Чси Имоти > Божурище > Заведение

ЧСИ Божурище

Всички имоти Заведение в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Заведение в Божурище, вижте резултати за Заведение в окръжен съд Софийски окръжен

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 67500.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 39 кв.м.

пл."Саранск"№ 8
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
1. Кафе-Аперитив, находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, област София, със застроена площ от 38.81 (тридесет и шсем цяло осемдесет и една стотни) кв.м., построено върху УПИ III-840 ( ...

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Цена: 219750.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 146 кв.м.

УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №12, гр.Етрополе, Софийска област
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
ЗАВЕДЕНИЕ СЪС СЕМЕЕН ХОТЕЛ И УПИ . УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 1184, кв.106 по плана на гр. Етрополе, Софийска област, с площ от 548 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи: ...

Заведение КОСТИНБРОД

Заведение КОСТИНБРОД

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 1032 кв.м.

област София, стопански двор
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. № 3622 (три хиляди шестстотин двадесет и втори) от кв. 239 (двеста тридесет и девети) с начин на трайно ползване "СТОПАНСКИ ДВОР" по кадастралната карта на гр. КОСТИ ...

Заведение Чурек

Цена: 34800.00 лв.

Населено място: Чурек
Квадратура 947 кв.м.

община Елин Пелин, област Софийска,,вилна зона "Чурек"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 947 (ДЕВЕТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДЕМ) кв.метра, находящ се във вилна зона „Чурек”, община Елин Пелин, област София, съставляващ планоснимачен номер 292 ( ...

Заведение Равно поле

Цена: 112000.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 305 кв.м.

КВ.ВЕРИЛА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.11.2015 до 07.12.2015
Обявяване на: 2015-12-08
...

Заведение ПИРДОП

Заведение ПИРДОП

Цена: 48750.00 лв.

Населено място: ПИРДОП
Квадратура 172 кв.м.

ПЛ.ТОДОР ВЛАЙКОВ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 01.11.2015 до 01.12.2015
Обявяване на: 2015-12-02
МАСИВНА СГРАДА -СНЕГ-БАР,НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПИРДОП,ПЛ.ТОДОР ВЛАЙКОВ,ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА БЛ.9,СЪС ЗП 172.24КВ.М. ...

Заведение ИХТИМАН

Цена: 663824.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 15612 кв.м.

област Софийска,бул."Димитър Попов"№27
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.08.2015 до 29.09.2015
Обявяване на: 2015-09-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 15 612 (петнадесет хиляди, шестстотин и дванадесет) кв. метра с уредени регулационни сметки, находящ се в град Ихтиман, булевард "Димитър Попов" № 27, Со ...

Заведение СВОГЕ

Заведение СВОГЕ

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.08.2015 до 29.09.2015
Обявяване на: 2015-09-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV-62 /четиринадесети за имот планоснимачен номер шестдесет и втори/ в квартал 30 /тридесети/ по подробния устройствен план на град Своге, Софийска област, с гр ...

Заведение КОСТИНБРОД

Заведение КОСТИНБРОД

Цена: 16800.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 0 кв.м.

област Софийска,ул."Момина сълза"№ 5
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.08.2015 до 28.09.2015
Обявяване на: 2015-09-29
1/2 /една втора/ идеална част от Урегулиран поземлен имот № IV-1727 (четвърти за планоснимачен номер хиляда седемстотин двадесет и седми), кв.62 шестдесет и втори), находящ се в гр.Костинб ...

Заведение САМОКОВ

Цена: 207300.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 234 кв.м.

ул."Цар Борис III" №11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 30.06.2015 до 30.07.2015
Обявяване на: 2015-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, ул. „Цар Борис ІІІ” №11, с площ от 697 кв.м. по нотариален акт, а по кадастрална карта - 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв.м., с идентификато ...

Заведение Златица

Заведение Златица

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: Златица
Квадратура 5975 кв.м.

област Софийска,
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 06.06.2015 до 06.07.2015
Обявяване на: 2015-07-07
Поземлен имот, с площ от 5975/пет хиляди деветстотин седемдесет и пет/ кв.м., който съгласно дворищно-регулационния план на град Златица, Софийска област, одобрен със заповед № 302/1984г. ...

Заведение ПИРДОП

Заведение ПИРДОП

Цена: 49500.00 лв.

Населено място: ПИРДОП
Квадратура 172 кв.м.

ПЛ.ТОДОР ВЛАЙКОВ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.05.2015 до 07.06.2015
Обявяване на: 2015-06-08
НЕДВИЖИМ ИМОТ ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ-СНЕГ БАР СЪС ЗП ОТ 172.24 КВ.М. ,СЪСТОЯЩО СЕ ОТ ОСНОВНО ПОМЕЩЕНИЕ И КУХНЯ ,РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК № 9 В ГР. РИРДОП. ...

Заведение СЛИВНИЦА

Заведение СЛИВНИЦА

Цена: 35000.00 лв.

Населено място: СЛИВНИЦА
Квадратура 1873 кв.м.

област Софийска, ул."Петко Славейков"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2015 до 14.04.2015
Обявяване на: 2015-04-15
Поземлен имот, с планоснимачен номер 1 873/хиляда осемстотин седемдесет и трети/, в квартал 30а/тридесет „а”/ по регулационния план на гр.Сливница, област София, с площ от 2 181/две хиляди ...

Заведение Равно поле

Заведение Равно поле

Цена: 148096.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 305 кв.м.

КВ. ВЕРИЛА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2015 до 10.03.2015
Обявяване на: 2015-03-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област с площ от 1265 /хиляда двеста шестдесет и пет/ квадратни метра, който по КВС с.Равно поле - ПУП-ПЗ „За завед ...

Заведение СВОГЕ

Заведение СВОГЕ

Цена: 40200.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 86 кв.м.

ГР. СВОГЕ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.12.2014 до 20.01.2015
Обявяване на: 2015-01-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV-62 /четиринадесети за имот планоснимачен номер шестдесет и втори/ в квартал 30 /тридесети/ по подробния устройствен план на град Своге, Софийска област, с гр ...

Заведение Владая

Заведение Владая

Цена: 159738.00 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 557 кв.м.

село Владая, район Витоша, ул. "Чекълче", ресторант "Софийско пиво" - жилищна част, търговска част и поземлен имот
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 03.11.2014 до 03.12.2014
Обявяване на: 2014-12-04
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 03.11.2014 г. до 03.12.2014 г. – ...

Заведение Равно поле

Заведение Равно поле

Цена: 185120.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 305 кв.м.

КВ. ВЕРИЛА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.10.2014 до 07.11.2014
Обявяване на: 2014-11-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област с площ от 1265 /хиляда двеста шестдесет и пет/ квадратни метра, който по КВС с.Равно поле - ПУП-ПЗ „За завед ...

Заведение ПИРДОП

Заведение ПИРДОП

Цена: 135600.00 лв.

Населено място: ПИРДОП
Квадратура 94 кв.м.

УЛ. СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 39
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 03.10.2014 до 03.11.2014
Обявяване на: 2014-11-04
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XV-607 /петнадесети отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин и седем/, от квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на гр.Пирдоп с площ от 681 /шестстотин о ...

Заведение Гара Елин Пелин

Заведение Гара Елин Пелин

Цена: 100320.00 лв.

Населено място: Гара Елин Пелин
Квадратура 151 кв.м.

УЛ. КЕРАМИК № 3
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.08.2014 до 26.09.2014
Обявяване на: 2014-09-29
- КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА-АПЕРИТИВ „КАПРИЗ”, находяща се на адрес гара Елин Пелин, общ.Елин Пелин, ул.”Керамик” № 3 , представляваща търговски обект със застроена площ от 151.25 кв. м., заедно с ...

Заведение Владая

Заведение Владая

Цена: 199672.50 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 557 кв.м.

село Владая, р-н Витоша, вилна зона "Приплат", ул. "Чекълче" Ресторант Софийско пиво с обща площ 557 кв.м. и поземлен имот с площ от 1363 кв.м.
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.08.2014 до 29.09.2014
Обявяване на: 2014-09-30
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 29.08.2014 г. до 29.09.2014 г. – ...

Заведение Бистрица

Заведение Бистрица

Цена: 116800.00 лв.

Населено място: Бистрица
Квадратура 27 кв.м.

