Чси Имоти > Божурище > Земеделски имот

ЧСИ Божурище

Всички имоти Земеделски имот в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Земеделски имот в Божурище, вижте резултати за Земеделски имот в окръжен съд Софийски окръжен

Земеделски имот Гурмазово

Цена: 24800.00 лв.

Населено място: Гурмазово
Квадратура 2502 кв.м.

местност Дуняш
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
Недвижим имот, собственост на Биляна Захариева Гердина от гр.Божурище, област Софийска, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 2.502дка (два декара петстотин и ...

Земеделски имот Лозен

Земеделски имот Лозен

Цена: 8175.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 895 кв.м.

с. Долни Лозен, район Панчарево, местността "Райкова ливада"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.03.2016 до 15.04.2016
Обявяване на: 2016-04-18
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /обработваема земеделска територия (НИВА)/, находящ се в гр. София, в землището на с. Долни Лозен, ЕКАТТЕ 99189, район Панчарево, местността „Райкова ливада“, съст ...

Земеделски имот Лозен

Земеделски имот Лозен

Цена: 19500.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1999 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.03.2016 до 15.04.2016
Обявяване на: 2016-04-18
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /обработваема земеделска територия (НИВА)/, находящ се в гр. София, в землището на с. Долни Лозен, ЕКАТТЕ 99189, район Панчарево, местността „Райкова ливада“, съст ...

Земеделски имот Белчин

Цена: 1384.00 лв.

Населено място: Белчин
Квадратура 4430 кв.м.

М.ШОПАЛОТО
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.03.2016 до 10.04.2016
Обявяване на: 2016-04-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛ. № 014015, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕЛЧИН , ОБЩ.САМОКОВ С ЕКАТТЕ 03767,МЕСТНОСТ ШОПАЛОТО ,ОСМА КАТЕГОРИЯ С ПЛОЩ ОТ 4430 КВ.М. ...

Земеделски имот Белчин

Земеделски имот Белчин

Цена: 1416.00 лв.

Населено място: Белчин
Квадратура 4530 кв.м.

М. АГИНА ЛИВАДА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.03.2016 до 10.04.2016
Обявяване на: 2016-04-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015274 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БЕЛЧИН С ЕКАТТЕ 03767 ,ОБЩИНА САМОКОВ, С ПЛОЩ ОТ 4530 КВ.М.,НАХОДЯЩ СЕ В М. АГИНА ЛИВАДА , С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛИВАДА, ДЕСЕТА КАТЕГОРИЯ. ...

Земеделски имот Лесново

Земеделски имот Лесново

Цена: 25680.00 лв.

Населено място: Лесново
Квадратура 4998 кв.м.

МЕСТНОСТ ГЕРЕНА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
...

Земеделски имот Мусачево

Цена: 168068.00 лв.

Населено място: Мусачево
Квадратура 7812 кв.м.

МЕСТНОСТ "ОРМАНО"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
...

Земеделски имот Мусачево

Земеделски имот Мусачево

Цена: 168068.00 лв.

Населено място: Мусачево
Квадратура 7812 кв.м.

МЕСТНОСТ "ОРМАНО"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
...

Земеделски имот Мусачево

Земеделски имот Мусачево

Цена: 168068.00 лв.

Населено място: Мусачево
Квадратура 7812 кв.м.

МЕСТНОСТ "ОРМАНО"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
...

Земеделски имот Мусачево

Цена: 168068.00 лв.

Населено място: Мусачево
Квадратура 7812 кв.м.

МЕСТНОСТ "ОРМАНО"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
...

Земеделски имот ЕЛИН ПЕЛИН

Земеделски имот ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 3918 кв.м.

местност Бежовица
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.02.2016 до 21.03.2016
Обявяване на: 2016-03-22
...

Земеделски имот Мусачево

Земеделски имот Мусачево

Цена: 3480.00 лв.

Населено място: Мусачево
Квадратура 1902 кв.м.

местност Мортозаница
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.02.2016 до 21.03.2016
Обявяване на: 2016-03-22
...

Земеделски имот Равна

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Равна
Квадратура 0 кв.м.

община Годеч, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
12. 1/6 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8,118 дка /осем декара и сто и осемнадесет кв. м./, с начин на трайно ползване ЛИВАДА, находящ се в с. РАВНА, община Годеч,Софийска област, местността „СКРИ ...

Земеделски имот Губеш

Земеделски имот Губеш

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Губеш
Квадратура 0 кв.м.

община Годеч, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
2. 1/6 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 3, 023 дка /три декара и двадесет и три кв. м./, с начин на трайно ползване ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА, находящ се в с. Губеш, община Годеч, Софийска област, местността ...

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Цена: 1700.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 238 кв.м.

област София, стопански двор
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: "НИВА", находящ се в землището на гр. КОСТИНБРОД, ЕКАТТЕ 38978, общ. Костинброд, обл. Софийска, с площ от 0.238 /нула дка, двеста тридесет и ос ...

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Цена: 10332.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 1913 кв.м.

област София, кв."Шияковци"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
1.Поземлен имот № 624023/шестстотин двадесет и четири хиляди и  двадесет и три/, с площ от 1 913(хиляда деветстотин и тринадесет) кв.м., находящ се в землището на гр. Костинброд, кв. Шияко ...

Земеделски имот Богьовци

Земеделски имот Богьовци

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Богьовци
Квадратура 0 кв.м.

община Костинброд, област Софийска, Стопански двор
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2 216 (две хиляди двеста и шестнадесет) квадратни метра, находящ се в строителните граници на село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор ...

Земеделски имот Владая

Земеделски имот Владая

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 1778 кв.м.

местност Герена
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
...

Земеделски имот Владая

Земеделски имот Владая

Цена: 78600.00 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 1721 кв.м.

местност Герена
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
...

Земеделски имот Златица

Земеделски имот Златица

Цена: 773.00 лв.

Населено място: Златица
Квадратура 637 кв.м.

местност "ПОД ГРАДА-М"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
НИВА, находяща се в землището на град Златица, ЕКАТТЕ 31044, община Златица, Софийска област, местността „Под града-М”, с площ от 0.637 дка /нула декара шестстотин тридесет и седем квадрат ...

Земеделски имот Златица

Земеделски имот Златица

Цена: 773.00 лв.

Населено място: Златица
Квадратура 637 кв.м.

местност "ПОД ГРАДА-М"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
НИВА, находяща се в землището на град Златица, ЕКАТТЕ 31044, община Златица, Софийска област, местността „Под града-М”, с площ от 0.637 дка /нула декара шестстотин тридесет и седем квадрат ...

Земеделски имот Бузяковци

Земеделски имот Бузяковци

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Бузяковци
Квадратура 0 кв.м.

област Софийска, местност"Чукарата"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
1. ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 2.717 дка. (два декара седемстотин и седемнадесет кв. метра), десета категория, находяща се в землището на село Бузяковци, Община Ихтиман, Софийска област, ЕКАТТЕ ...

Земеделски имот Рельово

Земеделски имот Рельово

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: Рельово
Квадратура 5999 кв.м.

местност Коритото
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.02.2016 до 07.03.2016
Обявяване на: 2016-03-08
...

Земеделски имот Рельово

Земеделски имот Рельово

Цена: 18900.00 лв.

Населено място: Рельово
Квадратура 14000 кв.м.

местност Дълги замет
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.02.2016 до 07.03.2016
Обявяване на: 2016-03-08
...

Земеделски имот Бузяковци

Земеделски имот Бузяковци

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Бузяковци
Квадратура 0 кв.м.

община Ихтиман, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
1. ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 2.717 дка. (два декара седемстотин и седемнадесет кв. метра), десета категория, находяща се в землището на село Бузяковци, Община Ихтиман, Софийска област, ЕКАТТЕ ...

Земеделски имот Рельово

Земеделски имот Рельово

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: Рельово
Квадратура 5999 кв.м.

местност Коритото
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.02.2016 до 07.03.2016
Обявяване на: 2016-03-08
...

Земеделски имот Осиковица

Земеделски имот Осиковица

Цена: 765.00 лв.

Населено място: Осиковица
Квадратура 1400 кв.м.

землището на с.Осиковица
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
Обявяване на: 2016-03-09
...

Земеделски имот Осиковица

Земеделски имот Осиковица

Цена: 765.00 лв.

Населено място: Осиковица
Квадратура 1400 кв.м.

землището на с.Осиковица
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
Обявяване на: 2016-03-09
...

Земеделски имот Осиковица

Земеделски имот Осиковица

Цена: 765.00 лв.

Населено място: Осиковица
Квадратура 1400 кв.м.

землището на с.Осиковица
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
Обявяване на: 2016-03-09
...

Земеделски имот Осиковица

Земеделски имот Осиковица

Цена: 765.00 лв.

Населено място: Осиковица
Квадратура 1400 кв.м.

землището на с.Осиковица
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
Обявяване на: 2016-03-09
...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище