Чси Имоти > Божурище > Хотел

ЧСИ Божурище

Всички имоти Хотел в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Хотел в Божурище, вижте резултати за Хотел в окръжен съд Софийски окръжен

Хотел Маджаре

Цена: 594420.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 2185 кв.м.

с.Маджаре, община Самоков, В НАЧАЛОТО на селото, ГРАНИЧИ с река Черни Искър
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18- ...

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 1085000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 2302 кв.м.

гр. Елин Пелин, пл."НЕЗАВИСИМОСТ" № 2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „Гайдарец”, находящ се в град Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, с административен адрес: площад „Независимост” № 2 /бивш площад „Победа”/, състоящ се с опи ...

Хотел Банкя

Цена: 710040.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 712 кв.м.

ул.Вършец 4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.01.2016 до 18.02.2016
Обявяване на: 2016-02-19
ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 167.55 /сто шестдесет и седем цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м. и разгъната застроена площ от 711.82 /седемстотин и единадесет цяло и осем ...

Хотел Маджаре

Хотел Маджаре

Цена: 743025.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 430 кв.м.

с.Маджаре, община Самоков, В НАЧАЛОТО на селото, ГРАНИЧИ с река Черни Искър
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.12.2015 до 15.01.2016
Обявяване на: 2016-01-16
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18- ...

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 1140000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 3584 кв.м.

пл. Независимост №2 /бивш пл. Победа/
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.11.2015 до 16.12.2015
Обявяване на: 2015-12-17
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „Гайдарец”, находящ се в град Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, с административен адрес: площад „Независимост” № 2 /бивш площад „Победа”/, състоящ се с опи ...

Хотел Банкя

Хотел Банкя

Цена: 887550.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 712 кв.м.

гр.Банкя, ул.Вършец 4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.10.2015 до 26.11.2015
Обявяване на: 2015-11-27
ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 167.55 /сто шестдесет и седем цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м. и разгъната застроена площ от 711.82 /седемстотин и единадесет цяло и осем ...

Хотел САМОКОВ

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 122 кв.м.

бул България №250
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.10.2015 до 10.11.2015
Обявяване на: 2015-11-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ по скица от 301 /триста и един/ квадратни метра, с идентификатор № 65231.916.491 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шестнаде ...

Хотел Маджаре

Хотел Маджаре

Цена: 632000.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 430 кв.м.

с.Маджаре, община Самоков, В НАЧАЛОТО на селото, ГРАНИЧИ с река Черни Искър
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 31.08.2015 до 30.09.2015
Обявяване на: 2015-10-01
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 1425000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 1151 кв.м.

ПЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" №2 /бивш площад "Победа"/
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.06.2015 до 28.07.2015
Обявяване на: 2015-07-29
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „Гайдарец”, находящ се в град Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, с административен адрес: площад „Независимост” № 2 /бивш площад „Победа”/, състоящ се с опи ...

Хотел Кокаляне

Цена: 739516.30 лв.

Населено място: Кокаляне
Квадратура 880 кв.м.

с.Кокаляне, район Панчарево, ул. „Васил Левски“№32
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.06.2015 до 29.07.2015
Обявяване на: 2015-07-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-190, квартал 12, находящ се в гр.София, с.Панчарево – Кокаляне, вилна зона „Кокалянски ханчета”, по плана на гр.София, вилна зона „Кокалянски ханчета”, с пло ...

Хотел Маджаре

Хотел Маджаре

Цена: 790000.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 430 кв.м.

с.Маджаре, община Самоков, в началото на селото, граничи с река Черни Искър
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.05.2015 до 26.06.2015
Обявяване на: 2015-06-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-11/ ...

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 1160000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 1792 кв.м.

пл. "Независимост" №2 /бивш площад Победа/
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.03.2015 до 15.04.2015
Обявяване на: 2015-04-16
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „Гайдарец”, находящ се в град Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, с административен адрес: площад „Независимост” № 2 /бивш площад „Победа”/, състоящ се с опи ...

Хотел Маджаре

Хотел Маджаре

Цена: 674880.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 430 кв.м.

с.Маджаре, КРАЙ Р. ИСКЪР
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.02.2015 до 04.03.2015
Обявяване на: 2015-03-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-11/ ...

Хотел Правец

Цена: 810000.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 278 кв.м.

област Софийска, бул."Генерал Гурко"№ 4а
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.11.2014 до 15.12.2014
Обявяване на: 2014-12-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ - XIII /тринадесети/ - ЗА ХОТЕЛ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, с площ от 524 /петстотин двадесет и четири/ кв. метра, в кв. 19 /деветнадесети/ по регулационния план на ...

Хотел Маджаре

Хотел Маджаре

Цена: 843600.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 430 кв.м.

с.Маджаре, община Самоков, край река Искър
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.09.2014 до 15.10.2014
Обявяване на: 2014-10-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-11/ ...

Хотел Правец

Цена: 696000.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 278 кв.м.

област София, ул."Генерал Гурко"№ 4а
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
Обявяване на: 2014-09-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ - XIII /тринадесети/ - ЗА ХОТЕЛ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, с площ от 524 /петстотин двадесет и четири/ кв. метра, в кв. 19 /деветнадесети/ по регулационния план на ...

Хотел Кокаляне

Цена: 739516.30 лв.

Населено място: Кокаляне
Квадратура 880 кв.м.

ул."Васил Левски" 32
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.08.2014 до 04.09.2014
Обявяване на: 2014-09-05
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-190, квартал 12, находящ се в гр.София, с.Панчарево – Кокаляне, вилна зона „Кокалянски ханчета”, по плана на гр.София, вилна зона „Кокалянски ханчета”, с пло ...

Хотел Кокаляне

Хотел Кокаляне

Цена: 739516.30 лв.

Населено място: Кокаляне
Квадратура 880 кв.м.

с.Кокаляне, район Панчарево, ул. „Васил Левски“№32
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.06.2014 до 17.07.2014
Обявяване на: 2014-07-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-190, квартал 12, находящ се в гр.София, с.Панчарево – Кокаляне, вилна зона „Кокалянски ханчета”, по плана на гр.София, вилна зона „Кокалянски ханчета”, с пло ...

Хотел Маджаре

Хотел Маджаре

Цена: 710400.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 430 кв.м.

с.МАДЖАРЕ община САМОКОВ, край река Черни Искър
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.06.2014 до 02.07.2014
Обявяване на: 2014-07-03
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18- ...

Хотел Правец

Хотел Правец

Цена: 870000.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 278 кв.м.

област Софийска, бул."Ген.Гурко"№4а
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.05.2014 до 16.06.2014
Обявяване на: 2014-06-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ - XIII /тринадесети/ - ЗА ХОТЕЛ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, с площ от 524 /петстотин двадесет и четири/ кв. метра, в кв. 19 /деветнадесети/ по регулационния план на ...

Хотел Лозен

Хотел Лозен

Цена: 324000.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 241 кв.м.

ул. "Съединение" № 118
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.05.2014 до 26.06.2014
Обявяване на: 2014-06-27
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44063.6228.2470, находящ се в СО, район „Панчарево”, село Лозен, ул. „Съединение” /бивша ул. „Георги Димитров”/ № 118, представля ...

Хотел Кокаляне

Хотел Кокаляне

Цена: 924395.30 лв.

Населено място: Кокаляне
Квадратура 880 кв.м.

с.Кокаляне, район Панчарево, ул. „Васил Левски“№32
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.03.2014 до 24.04.2014
Обявяване на: 2014-04-25
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-190, квартал 12, находящ се в гр.София, с.Панчарево – Кокаляне, вилна зона „Кокалянски ханчета”, по плана на гр.София, вилна зона „Кокалянски ханчета”, с пло ...

Хотел Правец

Хотел Правец

Цена: 870000.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 278 кв.м.

област София, бул."Генерал Гурко"№ 4а
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.03.2014 до 08.04.2014
Обявяване на: 2014-04-09
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ - XIII /тринадесети/ - ЗА ХОТЕЛ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, с площ от 524 /петстотин двадесет и четири/ кв. метра, в кв. 19 /деветнадесети/ по регулационния план на ...

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 896 кв.м.

БУЛ. СОФИЯ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.02.2014 до 11.03.2014
Обявяване на: 2014-03-12
„МОТЕЛ” в град Елин Пелин, област Софийска, представляващ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със сутерен, находящ се в град Елин Пелин, област Софийска, със застроена площ от 448 /четиристотин четир ...

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 1450000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 3584 кв.м.

ПЛ. НЕЗАВИСИМОСТ № 2 / БИВШ ПЛОЩАД ПОБЕДА/
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.02.2014 до 11.03.2014
Обявяване на: 2014-03-12
ХОТЕЛ на четири етажа, с дневен бар на партер и нощен бар на сутерен с разгъната застроена площ от 2302 /две хиляди триста и два/ квадратни метра; ресторант с разгъната застроена площ от 5 ...

Хотел Маджаре

Хотел Маджаре

Цена: 888000.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 430 кв.м.

с.МАДЖАРЕ, ОБЩИНА САМОКОВ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.01.2014 до 28.02.2014
Обявяване на: 2014-03-01
В НЕПОСРЕДСТВАНЕ БЛИЗОСТ ДО р. ЧЕРНИ ИСКЪР БЕЗ АКТ 16 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кад ...

Хотел ИХТИМАН

Хотел ИХТИМАН

Цена: 3138600.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 2656 кв.м.

община Ихтиман, област Софийска.
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.12.2013 до 13.01.2014
Обявяване на: 2014-01-14
МОТЕЛ ИХТИМАН, състоящ се от сгради за хотел, ресторант, кафе - бар, магазини за промишлени стоки и пристройка - стопанска част към кафе - бар, преустроен съгласно одобрени инвестиционни п ...

Хотел Панчарево

Хотел Панчарево

Цена: 540000.00 лв.

Населено място: Панчарево
Квадратура 15000 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.11.2013 до 18.12.2013
Обявяване на: 2013-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 018336, находящ се в Столична община, район Панчарево, с. Долни Пасарел, в землището на язовир „Искър“, в местността „Гьоловете“, ЕКАТТЕ 99185, който съгласно копие от када ...

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Хотел ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 896 кв.м.

БУЛ. СОФИЯ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.10.2013 до 18.11.2013
Обявяване на: 2013-11-19
„МОТЕЛ” в град Елин Пелин, област Софийска, представляващ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със сутерен, находящ се в град Елин Пелин, област Софийска, със застроена площ от 448 /четиристотин четир ...

Хотел Маджаре

Хотел Маджаре

Цена: 686400.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 430 кв.м.

с.МАДЖАРЕ, община САМОКОВ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.10.2013 до 04.11.2013
Обявяване на: 2013-11-05
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18- ...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище