Чси Имоти > София > Мезонет

ЧСИ София

Всички имоти Мезонет в София от ЧСИ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 502776.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 301 кв.м.

ж.к.Южен парк, бл.52, вх.В, ет.2, Ап.1,2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.София, СО р-н „Триадица” в ЖИЛИЩНА СГРАДА (блок) № 52 (петдесет и две) /стар номер 1/ с офиси и аптека, съобразно Разрешение за строеж № 60 от 06.02.2008г. н ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 235548.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
АПАРТАМЕНТ №27 (двадесет и седем) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простр ...

Мезонет СОФИЯ

Цена: 215028.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 130 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1 , ап.26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
АПАРТАМЕНТ №26 (двадесет и шест) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простра ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 235548.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №27 (двадесет и седем) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простр ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 215028.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 130 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №26 (двадесет и шест) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простра ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 115542.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 135 кв.м.

гр. София, район "Овча купел", ул. "Букет" № 46
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
3/4 идеална част от Самостоятелен обект в шестетажна сграда с номер 1 /едно/, с номер по идентификатор 68134.4338.1013.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири . четири хиляди трис ...

Мезонет СОФИЯ

Цена: 305740.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 139 кв.м.

ж.к.Младост 3, бл.323А, вх.А, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в гр. София, СО, район Младост, жк. Младост 3, блок 323 – А /триста двадесет и три буква „А”/ във вход „А” на жилищната сграда на 3 /трети/ и 4 /четвърти/ ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 208224.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 132 кв.м.

гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 111880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 128 кв.м.

бул. "Тотлебен" № 33, Ап. 19 /мезонет/ 1/2 ид.ч.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
½ /една втора/ идеална част от Апартамент № 19 /мезонет/ на първо и второ мансардно ниво в сградата на бул. "Тотлебен" № 33, гр. София, със застроена площ от 127,97 кв.м*************** ЗА ...

Мезонет СОФИЯ

Цена: 208224.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 132 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 243684.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 163 кв.м.

ул. Трифон Кунев № 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 187992.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 143 кв.м.

р-н Витоша, ул.Евлия Челеби №28 Б, вх.Б, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1894.202.2.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точк ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 406584.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 233 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Апартамент № 13, с идентификатор 68134.1004.20.1.13, находящ се по документ за собственост в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1004.20, гр. София, район „Триадица“, ...

Мезонет СОФИЯ

Цена: 187992.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 143 кв.м.

р-н Витоша, ул.Евлия Челеби №28 Б, вх.Б, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1894.202.2.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точк ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 187200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 135 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния нед ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 207348.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 116 кв.м.

ул. Ралевица 94
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Апартамент № 17 (седмнадсет), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.762.2.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Зап ...

Мезонет СОФИЯ

Цена: 384000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 251 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 266512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 111 кв.м.

гр. София, ул. Тимок №28, ап.17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
МЕЗОНЕТЕН АПАРТАМЕНТ № 17 (седемнадесет), находящ се в гр. София, на ул. „Тимок“ № 28 (двадесет и осем), на първи и втори подпокривни етажи на сградата, целият със застроена площ от 110,96 ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 115250.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 88 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин VII, ул. 340-та №7, ет.7, ап.12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
АПАРТАМЕНТ №12, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, улица „340“ /триста и четиридесет/, 7 /седем/, на I /първо/ и II /второ/ ниво в тавански ет ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 261720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
АПАРТАМЕНТ №27 (двадесет и седем) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простр ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 261720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
АПАРТАМЕНТ №27 (двадесет и седем) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простр ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 238920.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 130 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
АПАРТАМЕНТ №26 (двадесет и шест) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простра ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 208880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 143 кв.м.

р-н Витоша, ул.Евлия Челеби №28 Б, вх.Б, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1894.202.2.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точк ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 451760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 233 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 231360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 132 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 208000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 135 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 126662.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 91 кв.м.

гр. София, ул. "Симеоновско шосе" № 205
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/ - на две нива, находящ се в сграда № 2 /две/ на III /трети/-първи подпокривен етаж, кота + 9,18 /плюс девет цяло и осемнадесет стотни/ и на IV /четвърти/-втори ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 502776.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 301 кв.м.

ж.к.Южен парк, бл.52, вх.В, ет.2, Ап.1,2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.София, СО р-н „Триадица” в ЖИЛИЩНА СГРАДА (блок) № 52 (петдесет и две) /стар номер 1/ с офиси и аптека, съобразно Разрешение за строеж № 60 от 06.02.2008г. н ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 247968.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ №27 (двадесет и седем) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простр ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 226368.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 130 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ №26 (двадесет и шест) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простра ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 122400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 117 кв.м.

жк „Люлин 8“, ул. 3004 № 1, ет. 4, ап. 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
АПАРТАМЕНТ №10 - мезонет с площ от 117 кв.м. с адрес на имота: гр. София, район „Люлин“, жк „Люлин 8“, ул. „3004“ №1 , ет. 4 , ап.10 *************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕ ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 128056.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 88 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин VII, ул. 340-та №7, ет.7, ап.12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
АПАРТАМЕНТ №12, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, улица „340“ /триста и четиридесет/, 7 /седем/, на I /първо/ и II /второ/ ниво в тавански ет ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 508254.12 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 251 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 302880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 174 кв.м.

гр. София, СО, Район "Илинден", ж.к. "Света Троица", бл. № 304 /триста и четири/ вх. Б, ет. 10 /десет/, ап. 71Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
МЕЗОНЕТЕН АПАРТАМЕНТ № 71Б /седемдесет и едно буква "б"/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1202.157.1.71 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точ ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 244857.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 132 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 230364.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 143 кв.м.

р-н Витоша, ул.Евлия Челеби №28 Б, вх.Б, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1894.202.2.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точк ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 178000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

бул. Джеймс Баучер № 124
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, находящ се в град София, Район „Лозенец“ при Столична община, в жилищната сграда на бул. „Джеймс Баучер“ № 124 /сто двадесет и четири/, на подпокривния етаж на жил ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 355500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 182 кв.м.

ж.к.Стрелбище, ул. Кестенова гора № 2, ет.6 и 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
АПАРТАМЕНТ № 6.20 /шест, точка, двадесет/ - на две нива, разположен на VI /шести/ и VII /седми/ жилищен етаж, съответно на кота + 16,80 /плюс шестнадесет метра и осемдесет сантиметра/ м. и ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 147600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 117 кв.м.

ул. 3004 № 1, ет. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
АПАРТАМЕНТ №10 - мезонет с площ от 117 кв.м. с адрес на имота: гр. София, район „Люлин“, жк „Люлин 8“, ул. „3004“ №1 , ет. 4 , ап.10 *************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИ ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 270760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 163 кв.м.

ул. 441-ва № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 111600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 96 кв.м.

кв.Княжево, ул.Доброволец № 6, ет.3, ап.10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, находящ се в гр. София, район Витоша, кв. Княжево, ул. Доброволец № 6 /шест/ на две нива: на първи подпокривен етаж на кота +9,94 /плюс девет цяло деветдесет и чет ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия