Чси Имоти > Божурище > Производствен имот

ЧСИ Божурище

Всички имоти Производствен имот в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Божурище, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Софийски окръжен

Производствен имот Нови Искър

Цена: 302173.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 5902 кв.м.

кв. "Курило"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440401004 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Производствен имот КОСТИНБРОД

Производствен имот КОСТИНБРОД

Цена: 1079130.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7217 кв.м.

близо до печатница "МУЛТИПРИНТ" В гр.КОСТИНБРОД
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.03.2016 до 28.04.2016
Обявяване на: 2016-04-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Костинброд, Софийска област, с площ от 7 217.00 кв.м., съставляващ УПИ V, за стопанска дейност, в кв. 232 по плана на града, при граници и съседи на имота п ...

Производствен имот Кривина

Производствен имот Кривина

Цена: 1020000.00 лв.

Населено място: Кривина
Квадратура 19459 кв.м.

Кривина, Столична община – Район “Панчарево”, урегулиран поземлен имот V-558 , от квартал 41
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.03.2016 до 19.04.2016
Обявяване на: 2016-04-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Кривина, Столична община – Район “Панчарево”, с площ от 19 459 (деветнадесет хиляди, четиристотин петдесет и девет) квадратни метра, съставля ...

Производствен имот Нови Искър

Цена: 349650.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 13584 кв.м.

с. Кътина
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.02.2016 до 29.03.2016
Обявяване на: 2016-03-30
Поземлен имот с идентификатор 41010.4896.87, адрес на поземления имот: с. Кътина, район „Нови Искър“ с площ от 13 584,00 /тринадесет хиляди петстотин осемдесет и четири/ квадратни метра, т ...

Производствен имот Горна Малина

Производствен имот Горна Малина

Цена: 525000.00 лв.

Населено място: Горна Малина
Квадратура 7990 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.02.2016 до 21.03.2016
Обявяване на: 2016-03-22
...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 210494.57 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2158 кв.м.

кв. "Славовци"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.02.2016 до 22.03.2016
Обявяване на: 2016-03-23
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440403249 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. ...

Производствен имот КОСТИНБРОД

Цена: 186624.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 868 кв.м.

област Софийска,ул."Александър Стамболийски"№ 62А
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,  с площ от 868/осемстотин шестдесет и осем/ кв.м., по доказателствен нотариален акт, а по скица с площ от 891.83 / осемстотин деветдесет и едно цяло и осемдесет и три стотни ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 164025.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 505 кв.м.

Подгумер, ул. Изгрев № 7
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
село Подгумер, ул. Изгрев № 7 ...

Производствен имот Гара Елин Пелин

Производствен имот Гара Елин Пелин

Цена: 260550.00 лв.

Населено място: Гара Елин Пелин
Квадратура 5660 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 09.02.2016 до 09.03.2016
Обявяване на: 2016-03-10
...

Производствен имот Нови Искър

Цена: 886521.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 21612 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5350.1131 /нула нула триста петдесет и седем точка пет хиляди триста и петдесет точка хиляда сто тридесет и едно/ съгласно кадастралната карта и кадастр ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 31377.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 1551 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5350.1130 /нула нула триста петдесет и седем точка пет хиляди триста и петдесет точка хиляда сто и тридесет/ съгласно кадастралната карта и кадастралнит ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 17781.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 798 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.01.2016 до 28.02.2016
Обявяване на: 2016-02-29
ОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5350.1128 /нула нула триста петдесет и седем точка пет хиляди триста и петдесет точка хиляда сто двадесет и осем/ съгласно кадастралната карта и кадастра ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 25938.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 1414 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5350.1126 /нула нула триста петдесет и седем точка пет хиляди триста и петдесет точка хиляда сто двадесет и шест/ съгласно кадастралната карта и кадастр ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 20919.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 953 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5350.84 /нула нула триста петдесет и седем точка пет хиляди триста и петдесет точка осемдесет и четири/ съгласно кадастралната карта и кадастралните рег ...

Производствен имот Иваняне

Производствен имот Иваняне

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: Иваняне
Квадратура 1350 кв.м.

Банско шосе
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
по искане на взискателя "БИЗНЕС ИНОВАЦИИ" ЕАД, ЕИК 130986240, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Кузман Шапкарев" № 4 и съгласно чл. чл. 487 – 497 ГПК, от 29.01.2016 г. до 29 ...

Производствен имот Кривина

Производствен имот Кривина

Цена: 1120080.00 лв.

Населено място: Кривина
Квадратура 19450 кв.м.

с.Кривина, ул. Свети Спас № 9
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.01.2016 до 25.02.2016
Обявяване на: 2016-02-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-558 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин петдесет и осем) – за администр., офиси и безвредно производство, от квартал 41 (четиридесет и първи) ...

Производствен имот Говедарци

Производствен имот Говедарци

Цена: 162720.00 лв.

Населено място: Говедарци
Квадратура 760 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.01.2016 до 17.02.2016
Обявяване на: 2016-02-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15285.8.495 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка осем точка четиристотин деветдесет и пет/, с площ от 2 615 /две хиляди шестстотин и петнадесет/ ...

Производствен имот САМОКОВ

Производствен имот САМОКОВ

Цена: 172000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 794 кв.м.

УЛ. ГРЪНЧАР №2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.01.2016 до 17.02.2016
Обявяване на: 2016-02-18
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в град Самоков, ул.Грънчар № 2, община Самоков, област Софийска, собственост на „ФОРМТРЕЙДИНГ” ООД-гр.Самоков, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ по легити ...

Производствен имот КОСТИНБРОД

Производствен имот КОСТИНБРОД

Цена: 480000.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 860 кв.м.

ул. Бизнес №2-Стопански двор
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.01.2016 до 10.02.2016
Обявяване на: 2016-02-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на „СТАР КО МД”ЕООД-град Костинброд, област Софийска, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: „стопански двор”, находящ се в град Костинброд, с админ ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 175200.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 4117 кв.м.

гр. София, р-н "Нови Искър"с. Локорско, "Стопански двор"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
Обявяване на: 2016-02-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III – 524 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин двадесет и четири/, находящ се в гр. София, , Столична община, р-н „Нови Искър“, се ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 377716.25 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 726 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.01.2016 до 08.02.2016
Обявяване на: 2016-02-09
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII - 1087 /дванадесети отреден за имот хиляда осемдесет и седем/ - за безвредно производство, складове и офиси, от квартал 11 /единадесет/, по плана на град Нови ...

Производствен имот Мусачево

Производствен имот Мусачево

Цена: 1113750.00 лв.

Населено място: Мусачево
Квадратура 1854 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.01.2016 до 08.02.2016
Обявяване на: 2016-02-09
недвижим имот, собственост на „ИРНА КО”ООД-гр.София, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Мусачево, община Елин пелин, Софийска област, с площ от 3 605 /три хиляди шестсто ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 197 кв.м.

местност „Горни Край”
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.01.2016 до 02.02.2016
Обявяване на: 2016-02-03
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Веселка Василева Лазарова, Иванка Иванова Димитрова и Димитър Стефанов Димитров-всички от гр.Етрополе, обл.Софийска, находящ се в град Етрополе, община Етропо ...

Производствен имот Горна Малина

Производствен имот Горна Малина

Цена: 559200.00 лв.

Населено място: Горна Малина
Квадратура 7990 кв.м.

ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.12.2015 до 18.01.2016
Обявяване на: 2016-01-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на „БАЛКАН СПЕЦИАЛ”ЕООД-с.Горна Малина, обл.Софийска, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 7 990 /седем хиляди деветстотин и деветдесет/ квадратни метра, ...

Производствен имот Кривина

Производствен имот Кривина

Цена: 1400100.00 лв.

Населено място: Кривина
Квадратура 19450 кв.м.

с.Кривина, ул. Свети Спас № 9
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.11.2015 до 17.12.2015
Обявяване на: 2015-12-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-558 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин петдесет и осем) – за администр., офиси и безвредно производство, от квартал 41 (четиридесет и първи) ...

Производствен имот Иваняне

Производствен имот Иваняне

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: Иваняне
Квадратура 1350 кв.м.

банско шосе
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.11.2015 до 10.12.2015
Обявяване на: 2015-12-11
БЯВЯВАМ на интересуващите се, че по искане на взискателя "БИЗНЕС ИНОВАЦИИ" ЕАД, ЕИК 130986240, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Кузман Шапкарев" № 4 и съгласно чл. чл. 487 ...

Производствен имот Долни Пасарел

Производствен имот Долни Пасарел

Цена: 58920.00 лв.

Населено място: Долни Пасарел
Квадратура 94 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.11.2015 до 16.12.2015
Обявяване на: 2015-12-17
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, съставляваща търговски обект / фурна хлебопекарна/, находяща се в с. Долни Пасарел, Столична община, район “Панчарево”, със застроена площ на съществуващ ...

Производствен имот Долна Малина

Производствен имот Долна Малина

Цена: 192000.00 лв.

Населено място: Долна Малина
Квадратура 250 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.11.2015 до 07.12.2015
Обявяване на: 2015-12-08
...

Производствен имот Григорево

Производствен имот Григорево

Цена: 490080.00 лв.

Населено място: Григорево
Квадратура 39707 кв.м.

местност "Герена"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.10.2015 до 27.11.2015
Обявяване на: 2015-11-30
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на „ФУРНИР” АД-гр.София, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ по КВС на село Григорево, община Елин Пелин-имот № 032001 /тридесет и две хиляди и първи/, целият ...

Производствен имот Говедарци

Производствен имот Говедарци

Цена: 203400.00 лв.

Населено място: Говедарци
Квадратура 2615 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.10.2015 до 20.11.2015
Обявяване на: 2015-11-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15285.8.495 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка осем точка четиристотин деветдесет и пет/, с площ от 2 615 /две хиляди шестстотин и петнадесет/ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище