Чси Имоти > София > Други

ЧСИ София

Всички имоти Други в София от ЧСИ

Други СОФИЯ

Цена: 1183840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 340 кв.м.

улица Кузман Шапкарев № 9, ет. 0
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 7600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 474, ал. 5 от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следната движима вещ, описана с ...

Други СОФИЯ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Позитано" № 11, магазин № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
МАГАЗИН № 4, находящ се в гр. София, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11, на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 кв. м, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – В ...

Други СОФИЯ

Цена: 4402176.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10260 кв.м.

район “Витоша”, ж.к. “Карпузица, ул. “Войводина могила” № 58
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, Район ''Витоша'', съставляващ УПИ I – за III АГ /първи, отреден за трета АГ/, стар I-272 /първи за поземлен имот двеста с ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 160569.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 533 кв.м.

ул. Рожен 80
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Долуподписаният ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ СГС, вписан под № 924 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, уведомявам интересуващи ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 27424.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11 кв.м.

ул. „Алабин“ № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
КАНТОРА- СТАЯ № 230, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 33, „Търговски дом“ на II-ри етаж, с южно изложение към вътрешния двор „Алабинска“, със ЗП от 10,50кв.м., при съседи: вътрешен ...

Други СОФИЯ

Цена: 211500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Позитано" № 11, магазин № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
МАГАЗИН № 4, находящ се в гр. София, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11, на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 кв. м, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – В ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 4995200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 756 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 96768.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 194 кв.м.

ул. Владайска № 69
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ФИТНЕС, с вход от ниво партер кота 0.00 /нула/ метра и на сутерена кота - 3,483 /минус три цяло четиристотин осемдесет и три хилядни/ метра, състоящ се на сутерена от: помещение за съблека ...

Други СОФИЯ

Цена: 27460.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 25 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 11927531.77 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19898 кв.м.

бул. Шипченски проход № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 11927531.77 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19898 кв.м.

бул. Шипченски проход № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 170004.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 533 кв.м.

ул. Рожен 80
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1352.2033 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка хиляда триста петдесет и две, точка, две хиляди тридесет и три/ по кадастралната карта и ...

Други СОФИЯ

Цена: 342000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 235 кв.м.

гр. София, ул. Балкданджи Йово № 32, вх. А, партер
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ИМОТЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ...

Други СОФИЯ

Цена: 4050000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10260 кв.м.

район “Витоша”, ж.к. “Карпузица, ул. “Войводина могила” № 58
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, Район ''Витоша'', съставляващ УПИ I – за III АГ /първи, отреден за трета АГ/, стар I-272 /първи за поземлен имот двеста с ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 144584.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

ж.к. „Младост-4“, бул. „Александър Малинов“, бл. 425-А, вх. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Недвижим имот , находящ се в гр. София, Столична община, район Младост, бл. 425А, вх. 1, ет. 0, изграден в група „В“, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-3673,2030 /първи, отреден за имот и с пл ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия