Двустаен апартамент в СОФИЯ за 151200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 151200.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 58 кв.м.
  Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
  Обявяване: 2019-06-25
  Адрес: ул. „Преки път“ №60, ет. 3, ап. 8
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ №8 /осем/, находящ се на трети етаж кота +5,70 /плюс пет цяло и седемдесет стотни/ м, в източната част на сградата, състоящ се от входно антре, дневна-трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна, спалня и тераса, със застроена площ 57.82 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет и две стотни/ кв.м., при граници: стълбищна площадка, апартамент №7, двор, двор, апартамент №9, заедно с припадащите се 6.24% /шест цяло и двадесет и четири стотни върху сто/ идеални части от общ ите части на сградата, съответствуващи на 10.84 /десет цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м. и толкова иделани части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, която сграда е построена на етап груб строеж в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №XIII-72 /тринадесети отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и две/, в квартал 204-а /двеста и четири „а“/, по плана на град София, местността „Павлово – Бъкстон“, с площ от 600 /шестотин/ кв.м. при съдеди: ул. „Димитър Монов“ /Преки път/, УПИ XIV-73, УПИ IX-69, УПИ XII-71, недвижимият имот е въведен в експлоатация съгласно удостоверение №120 / 16.06.2008 г. на Столична община, район „Витоша“, по документи за собственост, а по скица: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1931.1174.1.8, с адрес в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010г./02.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, кв. „Павлово-Бъкстон“, ул. „Преки път“ №60, ет. 3, ап. 8. Сомостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1931.1174. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 57.82 кв.м. Прилеащи части: 6.24% (10.84 кв.м.) ид.ч. от общ. ч. на сградата. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.1931.1174.1.9, 68134.1931.1174.1.7. Под обекта: 68134.1931.1174.1.5. Над обекта: 68134.1931.1174.1.10

Продава Двустаен апартамент в СОФИЯ за 151200.00 лв. на търг от ЧСИ