Двустаен апартамент в СОФИЯ за 139500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 139500.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 55 кв.м.
  Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
  Обявяване: 2020-02-25
  Адрес: СОФИЯ ж.к. Младост, бл.206А, вх.2, ет.2, ап.6
  ЧСИ: Димитър Вълчев Вълков
  Телефон: 02 - 9818954
  Email: wolfson57@yahoo.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Димитър Вълчев Вълков

АПАРТАМЕНТ № 6 (шест), находящ се в гр. София, СО – Район „Младост“, ж.к. „Младост-2 (две)“, блок № 206А (двеста и шест буква „А“), вход 2 (две), на III (трети) етаж, кота +6,20 (плюс шест цяло и двадесет стотни) метра, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и една тераса, със застроена площ от 54,78 (петдесет и четири цяло и седемдесет и осем стотни) кв.м., при граници: апартамент № 5, апартамент № 7, коридор, улица, заедно с принадлежащото МАЗЕ № 6 (шест), с площ от 2,25 (две цяло и двадесет и пет стотни) кв.м., при граници: мазе № 1, мазе № 7, коридор и улица, ведно с 4,178% (четири цяло сто седемдесет и осем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, представляващи 14,92 (четиринадесет цяло и деветдесет и две стотни) кв.м., и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото – урегулиран поземлен имот, обозначен по скица като парцел V-1223 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда двеста двадесет и три), от кв. 5 (пет) по плана на гр. София, местността „ж.к. Младост-2 (две)“, одобрен със Заповед № РД-50-09-283/27.10.1989г. и Заповед № РД-09-50-171/30.03.2001г. на СОС, целият с площ от 1 514,00 (хиляда петстотин и четиринадесет)кв.м., при граници по скица: улица, имот с планоснимачен номер 1 за ОЖЦ, УПИ II – за поликлиника и УПИ IV-1224

Продава Двустаен апартамент в СОФИЯ за 139500.00 лв. на търг от ЧСИ