ул. Бановец № 11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 05.07.2014 до 05.08.2014
Обявяване на: 2014-08-06
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Бистрица, СО - Район „Панчарево", ул."Бановец" № 11 /единадесет/, по нотариален акт - обозначен по скица като парцел VII-861 (седми, отреден за имо ...

Заведение Равно поле

Заведение Равно поле

Цена: 146700.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 305 кв.м.

КВ. ВЕРИЛА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.05.2014 до 17.06.2014
Обявяване на: 2014-06-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област с площ от 1265 /хиляда двеста шестдесет и пет/ квадратни метра, който по КВС с.Равно поле - ПУП-ПЗ „За завед ...

Заведение Владая

Заведение Владая

Цена: 190560.00 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 557 кв.м.

село Владая, р-н Витоша, вилна зона "Приплат", ул. "Чекълче" Ресторант Софийско пиво с обща площ 557 кв.м. и поземлен имот с площ от 1363 кв.м.
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.05.2014 до 16.06.2014
Обявяване на: 2014-06-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11394.1792.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/03.01.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземл ...

Заведение Равно поле

Заведение Равно поле

Цена: 183375.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 305 кв.м.

КВ. ВЕРИЛА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.02.2014 до 25.03.2014
Обявяване на: 2014-03-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област с площ от 1265 /хиляда двеста шестдесет и пет/ квадратни метра, който по КВС с.Равно поле - ПУП-ПЗ „За завед ...

Заведение ЕЛИН ПЕЛИН

Заведение ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 125400.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 151 кв.м.

УЛ. КЕРАМИК № 3
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.02.2014 до 25.03.2014
Обявяване на: 2014-03-26
- КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА-АПЕРИТИВ „КАПРИЗ”, находяща се на адрес гара Елин Пелин, общ.Елин Пелин, ул.”Керамик” № 3 , представляваща търговски обект със застроена площ от 151.25 кв. м., заедно с ...

Заведение Бистрица

Заведение Бистрица

Цена: 146000.00 лв.

Населено място: Бистрица
Квадратура 27 кв.м.

с. Бистрица, ул. Бановец № 11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.02.2014 до 27.03.2014
Обявяване на: 2014-03-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Бисгрица, СО - Район „Панчарево“, ул. „Бановец“ № 11 /единадесет/, обозначен по скица като парцел VII - 861 (седми, отреден за имот с планоснимачс ...

Заведение Владая

Заведение Владая

Цена: 238200.00 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 557 кв.м.

село Владая, р-н Витоша, вилна зона "Приплат", ул. "Чекълче" Ресторант Софийско пиво с обща площ 557 кв.м. и поземлен имот с площ от 1363 кв.м.
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.03.2014 до 07.04.2014
Обявяване на: 2014-04-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11394.1792.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/03.01.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес ...

Заведение Горни Богров

Заведение Горни Богров

Цена: 112000.00 лв.

Населено място: Горни Богров
Квадратура 258 кв.м.

с. Горни Богров, главен път София-Варна, бензиностанция "Лукойл"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2014 до 24.03.2014
Обявяване на: 2014-03-25
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, със застроена площ от 258.34 (двеста петдесет и осем цяло тридесет и четири стотни) квадратни метра, идентификатор според службата по геодезия, картография и к ...

Заведение Долно Камарци

Заведение Долно Камарци

Цена: 89636.00 лв.

Населено място: Долно Камарци
Квадратура 539 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.01.2014 до 13.02.2014
Обявяване на: 2014-02-14
НЕДВИЖИМИ ИМОТ В С. ДОЛНО КАМАРЦИ С ПЛОЩ ОТ 539 КВ.М. ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО МАСИВНА ТЪРГОВСКА СГРАДА- БИСТРО СЪС ЗП ОТ 91.61 КВ.М. ...

Заведение Гара Елин Пелин

Заведение Гара Елин Пелин

Цена: 132000.00 лв.

Населено място: Гара Елин Пелин
Квадратура 151 кв.м.

УЛ. КЕРАМИК № 3
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.11.2013 до 11.12.2013
Обявяване на: 2013-12-12
КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА-АПЕРИТИВ „КАПРИЗ”, находяща се на адрес гара Елин Пелин, общ.Елин Пелин, ул.”Керамик” № 3 , представляваща търговски обект със застроена площ от 151.25 кв. м., заедно със ...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище