Княз Дондуков № 6, ет. 0
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.712.135.1.3 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и дванадесет точка сто три ...

Заведение ХАСКОВО

Заведение ХАСКОВО

Цена: 39600.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 126 кв.м.

ж.к. Орфей , ет.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 5280.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 100 кв.м.

С.ЕЛЕНА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 4154.10 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1050 кв.м.

местност КАМНЕЦ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Многостаен апартамент ХАСКОВО

Многостаен апартамент ХАСКОВО

Цена: 52080.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 118 кв.м.

ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 2, ап. 6
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.721.217.2.18 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и едно точка двеста и седемнадесет точка две то ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 8200.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 703 кв.м.

ж.р. Изгрев
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.730.66 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тридесет точка шестдесет и шест/ по кадастралната карта, одобрена със запов ...

Едностаен апартамент ХАСКОВО

Едностаен апартамент ХАСКОВО

Цена: 25440.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 50 кв.м.

жк. Орфей № 12, ет. 8, ап. 39
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.710.7.1.42 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и десет точка седем точка едно точка четиридесет и две/; г ...

Търговски имот ХАСКОВО

Търговски имот ХАСКОВО

Цена: 36648.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 35 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
404/767 /четиристотин и четири върху седемстотин шестдесет и седем/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.716.519 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 366450.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 998 кв.м.

м.Кенана
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор № 77195.702.220 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и две точка двеста и двадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регис ...

Земеделска земя ХАСКОВО

Земеделска земя ХАСКОВО

Цена: 794.40 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 3000 кв.м.

м. Балакли
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.309.22 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка триста и девет точка двадесет и две/, по кадастралната к ...

Търговски имот ХАСКОВО

Търговски имот ХАСКОВО

Цена: 73414.80 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 62 кв.м.

бул. България № 116
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.721.66.1.11 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет. седемстотин двадесет и едно. шестдесет и шест. едно. единадесет/ по кадастра ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 11280.24 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 881 кв.м.

ж.р. Изгрев
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.730.67 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тридесет точка шестдесет и седем/ по кадастралната карта, одобрена със запо ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 129840.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 200 кв.м.

ул. Тракия № 47
Окръжен съд: Хасково
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
СГРАДА идентификатор № 77195.719.270.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и деветнадесет точка двеста и седемдесет точка едно/, по кадастралната карта на гр. ...

Гараж ХАСКОВО

Гараж ХАСКОВО

Цена: 5639.49 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 220 кв.м.

УЛ.ЦАР СТРАШИМИР №30,ЕТ.1,ГАРАЖ 7
Окръжен съд: Хасково
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
3/4 ид.ч- ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Гараж ХАСКОВО

Гараж ХАСКОВО

Цена: 7405.36 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 26 кв.м.

УЛ.ЦАР СТРАШИМИР №30,ЕТ.1,ГАРАЖ 6
Окръжен съд: Хасково
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 12852.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 86 кв.м.

ул. Бреза № 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.738.80 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и осем точка осемдесет/ по кадастра ...

Вила ХАСКОВО

Вила ХАСКОВО

Цена: 9720.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 467 кв.м.

ж.р. Каменец
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.746.575 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и шест точка петстотин седемдесет и пет/ по кадастрална карта и ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 52160.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 59 кв.м.

Ж.Р.КЕНАНА,УЛ.ГАБЪР №94
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
2 ЕТАЖА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 151488.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 85 кв.м.

УЛ.КАМЕННА №52
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
3 /ТРИ/ЕТАЖНА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 156967.20 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 5606 кв.м.

БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ № 67
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 13032.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 23 кв.м.

М-Т КЕНАНА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Многостаен апартамент ХАСКОВО

Многостаен апартамент ХАСКОВО

Цена: 83360.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 309 кв.м.

БУЛ.ИЛИНДЕН №6,ЕТ.11,АП.49
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

Цена: 40240.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 152 кв.м.

ул. Тимок № 35
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
215/518 /двеста и петнадесет върху петстотин и осемнадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.714.171 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин ...

Етаж от къща ХАСКОВО

Етаж от къща ХАСКОВО

Цена: 29185.20 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 183 кв.м.

ул. Панагюрище № 9, ет. 2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.729.254.1.3 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и девет точка двеста петдесет и четири точка едн ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 19368.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 710 кв.м.

Каменец
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор № 77195.744.317 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и четири точка триста и седемнадесет), по кадастралната карта и ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 24784.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 536 кв.м.

Кенана
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор № 77195.701.387 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и едно точка триста осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастрални ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 232320.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 4014 кв.м.

Ул.Горски път 2-4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор № 77195.27.21 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка точка двадесет и седем точка двадесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 206504.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1979 кв.м.

м.Халилово
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор № 77195.27.11 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка двадесет и седем точка единадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одо ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 249760.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 4306 кв.м.

Ул.Горски път 6
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор № 77195.27.23 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка двадесет и седем точка двадесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Магазин ХАСКОВО

Магазин ХАСКОВО

Цена: 55680.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 66 кв.м.

Козлодуй 2-4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.722.198.1.36 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка сто деветдесет и осем точка едно точ ...

Магазин ХАСКОВО

Магазин ХАСКОВО

Цена: 15456.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 17 кв.м.

Козлодуй 2-4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.722.198.1.34 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка сто деветдесет и осем точка едно точ ...

Магазин ХАСКОВО

Магазин ХАСКОВО

Цена: 25632.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 29 кв.м.

Козлодуй 2-4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.722.198.1.35 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка сто деветдесет и осем точка едно точ ...

Магазин ХАСКОВО

Магазин ХАСКОВО

Цена: 24960.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 28 кв.м.

Козлодуй 2-4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.722.198.1.32 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка сто деветдесет и осем точка едно точ ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 75470.40 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 4823 кв.м.

Кенана
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.104.1 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка сто и четири точка едно/, с адрес на поземления имот: гр.Хасково, м-ст Кенана. Площ на имот ...

Склад ХАСКОВО

Склад ХАСКОВО

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 365 кв.м.

местност "Казан топра"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
СГРАДА с идентификатор 77195.31.17.5 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, тридесет и едно, точка, седемнадесет, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Земеделски имот ХАСКОВО

Земеделски имот ХАСКОВО

Цена: 461.33 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1767 кв.м.

м. Халилово
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.733.212 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и три точка двеста и дванадесет/ п ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 10346.40 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1200 кв.м.

ж.р. Каменец
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.749.378 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин четиридесет и девет, точка, триста седемдесет и осем/, находящ се в гр. Ха ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 10346.40 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1200 кв.м.

ж.р. Каменец
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.749.379 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин четиридесет и девет, точка, триста седемдесет и девет/, находящ се в гр. Х ...

Етаж от къща ХАСКОВО

Етаж от къща ХАСКОВО

Цена: 44928.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 98 кв.м.

ул. Драгоман № 122А, ет. 2, ап. 2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.734.171.5.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и четири точка сто седемдесет и едно точка пет т ...

Гараж ХАСКОВО

Гараж ХАСКОВО

Цена: 5400.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 23 кв.м.

ул. Михаил Герджиков № 23, ет. 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.741.212.1.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка двеста и дванадесет точка едно т ...

Заведение ХАСКОВО

Заведение ХАСКОВО

Цена: 25832.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 340 кв.м.

с. Стамболово
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ДИСКОТЕКА с площ от 340 кв. м. /триста и четиридесет квадратни метра/ със северно изложение, едноетажна преустроена по одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж № 49/ 29.11.2007г ...

Гараж ХАСКОВО

Гараж ХАСКОВО

Цена: 5400.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 23 кв.м.

ул. Михаил Герджиков № 23, ет. 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.741.212.1.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка двеста и дванадесет точка едно т ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 10451.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 2382 кв.м.

Ж.Р.КАМЕНЕЦ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1/4 ИД.Ч -ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ХАСКОВО

Производствен имот ХАСКОВО

Цена: 240278.40 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 3679 кв.м.

БУЛ.БЪЛГАРИЯ №2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Гараж ХАСКОВО

Гараж ХАСКОВО

Цена: 8294.40 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 28 кв.м.

УЛ.САМАРА №4,ЕТ.-1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Магазин ХАСКОВО

Магазин ХАСКОВО

Цена: 27440.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 36 кв.м.

УЛ.ЗАЙЧАР №10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 1245.60 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1152 кв.м.

с. Елена, общ. Хасково
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ - 522 /римско осем тире арабско петстотин двадесет и две/, в квартал 13/тринадесет/ по плана на с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково, утвърден със заповед № 9 ...

Парцел ХАСКОВО

Парцел ХАСКОВО

Цена: 1245.60 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 1152 кв.м.

с. Елена, общ. Хасково
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ - 522 /римско осем тире арабско петстотин двадесет и две/, в квартал 13/тринадесет/ по плана на с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково, утвърден със заповед № 9 ...

Земеделски имот ХАСКОВО

Земеделски имот ХАСКОВО

Цена: 158.40 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 800 кв.м.

с. Елена, общ. Хасково
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27200.8.70 /двадесет и седем хиляди и двеста точка осем точка седемдесет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-1553/04.09.2018г. на ИД на АГ ...

Земеделска земя ХАСКОВО

Земеделска земя ХАСКОВО

Цена: 3267.36 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 3433 кв.м.

с. Елена, общ. Хасково
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27200.48.79 /двадесет и седем хиляди и двеста точка четиридесет и осем точка седемдесет и девет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-1553/0 ...

Земеделска земя ХАСКОВО

Земеделска земя ХАСКОВО

Цена: 705.60 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 671 кв.м.

с. Елена, общ. Хасково
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27200.72.14 /двадесет и седем хиляди и двеста точка седемдесет и две точка четиринадесет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-1553/04.09.20 ...

Търговски имот ХАСКОВО

Търговски имот ХАСКОВО

Цена: 81572.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 62 кв.м.

бу. България № 116
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.721.66.1.11 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет. седемстотин двадесет и едно. шестдесет и шест. едно. единадесет/ по кадастра ...

Производствен имот ХАСКОВО

Производствен имот ХАСКОВО

Цена: 1306278.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 5072 кв.м.

бул. Харманлийско шосе 86
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.732.47(седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет; точка; седемстотин тридесет и две; точка; четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадастрал ...

Етаж от къща ХАСКОВО

Етаж от къща ХАСКОВО

Цена: 73702.80 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 108 кв.м.

УЛ.ПЕРПЕРЕК№11, ЕТ.1 и ЕТ.2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
2 ЕТАЖА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други ХАСКОВО

Други ХАСКОВО

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 300 кв.м.

Бивш трети стопански двор
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.709.176 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и девет точка сто седемдесет и шест/,гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково ...

Жилищна сграда ХАСКОВО

Жилищна сграда ХАСКОВО

Цена: 1406160.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 676 кв.м.

местност "Идимирли"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
СГРАДА с идентификатор 77195.424.17.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, четиристотин двадесет и четири, точка, седемнадесет, точка, едно/, по кадастралната карта и ка ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси хасково имоти хасково чси частен съдебен изпълнител хасково тристайни апартаменти хасково съдия изпълнител хасково имоти минерални бани хасково имоти хасково частен съдия изпълнител хасково частни съдебни изпълнители хасково чси хасково араклиева