Чси Имоти > Божурище > Тристаен апартамент

ЧСИ Божурище

Всички имоти Тристаен апартамент в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Тристаен апартамент в Божурище, вижте резултати за Тристаен апартамент в окръжен съд Софийски окръжен

Тристаен апартамент Бухово

Цена: 43320.00 лв.

Населено място: Бухово
Квадратура 81 кв.м.

бл. 18а, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. София, СО – Район „Кремиковци”, гр. Бухово, в жилищната сграда – блок № 18а /осемнадесет – а/, вход „А”, етаж 1 /първи/, със застроена площ от 80.6 ...

Тристаен апартамент ИХТИМАН

Тристаен апартамент ИХТИМАН

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 76 кв.м.

бул. Цар Освободител № 201, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в град Ихтиман, бул. "Цар Освободител" (бивша ул. Георги Димитров) № 201 (двеста и едно), община Ихтиман, Софийска област, в жилищна сграда - блок 3 (три) ...

Тристаен апартамент Правец

Тристаен апартамент Правец

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 75 кв.м.

област Софийска,ж.к."Север",бл.108,вх.А,ет.1,ап.3
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
Апартамент № 3 (три), в блок 108А (сто и осем А), вход А, етаж 1 (първи), находящ се в гр.Правец, община Правец, област София, ж.к.“Север“, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещен ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 21440.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 81 кв.м.

област Софийска,ж.к."Саранск",бл.14,вх.Г,ет.3,ап.7
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
 Апартамент №7 (седми), находящ се в гр.Ботевград, ж.к. „Саранск”, бл.14 (четиринадесети), вх.Г, на третия етаж, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 80 ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 26720.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

област Софийска,ж.к."Саранск"кв.2а,бл.13,вх.А,ет.2,ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
Апартамент №4 (четвърти) на втория етаж, вх.”А” на жилищен блок №13 (тринадесети), построен върху общинска земя в ж.к.”Саранск”, кв.2а (втори „а”) по плана на гр.Ботевград, община Ботевгра ...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 40392.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

област Софийска, ул."Димитър Димов"№ 27,ет.2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2016 до 14.04.2016
Обявяване на: 2016-04-15
АПАРТАМЕНТ-втория етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда, с площ по кадастралната карта в размер на 82,00 /осемдесет и два/ кв. метра, с идентификатор 65231.905.45.4.3 /шестдесет ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 97 кв.м.

пл."Саранск"№ 8
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
1/4 (една четърт) идеална част от УПИ III-840 (трето за имот осемстотин и четиридесети) в вк.62 (шестдесет и втори) по плана на гр.Ботевград, община Ботевград, област София, целият с урег ...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 52500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 88 кв.м.

кв. Самоково, бл.4, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.02.2016 до 22.03.2016
Обявяване на: 2016-03-23
...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 52500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 88 кв.м.

кв. Самоково, бл.4, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.02.2016 до 22.03.2016
Обявяване на: 2016-03-23
...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 52500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 88 кв.м.

кв. Самоково, бл.4, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.02.2016 до 22.03.2016
Обявяване на: 2016-03-23
...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 52500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 88 кв.м.

кв. Самоково, бл.4, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.02.2016 до 22.03.2016
Обявяване на: 2016-03-23
...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 52500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 88 кв.м.

кв. Самоково, бл.4, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.02.2016 до 22.03.2016
Обявяване на: 2016-03-23
...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 52500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 88 кв.м.

кв. Самоково, бл.4, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.02.2016 до 22.03.2016
Обявяване на: 2016-03-23
...

Тристаен апартамент Бухово

Тристаен апартамент Бухово

Цена: 25500.00 лв.

Населено място: Бухово
Квадратура 81 кв.м.

гр. Бухово, р-н Кремиковци, ж.к. Бухово, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.10
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.02.2016 до 22.03.2016
Обявяване на: 2016-03-23
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, находящ се в гр. Бухово, Столична община район Кремиковци, ж.к. „Бухово”, в блок № 9 , вход Б, на ІІІ етаж, със застроена площ от 81,30 /осемдесет и едно цяло и т ...

Тристаен апартамент Върбница

Тристаен апартамент Върбница

Цена: 70400.00 лв.

Населено място: Върбница
Квадратура 90 кв.м.

ж.к. Връбница 1, бл. 522
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.02.2016 до 23.03.2016
Обявяване на: 2016-03-24
АПАРТАМЕНТ N:65 /шестдесет и пет/, находящ се в град София, р-н Връбница, ж.к.Връбница - 1, бл.522 с идентификатор 68134.2820.2003.20.65 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същ ...

Тристаен апартамент Иваняне

Тристаен апартамент Иваняне

Цена: 56820.00 лв.

Населено място: Иваняне
Квадратура 95 кв.м.

с. Иваняне, ул Родопи № 50
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.02.2016 до 15.03.2016
Обявяване на: 2016-03-16
Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790 в КЧСИ, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с ч ...

Тристаен апартамент Копривщица

Цена: 37000.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 85 кв.м.

ул. Мрънкова №6, вх.А, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
Недвижим имот, собственост на Андриян Георгиев Иванов и Мария Александрова Иванова-двамата от гр. Копривщица, обл.Софийска, а именно: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 38558.6.307.8.5, ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

УЛ. ХАН АСПАРУХ №25
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.01.2016 до 24.02.2016
Обявяване на: 2016-02-25
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Иван Павлинов Наков от гр.Ботевград, обл.Софийска, а именно: АПАРТАМЕНТ № 4 /четвърти/, находящ се на втория жилищен етаж, вход Г на жилищен блок, построен на ...

Тристаен апартамент Боровец

Тристаен апартамент Боровец

Цена: 78240.00 лв.

Населено място: Боровец
Квадратура 82 кв.м.

бл. Секвоя, вх.А, ет.2, ап.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 09.01.2016 до 09.02.2016
Обявяване на: 2016-02-10
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на ЕТ „ДИМИТЪР ВЪРБАНОВ-2001”-гр.Самоков, област Софийска, представляващ: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалет ...

Тристаен апартамент Бухово

Тристаен апартамент Бухово

Цена: 54150.00 лв.

Населено място: Бухово
Квадратура 81 кв.м.

блок 18а, вх. А, ет.1, ап. 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.01.2016 до 08.02.2016
Обявяване на: 2016-02-09
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. София, СО – Район „Кремиковци”, гр. Бухово, в жилищната сграда – блок № 18а /осемнадесет – а/, вход „А”, етаж 1 /първи/, със застроена площ от 80.6 ...

Тристаен апартамент Банкя

Тристаен апартамент Банкя

Цена: 79056.26 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 101 кв.м.

ул. "Пейо Яворово" № 27, ет. 2, ап. 6
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
Обявяване на: 2016-02-12
АПАРТАМЕНТ № 6 (шест), с идентификатор 02659.2195.596.1.6 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РЛ-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на А ...

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Цена: 35500.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 93 кв.м.

ул. „Софроний” №3, бл.2, ет.3, ап.24
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.01.2016 до 02.02.2016
Обявяване на: 2016-02-03
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Цветина Василева Миладинова и Райчо Георгиев Миладинов-двамата от гр.Етрополе, обл.Софийска, находящ се в град Етрополе, област Софийска, ул. „Софроний” №3, б ...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 50490.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

област София, ул."Димитър Димов4№ 27,ет.2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2015 до 19.01.2016
Обявяване на: 2016-01-20
АПАРТАМЕНТ-втория етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда, с площ по кадастралната карта в размер на 82,00 /осемдесет и два/ кв. метра, с идентификатор 65231.905.45.4.3 /шестдесе ...

Тристаен апартамент Костенец

Тристаен апартамент Костенец

Цена: 4875.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 13 кв.м.

ж.к. „Олимпиада” №5, вх. „А”, ет.3, ап.7, обл.Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.12.2015 до 12.01.2016
Обявяване на: 2016-01-13
1/6 /една шеста/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ в жилищна сграда – блок № 5 /пет/, вход А, на трети етаж, построен върху държавна земя, квартал 104 /сто и четвърти/, ж.к.Олимпиадо- ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 33400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

област Софийска,ж.к."Саранск"кв.2а,бл.13,вх.А,ет.2,ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.12.2015 до 18.01.2016
Обявяване на: 2016-01-19
Апартамент №4 (четвърти) на втория етаж, вх.”А” на жилищен блок №13 (тринадесети), построен върху общинска земя в ж.к.”Саранск”, кв.2а (втори „а”) по плана на гр.Ботевград, община Ботевгра ...

Тристаен апартамент ИХТИМАН

Тристаен апартамент ИХТИМАН

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 75 кв.м.

ж.к. Стипон, бл.4, вх. А, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.12.2015 до 12.01.2016
Обявяване на: 2016-01-13
АПАРТАМЕНТ № 6 /шести/, находящ се в град Ихтиман, Софийска област, в ж.к. „Стипон”, в жилищна сграда-блок 4 /четири/, вх. „А”, на II /втори/ етаж , построен върху държавна земя в кварта ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 26800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 81 кв.м.

област Софийска,ж.к."Саранск",бл.14,вх.Г,ет.3,ап.7
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.12.2015 до 18.01.2016
Обявяване на: 2016-01-19
 Апартамент №7 (седми), находящ се в гр.Ботевград, ж.к. „Саранск”, бл.14 (четиринадесети), вх.Г, на третия етаж, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 80 ...

Тристаен апартамент Правец

Тристаен апартамент Правец

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 75 кв.м.

област Софийска, ж.к."Север",бл.108,вх.А,ет.1ап.3
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.12.2015 до 18.01.2016
Обявяване на: 2016-01-19
Апартамент № 3 (три), в блок 108А (сто и осем А), вход А, етаж 1 (първи), находящ се в гр.Правец, община Правец, област София, ж.к.“Север“, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещен ...

Тристаен апартамент СЛИВНИЦА

Тристаен апартамент СЛИВНИЦА

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: СЛИВНИЦА
Квадратура 92 кв.м.

гр. Сливница, ул. "Паисий Хилендарски" № 45, вх. А, ет. 4, ап. 7
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.12.2015 до 11.01.2016
Обявяване на: 2016-01-12
АПАРТАМЕНТ № 7 /седми/, на IV /четвърти/ етаж, вход А, в жилищния блок на улица „Паисий Хилендарски” № 45 в град Сливница, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроен ...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 34875.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 75 кв.м.

кв. "Самоково", бл.35, вх."В"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.12.2015 до 18.01.2016
Обявяване на: 2016-01-19
АПАРТАМЕНТ №17, находящ се на 5 етаж от жилищната сграда, представляваща жилищен блок №35, вход „В”, находящ се в гр. Самоков, кв. „Самоково”, представляващ самостоятелен обект в сграда №6 ...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище