Чси Имоти > Божурище > Етаж от къща

ЧСИ Божурище

Всички имоти Етаж от къща в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Етаж от къща в Божурище, вижте резултати за Етаж от къща в окръжен съд Софийски окръжен

Етаж от къща Кривина

Цена: 47400.00 лв.

Населено място: Кривина
Квадратура 79 кв.м.

с. Кривина, район Панчарево, ул. „Балабана“ № 20, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.03.2016 до 27.04.2016
Обявяване на: 2016-04-28
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.03.2016г. до 27.04.2016г. – кр ...

Етаж от къща СВОГЕ

Етаж от къща СВОГЕ

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.03.2016 до 27.04.2016
Обявяване на: 2016-04-28
...

Етаж от къща СВОГЕ

Етаж от къща СВОГЕ

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.03.2016 до 27.04.2016
Обявяване на: 2016-04-28
...

Етаж от къща СВОГЕ

Етаж от къща СВОГЕ

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.03.2016 до 27.04.2016
Обявяване на: 2016-04-28
...

Етаж от къща СВОГЕ

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.03.2016 до 27.04.2016
Обявяване на: 2016-04-28
...

Етаж от къща СВОГЕ

Етаж от къща СВОГЕ

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.03.2016 до 27.04.2016
Обявяване на: 2016-04-28
...

Етаж от къща СВОГЕ

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.03.2016 до 27.04.2016
Обявяване на: 2016-04-28
...

Етаж от къща Новачене

Етаж от къща Новачене

Цена: 48224.00 лв.

Населено място: Новачене
Квадратура 171 кв.м.

община Ботевград,област Софийска, ул."Любен Каравелов"№ 15А
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
1/2 идеална част от УПИ VІІ - 570 в кв. 68 по плана на с.Новачене, община Ботевград, област София, утвърден със Заповед  № 2457/1965 г. с урегулирана площ от 830 кв.м. и уредени сметки по ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

област Софийска,ул."Мадара"№ 8
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 80175.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 114 кв.м.

ул."ЗАХАРИ Хаджигюров" №61, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
1/3 идеална част от застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, общ. Самоков, обл. Софийска, на адрес: ул. „Захари Хаджигюров” №61, целият с площ по кадастрална карта от 540 кв.м., а ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 120 кв.м.

област Софийска,ул."Княз Борис I "№ 22
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
 1/2 (една втора) идеална част от Урегулиран поземлен имот IX-1837 (девет, отреден за имот планоснимачен номер хиляда осемстотин тридесет и седми) в кв.136 (сто тридесети и шести) по плана ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 58860.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 102 кв.м.

област Софийска, ул."Васил Левски"№ 3,ет.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2016 до 14.04.2016
Обявяване на: 2016-04-15
1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.82 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка осемдесет и две/, по кадастралн ...

Етаж от къща Широки дол

Етаж от къща Широки дол

Цена: 58080.00 лв.

Населено място: Широки дол
Квадратура 78 кв.м.

община Самков, област Софийскаул."27-ма"№ 11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2016 до 14.04.2016
Обявяване на: 2016-04-15
1/6 идеална част от дворно място, цялото от 426 (четиристотин двадесет и шест) кв. метра, съставляващо Урегулиран поземлен имот XI-353 (единадесет римско, триста петдесет и трети) от кв.4 ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 543000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 140 кв.м.

ЖСК "ЕЛИЦА-93", вх.А, ет.1 гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.02.2016 до 28.03.2016
Обявяване на: 2016-03-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №65231.904.222.3.1, с предназначение: жилище, апартамент, със ЗП от 140.80 кв.м., брой нива на обекта – едно, с административен адрес: гр. Само ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 47385.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 58 кв.м.

област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
Първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляващо Урегулиран поземлен имот XIV-168 (четиринадесети за им ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 101280.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

ул."Патриарх Евтимий"№ 66,ет.2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв. метра, състоящ се от хол, две спални, кухня, баня, и тоалетна, както и северозападния гараж, ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 31920.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 93 кв.м.

ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №11, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.02.2016 до 25.03.2016
Обявяване на: 2016-03-26
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящо се от стая, хол, спалня, кухня, санитарен възел и сервизно помещение, заемащо целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 93 к ...

Етаж от къща СЛИВНИЦА

Етаж от къща СЛИВНИЦА

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: СЛИВНИЦА
Квадратура 100 кв.м.

УЛ. ХАН АСПАРУХ №80
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
...

Етаж от къща Божурище

Етаж от къща Божурище

Цена: 58500.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 75 кв.м.

пл. Дружба №5, ет.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 42420.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" №12А, ет.2, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.03.2016 до 07.04.2016
Обявяване на: 2016-04-08
ВТОРИЯ ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /сграда №1 - едно/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65231.905.256.1.2, съгласно кадастралната карта и кадастрал ...

Етаж от къща СЛИВНИЦА

Етаж от къща СЛИВНИЦА

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: СЛИВНИЦА
Квадратура 0 кв.м.

област Софийаска, ул."Владимир Димитров Майстора"№ 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.02.2016 до 17.03.2016
Обявяване на: 2016-03-18
Целият трети етаж от жилищна сграда, представляваща източния близнак – къща, построена в дворно място от 500/петстотин/ кв.м., съставляващо част от УПИ ІХ-1414/девети за имот пл.номер хиля ...

Етаж от къща Костенец

Етаж от къща Костенец

Цена: 73200.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 79 кв.м.

област Софийска,ул."Охрид"№ 39
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
Втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, ул. “Охрид“ 39, стар административен адрес ул.“Димитър Благоев“ 47, със застроена пло ...

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Цена: 55512.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 89 кв.м.

област София, ул."Ломско шосе"№ 18
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
Жилищно помещение, представляващо целия първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, ул. ”Ломско шосе” № 18, зaстроена на ...

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 79 кв.м.

област Софийска,ул."Еделвайс"№ 42
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
Недвижим имот, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, представляващ ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 79.29 (седемдесет и девет цяло и дваде ...

Етаж от къща Мърчаево

Етаж от къща Мърчаево

Цена: 73720.00 лв.

Населено място: Мърчаево
Квадратура 116 кв.м.

ул. "Черешова градина" № 20
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда със сутерен, находяща се в село Мърчаево, Столична община, район Витоша, с административен адрес село Мърчаево, ул. "Черешова градина" № 20 /двадесет ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 51150.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 105 кв.м.

ул."БАБА ФОТА" №4, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №65231.908.196 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с ...

Етаж от къща Новачене

Етаж от къща Новачене

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: Новачене
Квадратура 116 кв.м.

УЛ. РУДАРКА №20
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.01.2016 до 24.02.2016
Обявяване на: 2016-02-25
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Дарина Петкова Павлова, Косто Петров Павлов, Дилка Крумова Павлова, Иван Петров Костов, Еленка Пенкова Кръстева, Даринка Василева Велчева и Васил Петров Косто ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 65232.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 99 кв.м.

УЛ. ЦАР БОРИС ІІІ №141
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.01.2016 до 17.02.2016
Обявяване на: 2016-02-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Ива Иванова Кованова и Румен Милчов Кованов-и двамата от гр.Самоков, обл.Софийска, находящ се в град Самоков, ул. „Цар Борис ІІІ” № 141, област Софийска, а ...

Етаж от къща Банкя

Етаж от къща Банкя

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 73 кв.м.

ул. Стефан Стамболов № 72
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.01.2016 до 15.02.2016
Обявяване на: 2016-02-16
...

Етаж от къща Костенец

Етаж от къща Костенец

Цена: 63600.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 66 кв.м.

Вили Костенец, ул. "Игликина поляна" №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.01.2016 до 15.02.2016
Обявяване на: 2016-02-16
САМОСТОЯТЕЛНО-ОБОСОБЕН ОБЕКТ, който съгласно схема №15-74057/23.02.2015г. на АГКК-София област, представлява ЖИЛИЩЕ на две нива, с идентификатор №38916.10.24.6.1 /тридесет и осем хиляди де ...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище