Парцел в Божурище за 54000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Божурище > Парцел

Парцел в Божурище

Допълнителна информация

  Начална цена: 54000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 2409 кв.м.
  Срок: 08.06.2019 до 08.07.2019
  Обявяване: 2019-07-09
  Адрес: КВ. "9-ТИ СЕПТЕМВРИ"
  ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
  Телефон: 0722 - 60345
  Email: dangova@mbox.contact.bg

Всички имоти за Божурище
Всички имоти на ЧСИ Наталия Благоева Дангова

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ парцел ХІІ- 015037, находящ се в кв. 14, кв. „9-ти септември” в град Божурище, Софийска област, в устройствена зона „Предимно производствена”, съгласно ПУП- ПРЗ, одобрен със Заповед №ТС- 106/ 30.04.2009г. на Кмета на Община Божурище, с площ по скица от 2409 /две хиляди четиристотин и девет/ кв.м, при съседи: имот № 000013 - път на община Божурище, УПИ Х-015038, поземлен имот № 015166 и УПИ ХІV-015036, като посоченият по горе имот представлява бивша НИВА ІV категория, в местност „Новините”, съставляваща имот № 015037 по картата на землището на село Гурмазово, област Софийска, с площ от 2504 кв. м. по документ за собственост.

Продава Парцел в Божурище за 54000.00 лв. на търг от ЧСИ