Газстанция в СОФИЯ за 563985.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Газстанция

Газстанция в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 563985.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 108 кв.м.
  Срок: 15.05.2015 до 15.06.2015
  Обявяване: 2015-06-16
  Адрес:
  ЧСИ: Миладин Петров Миладинов
  Телефон: 02 - 9862342
  Email: miladinov_miladin@yahoo.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Миладин Петров Миладинов

Върху 62.17% /шестдесет и две цяло и седемнадесет стотни процента/ от цената на придобиване се начислява ДДС, от които: 58.12 % /петдесет и осем цяло и дванадесет стотни процента - представляващи незастроената част от парцела и 4.05 ...

Продава Газстанция в СОФИЯ за 563985.00 лв. на търг от ЧСИ