Етаж от къща в СОФИЯ за 50400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Етаж от къща

Етаж от къща в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 50400.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 71 кв.м.
  Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
  Обявяване: 2019-09-10
  Адрес: ул. Симеонов век № 19
  ЧСИ: Мариян Петков
  Телефон: 02 – 9873804; 0895 770 288
  Email: office@marlex-bg.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Мариян Петков

½ (една втора) ид. част от ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 68134.703.904.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, три, точка, девет, нула, четири, точка, едно) съгласно кад. карта и кад. регистри, одобрени със заповед № РД-18-138/24.07.2017г. на изп. директор на АГКК, с адм. адрес: гр. София, район Слатина, ул. Симеонов век № 19, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.703.904, като съгласно акт за собственост площта на ет ажа е 71.00 (седемдесет и един) кв.м. и се състои от две стои, кухня, вестибюл и клозет, при съседи: от три страни двор и сгради с идентификатори 68134.703.904.2 и 68134.703.904.3, ведно със съответните ид. части от прилежащото избено помещение.

Продава Етаж от къща в СОФИЯ за 50400.00 лв. на търг от ЧСИ