Чси Имоти > Божурище > Магазин

ЧСИ Божурище

Всички имоти Магазин в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Магазин в Божурище, вижте резултати за Магазин в окръжен съд Софийски окръжен

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 46500.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 18 кв.м.

пл."Саранск"№ 8
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
Магазин със застроена площ от 18 (осемнадесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, област София, при съседи: магазин на Павлина и Мария Ненкови – от две старни, собствено к ...

Магазин Илинден

Магазин Илинден

Цена: 56250.00 лв.

Населено място: Илинден
Квадратура 15 кв.м.

бул. Сливница 65
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
...

Магазин Вакарел

Магазин Вакарел

Цена: 82000.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 99 кв.м.

ул. "Васил Левски" №81
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 805 /осемстотин и пет/ квадратни метра, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-185 /седми отреден за имот сто осемдесет и пет/, от квартал 3 /трети ...

Магазин ИХТИМАН

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 101 кв.м.

област Софийска, ул."Цар Освободител"№ 144
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
Магазин със застроена площ от 101.48 кв. метра (сто и едно цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра), находящ се на партерния етаж в жилищен блок №2Б (две буква „б“) с отделен вход ...

Магазин Банкя

Магазин Банкя

Цена: 90744.10 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 133 кв.м.

ул. "Пейо Яворово" № 27
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
Обявяване на: 2016-02-12
МАГАЗИН № 1 (едно), с идентификатор 02659.2195.596.1.12 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГК ...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 34 кв.м.

област Софийска,ул."Александър Стамболийски"№ 92
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.12.2015 до 18.01.2016
Обявяване на: 2016-01-19
Магазин №4 (четири), находящ се на партерния етаж от изградената жилищна сграда с два жилищна етажа, един партерен етаж с магазини и тавански етаж в груб строеж, със застроена площ от 33.8 ...

Магазин Вакарел

Магазин Вакарел

Цена: 73600.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 99 кв.м.

ул. Васил Левски №81
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.11.2015 до 21.12.2015
Обявяване на: 2015-12-22
Недвижим имот, собственост на Венцислав Николов Георгиев и Александър Росенов Чолаков, чрез неговата майка и законен представител Моника Божидарова Данова, находящ се в село Вакарел, ул. „ ...

Магазин САМОКОВ

Цена: 11280.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.

УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ №3
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.11.2015 до 08.12.2015
Обявяване на: 2015-12-09
...

Магазин ИХТИМАН

Магазин ИХТИМАН

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 101 кв.м.

област Софийска, ул."Цар Освободител4№ 144
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.11.2015 до 10.12.2015
Обявяване на: 2015-12-11
Магазин със застроена площ от 101.48 кв. метра (сто и едно цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра), находящ се на партерния етаж в жилищен блок №2Б (две буква „б“) с отделен вход ...

Магазин Банкя

Магазин Банкя

Цена: 104900.18 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 133 кв.м.

гр. Банкя, район Банкя, ул. „Пейо Яворов" № 27
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.09.2015 до 15.10.2015
Обявяване на: 2015-10-16
МАГАЗИН № 1 (едно), с идентификатор 02659.2195.596.1.12 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГК ...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 34 кв.м.

област Софийска,ул."Александър Стамболийски"№ 92
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.07.2015 до 10.08.2015
Обявяване на: 2015-08-11
Магазин №4 (четири), находящ се на партерния етаж от изградената жилищна сграда с два жилищна етажа, един партерен етаж с магазини и тавански етаж в груб строеж, със застроена площ от 33.8 ...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.07.2015 до 04.08.2015
Обявяване на: 2015-08-05
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.07.2015 до 04.08.2015
Обявяване на: 2015-08-05
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.07.2015 до 04.08.2015
Обявяване на: 2015-08-05
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.07.2015 до 04.08.2015
Обявяване на: 2015-08-05
...

Магазин ИХТИМАН

Магазин ИХТИМАН

Цена: 170000.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 122 кв.м.

ж.к СТИПОН
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.06.2015 до 27.07.2015
Обявяване на: 2015-07-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 123 /сто двадесет и три/ квадратни метра, находящ се в град Ихтиман, ж. к. „Стипон”, област Софийска, съставляващ имот с планоснимачен номер 2687 /две хиляди шестстоти ...

Магазин СВОГЕ

Магазин СВОГЕ

Цена: 32160.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 30.05.2015 до 30.06.2015
Обявяване на: 2015-07-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV-62 /четиринадесети за имот планоснимачен номер шестдесет и втори/ в квартал 30 /тридесети/ по подробния устройствен план на град Своге, Софийска област, с гр ...

Магазин Банкя

Магазин Банкя

Цена: 131125.23 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 133 кв.м.

гр. Банкя, ул. „Пейо Яворов" №27 (двадесет и седем), етаж 0 (нула), обект №1 (едно)
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.06.2015 до 02.07.2015
Обявяване на: 2015-07-03
МАГАЗИН № 1 (едно), с идентификатор 02659.2195.596.1.12 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГК ...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 50 кв.м.

ул. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №73, ет.1, гр.Самоков /бивша АПТЕКА/
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.05.2015 до 26.06.2015
Обявяване на: 2015-06-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /бивша АПТЕКА/ с идентификатор №65231.911.43.1.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнит ...

Магазин Вакарел

Магазин Вакарел

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 99 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.05.2015 до 19.06.2015
Обявяване на: 2015-06-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 805 /осемстотин и пет/ квадратни метра, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-185 /седми отреден за имот сто осемдесет и пет/, от квартал 3 /трети ...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 34252.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 51 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 22449.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 34 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 22449.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 34 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 31791.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище