Чси Имоти > Божурище > Други

ЧСИ Божурище

Всички имоти Други в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Други в Божурище, вижте резултати за Други в окръжен съд Софийски окръжен

Други Челопеч

Цена: 500.00 лв.

Населено място: Челопеч
Квадратура 707 кв.м.

област Софийска,бивше ТКЗС
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.03.2016 до 26.04.2016
Обявяване на: 2016-04-27
1. Краварник № 4 /четири/ със застроена площ от 707 кв.м., от парцеларния план на бившето ТКЗС на с.Челопеч, /без прилежащия терен/. На основание чл.485  ГПК  определената  начална цена  н ...

Други Костадинкино

Други Костадинкино

Цена: 51000.00 лв.

Населено място: Костадинкино
Квадратура 4206 кв.м.

с. Брънковци, км. Костадинкино
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
УПИ I, кв. 9, по плана на с. Брънковци, км. Костадинкино, целият от 4206 кв. м. в едно с построената в него сграда със застроена площ от 78 кв. м., при граници и съседи: улица, улица, улиц ...

Други Доспей

Цена: 1054800.00 лв.

Населено място: Доспей
Квадратура 4080 кв.м.

с.Доспей, с лице на главния път за центъра на селото, до Църквата, община Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Доспей, общ. Самоков, Софийска област, на ул. „1-ва” №15, с идентификатор № 23039.10.261, съгласно кадастралната карта и кадастралните регист ...

Други Доспей

Други Доспей

Цена: 1054800.00 лв.

Населено място: Доспей
Квадратура 4080 кв.м.

с.Доспей, с лице на главния път за центъра на селото, до Църквата, община Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Доспей, общ. Самоков, Софийска област, на ул. „1-ва” №15, с идентификатор № 23039.10.261, съгласно кадастралната карта и кадастралните регист ...

Други САМОКОВ

Цена: 181440.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 16729 кв.м.

стар "СТОПАНСКИ ДВОР-ЧИФЛИК" с ЛИЦЕ НА ПЪТЯ гр.Самоков-с. Бели Искър, община Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
1. 16 729 / 26 648 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Доспей, общ. Самоков, обл. Софийска, стар „стопански двор – чифлик”, с идентификатор № 23039.7.427, съгласно кадастрал ...

Други Душанци

Други Душанци

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: Душанци
Квадратура 654 кв.м.

с. Душанци, община Пирдоп
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.03.2016 до 14.04.2016
Обявяване на: 2016-04-15
УПИ III-373 /парцел трети за имот пл. номер триста седемдесет и три/ в квартал 33 /тридесет и три/ по регулационния план на село Душанци, община Пирдоп, Софийска област, площ от 654.40 /ше ...

Други Костенец

Цена: 286157.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 8720 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.03.2016 до 13.04.2016
Обявяване на: 2016-04-14
...

Други Костенец

Други Костенец

Цена: 286157.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 8720 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.03.2016 до 13.04.2016
Обявяване на: 2016-04-14
...

Други Костенец

Други Костенец

Цена: 286157.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 8720 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.03.2016 до 13.04.2016
Обявяване на: 2016-04-14
...

Други Костенец

Цена: 286157.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 8720 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.03.2016 до 13.04.2016
Обявяване на: 2016-04-14
...

Други Костенец

Други Костенец

Цена: 286157.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 8720 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.03.2016 до 13.04.2016
Обявяване на: 2016-04-14
...

Други Костенец

Други Костенец

Цена: 286157.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 8720 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.03.2016 до 13.04.2016
Обявяване на: 2016-04-14
...

Други БОТЕВГРАД

Други БОТЕВГРАД

Цена: 216000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

ул.Севаст Огнян"№ 4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
Самостоятелен обект в сграда на първо ниво (десен партерен полуетаж), представляващ обособена част от сграда №2 -„Административна сграда на АПК-град Ботевград”, разположена в поземлен имот ...

Други СЛИВНИЦА

Други СЛИВНИЦА

Цена: 197280.00 лв.

Населено място: СЛИВНИЦА
Квадратура 316 кв.м.

ул. Васил Левски №5
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 155000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 497 кв.м.

ул. Рила планина №5
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.02.2016 до 22.03.2016
Обявяване на: 2016-03-23
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.913.142 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и тринадесет точка сто четиридесет и две/, съгласно кадастралната карта на г ...

Други Казичене

Цена: 161280.00 лв.

Населено място: Казичене
Квадратура 3362 кв.м.

ул. „Цар Борис“ III № 67
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 09.02.2016 до 09.03.2016
Обявяване на: 2016-03-10
А/ Склад за готова продукция с площ от 154 /сто петдесет и четири/ кв. м; Работно помещение /склад/ с площ от 100 /сто/ кв. м; Работилница с три помещения с площ от 212 /двеста и дванадесе ...

Други Очуша

Други Очуша

Цена: 136800.00 лв.

Населено място: Очуша
Квадратура 57002 кв.м.

община костенец, област Софийска,местност"Синаница"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, находяща се в землището на с. Очуша, община Костенец, Софийска област, с площ от 57.002 дка /петдесет и седем декара и два кв.м./, в местността „СИНАНИЦА”, представляващ ...

Други ИХТИМАН

Други ИХТИМАН

Цена: 101280.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 450 кв.м.

област Софийска,ул."Предгарова"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
Масивна едноетажна стопанска сграда-склад със застроена площ от 450.00 (четиристотин и петдесет) кв. метра, построена с отстъпено право на строеж в североизточната част на поземлен имот II ...

Други Нови хан

Други Нови хан

Цена: 65140.00 лв.

Населено място: Нови хан
Квадратура 800 кв.м.

ул. Лозенска планина № 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 01.02.2016 до 01.03.2016
Обявяване на: 2016-03-02
Дворно място с площ от 800 кв.м., съставляващо парцел ХVI-687 /шестнадесети за имот, пл.№ 687/ от кв. 68 /шестдесет и осем/ по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин, обл. Софийска, съгла ...

Други БОТЕВГРАД

Други БОТЕВГРАД

Цена: 819.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3202 кв.м.

М.КЪНОВ РЪТ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.01.2016 до 19.02.2016
Обявяване на: 2016-02-22
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ -НИВИ И ЛИВАДИ В РАЗЛИЧНИ МЕСТНОСТИ НА ГР.БОТЕВГРАД ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 51000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. Отец Паисий №2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 09.01.2016 до 09.02.2016
Обявяване на: 2016-02-10
...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 51000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. Отец Паисий №2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 09.01.2016 до 09.02.2016
Обявяване на: 2016-02-10
...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 51000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. Отец Паисий №2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 09.01.2016 до 09.02.2016
Обявяване на: 2016-02-10
...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 51000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. Отец Паисий №2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 09.01.2016 до 09.02.2016
Обявяване на: 2016-02-10
...

Други Нови Искър

Други Нови Искър

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 1020 кв.м.

ул. Хризантема № 6
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.01.2016 до 08.02.2016
Обявяване на: 2016-02-09
...

Други Нови Искър

Други Нови Искър

Цена: 262964.82 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 959 кв.м.

кв. "Славовци- Стопански двор"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.12.2015 до 18.01.2016
Обявяване на: 2016-01-19
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан ...

Други Гуцал

Други Гуцал

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: Гуцал
Квадратура 1955 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.12.2015 до 12.01.2016
Обявяване на: 2016-01-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII /осемнадесет/, отреден за „Младежки дом и търговски обект” , в квартал 6 /шест/ по плана на село Гуцал, община Самоков, с площ от 1 955 кв.м. /хиляда деветст ...

Други Продановци

Други Продановци

Цена: 89600.00 лв.

Населено място: Продановци
Квадратура 4638 кв.м.

с.Продановци, местността "ДО БИЧКИЯТА", община Самоков, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.12.2015 до 08.01.2016
Обявяване на: 2016-01-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №070031 /нула седемстотин тридесет и едно/, находящ се в местността „ДО БИЧКИЯТА” в землището на село Продановци с ЕКАТТЕ: 58548, община Самоков, област Софийска, с площ от ...

Други Радуил

Други Радуил

Цена: 54385.00 лв.

Населено място: Радуил
Квадратура 26501 кв.м.

местност Ходжовица
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.12.2015 до 08.01.2016
Обявяване на: 2016-01-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Александър Стефанов Котарски и Елеонора Иванова Котарска, находящ с в село Радуил, местност „Ходжовица”, община Самоков, Софийска област, а именно: ПОЗЕМЛЕН И ...

Други Драгушиново

Други Драгушиново

Цена: 3520.00 лв.

Населено място: Драгушиново
Квадратура 37 кв.м.

местност Червената земя
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.12.2015 до 08.01.2016
Обявяване на: 2016-01-11
1. СГРАДА с идентификатор № 23491.8.330.1 /двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и едно точка осем точка триста и тридесет точка едно/ със застроена площ от 37 /тридесет и седем ...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище