Чси Имоти > Божурище > Гараж

ЧСИ Божурище

Всички имоти Гараж в Божурище от ЧСИ

Няма резултати за Гараж в Божурище, вижте резултати за Гараж в окръжен съд Софийски окръжен

Гараж Бусманци

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: Бусманци
Квадратура 76 кв.м.

с. Бусманци, ул. Пробуда № 5
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ, находяща се в гр. София, с. Бусманци, СО – район „Искър”, на ул. „Пробуда” №5 /пет/, по източната регулация, със застроена площ от 75.88 /седемдесе ...

Гараж Долно Камарци

Гараж Долно Камарци

Цена: 11000.00 лв.

Населено място: Долно Камарци
Квадратура 45 кв.м.

община Горна МАЛИНА,област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, целият с площ от 940 кв.м./деветстотин и четиридесет квадратн ...

Гараж Искрец

Гараж Искрец

Цена: 2500.00 лв.

Населено място: Искрец
Квадратура 15 кв.м.

общ.Своге, махала „Букет и Коньовци” област Софийска.
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2015 до 19.01.2016
Обявяване на: 2016-01-20
ИЗТОЧНА ГАРАЖНА КЛЕТКА с площ от 15 /петнадесет/ квадратни метра, част от масивен гараж, построен в урегулиран поземлен имот /парцел/ XVII-127 /седемнадесети за имот с планоснимачен ном ...

Гараж Бусманци

Гараж Бусманци

Цена: 7000.00 лв.

Населено място: Бусманци
Квадратура 76 кв.м.

с. Бусманци, ул. Пробуда № 5
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.11.2015 до 17.12.2015
Обявяване на: 2015-12-18
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ, находяща се в гр. София, с. Бусманци, СО – район „Искър”, на ул. „Пробуда” №5 /пет/, по източната регулация, със застроена площ от 75.88 /седемдесе ...

Гараж Искрец

Цена: 2700.00 лв.

Населено място: Искрец
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 30.05.2015 до 30.06.2015
Обявяване на: 2015-07-01
ИЗТОЧНА ГАРАЖНА КЛЕТКА с площ от 15 /петнадесет/ квадратни метра, част от масивен гараж, построен в урегулиран поземлен имот /парцел/ XVII-127 /седемнадесети за имот с планоснимачен ном ...

Гараж БОТЕВГРАД

Гараж БОТЕВГРАД

Цена: 5018.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 35 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Гараж САМОКОВ

Цена: 4800.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 24 кв.м.

ЖСК "БОР", УЛ. "СКАКАВЕЦ" №31
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2015 до 24.03.2015
Обявяване на: 2015-03-25
3. ГАРАЖ № 2 /две/ с идентификатор 65231.913.51.2.8 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и тринадесет точка петдесет и едно точка две точка осем/, на етаж 0 ...

Гараж Искрец

Гараж Искрец

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Искрец
Квадратура 15 кв.м.

МАХАЛА "БУКЕТ И КОНЬОВЦИ"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2015 до 16.03.2015
Обявяване на: 2015-03-17
ИЗТОЧНА ГАРАЖНА КЛЕТКА с площ от 15 /петнадесет/ квадратни метра, част от масивен гараж, построен в урегулиран поземлен имот /парцел/ XVII-127 /седемнадесети за имот с планоснимачен ном ...

Гараж Нови Искър

Гараж Нови Искър

Цена: 17324.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 23 кв.м.

гр. Нови Искър, ул. Зорница № 2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.01.2015 до 26.02.2015
Обявяване на: 2015-02-27
Недвижими имоти, находящи се в МОНОЛИТНА МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с кадастрален идентификатор 00357.5348.88.1, със застроена площ от 269 /двеста шестдесет и девет/ кв. м., нахо ...

Гараж БОТЕВГРАД

Цена: 6272.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 35 кв.м.

УЛ. СЛАВЕЙКОВ № 9-11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2014 до 19.01.2015
Обявяване на: 2015-01-20
16. ГАРАЖ № 2 /две/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №05818.302.521.1.20, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 24 кв.м.

УЛ. СКАКАВЕЦ № 31, ЖСК БОР, БЛ. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.11.2014 до 13.12.2014
Обявяване на: 2014-12-15
3. ГАРАЖ № 2 /две/ с идентификатор 65231.913.51.2.8 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и тринадесет точка петдесет и едно точка две точка осем/, на етаж 0 ...

Гараж Панчарево

Гараж Панчарево

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: Панчарево
Квадратура 74 кв.м.

Панчарево, ул. Вукова кория N 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.10.2014 до 20.11.2014
Обявяване на: 2014-11-21
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ, построен в северната част на УПИ ХХІІІ-2283 / двадесет и трети, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди двеста осемдесет и три/, от квартал № 8 /осем/, по плана на ...

Гараж Искрец

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: Искрец
Квадратура 15 кв.м.

МАХАЛА БУКЕТ И КОНЬОВЦИ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 05.10.2014 до 05.11.2014
Обявяване на: 2014-11-06
3. ИЗТОЧНА ГАРАЖНА КЛЕТКА с площ от 15 /петнадесет/ квадратни метра, част от масивен гараж, построен в урегулиран поземлен имот /парцел/ XVII-127 /седемнадесети за имот с планосн ...

Гараж БОТЕВГРАД

Гараж БОТЕВГРАД

Цена: 5017.50 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 20 кв.м.

Ж.К.ВАСИЛ ЛЕВСКИ БЛ.1, ГАРАЖ № 25
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.09.2014 до 23.10.2014
Обявяване на: 2014-10-24
ГАРАЖ № 25 СЪС ЗП 19.80 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ.153, ПАРЦЕЛ 1-ВИ В ГР.БОТЕВГРАД, Ж.К.ВАСИЛ ЛЕВСКИ БЛ.1 ...

Гараж САМОКОВ

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 24 кв.м.

УЛ. СКАКАВЕЦ № 31, ЖСК БОР, БЛ. 2, ЕТ. 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.08.2014 до 18.09.2014
Обявяване на: 2014-09-19
3. ГАРАЖ № 2 /две/ с идентификатор 65231.913.51.2.8 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и тринадесет точка петдесет и едно точка две точка осем/, на етаж 0 ...

Гараж БОТЕВГРАД

Гараж БОТЕВГРАД

Цена: 5702.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 35 кв.м.

УЛ. СЛАВЕЙКОВ № 9-11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.08.2014 до 16.09.2014
Обявяване на: 2014-09-17
16. ГАРАЖ № 2 /две/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №05818.302.521.1.20, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Гараж Панчарево

Гараж Панчарево

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: Панчарево
Квадратура 74 кв.м.

Панчарево, ул. Вукова кория N 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.08.2014 до 08.09.2014
Обявяване на: 2014-09-09
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ, построен в северната част на УПИ ХХІІІ-2283 / двадесет и трети, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди двеста осемдесет и три/, от квартал № 8 /осем/, по плана на ...

Гараж Нови Искър

Гараж Нови Искър

Цена: 6220.80 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 20 кв.м.

кв. Курило, ул. Бреза № 20
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.06.2014 до 21.07.2014
Обявяване на: 2014-07-22
ГАРАЖ на кота нула на триетажна, трифамилна къща. На замазка/мазилка. Състои се от две функционално обособени помещения - гараж и склад. Отлична достъпност откъм ул. Бреза. В същата къща с ...

Гараж Панчарево

Гараж Панчарево

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: Панчарево
Квадратура 74 кв.м.

Панчарево, ул. Вукова кория N 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.06.2014 до 07.07.2014
Обявяване на: 2014-07-08
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ, построен в северната част на УПИ ХХІІІ-2283 / двадесет и трети, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди двеста осемдесет и три/, от квартал № 8 /осем/, по плана на ...

Гараж БОТЕВГРАД

Гараж БОТЕВГРАД

Цена: 7128.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 35 кв.м.

УЛ. СЛАВЕЙКОВ № 9-11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.05.2014 до 27.06.2014
Обявяване на: 2014-06-30
16. ГАРАЖ № 2 /две/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №05818.302.521.1.20, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Гараж Нови Искър

Гараж Нови Искър

Цена: 7776.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 20 кв.м.

кв. Курило, ул. Бреза № 20
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.04.2014 до 16.05.2014
Обявяване на: 2014-05-19
ГАРАЖ на кота нула на триетажна, трифамилна къща. На замазка/мазилка. Състои се от две функционално обособени помещения - гараж и склад. Отлична достъпност откъм ул. Бреза. В същата къща с ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 24 кв.м.

УЛ. СКАКАВЕЦ № 31, ЖСК БОР, БЛ. 2, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.04.2014 до 08.05.2014
Обявяване на: 2014-05-09
3. ГАРАЖ № 2 /две/ с идентификатор 65231.913.51.2.8 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и тринадесет точка петдесет и едно точка две точка осем/, на етаж 0 ...

Гараж Нови Искър

Гараж Нови Искър

Цена: 7776.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 20 кв.м.

кв. Курило, ул. Бреза № 20
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.02.2014 до 07.03.2014
Обявяване на: 2014-03-10
ГАРАЖ на кота нула на триетажна, трифамилна къща. На замазка/мазилка. Състои се от две функционално обособени помещения - гараж и склад. Отлична достъпност откъм ул. Бреза. В същата къща с ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 8400.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 24 кв.м.

ул. „Скакавец” №31, ЖСК „Бор”, бл.2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.01.2014 до 18.02.2014
Обявяване на: 2014-02-19
3. ГАРАЖ № 2 /две/ с идентификатор 65231.913.51.2.8 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и тринадесет точка петдесет и едно точка две точка осем/, на етаж 0 ...

Гараж Панчарево

Гараж Панчарево

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: Панчарево
Квадратура 74 кв.м.

Панчарево, ул. Вукова кория N 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.12.2013 до 20.01.2014
Обявяване на: 2014-01-21
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ, построен в северната част на УПИ ХХІІІ-2283 / двадесет и трети, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди двеста осемдесет и три/, от квартал № 8 /осем/, по плана н ...

Гараж Нови Искър

Гараж Нови Искър

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 20 кв.м.

кв. Курило, ул. Бреза № 20
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 06.11.2013 до 06.12.2013
Обявяване на: 2013-12-09
ГАРАЖ на кота нула на триетажна, трифамилна къща. На замазка/мазилка. Състои се от две функционално обособени помещения - гараж и склад. Отлична достъпност откъм ул. Бреза. В същата къща с ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 2500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 28 кв.м.

ЖСК. ТРАКИЯ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.10.2013 до 21.11.2013
Обявяване на: 2013-11-22
2.ГАРАЖ №11 с площ от 27.66 кв.м. с идентификатор №65231.902.536.1.4, с предназначение ГАРАЖ В СГРАДА, находящ се в секция №4 на ЖСК „Тракия” в сграда с идентификатор №65231.902.526.1, вед ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 31 кв.м.

бул."ИСКЪР" №141, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.09.2013 до 16.10.2013
Обявяване на: 2013-10-17
МАСИВЕН ГАРАЖ, построен в УПИ с площ от 486 кв.м., идентичен с парцел ХV, пл.сн.№2203, в кв.129 по рег. план на гр. Самоков, с адрес: гр. Самоков, ул. Искър” №141, при граници и съседи н ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 10500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 24 кв.м.

ЖСК БОР, УЛ. СКАКАВЕЦ № 31, БЛОК 2, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.08.2013 до 12.09.2013
Обявяване на: 2013-09-13
3. ГАРАЖ № 2 /две/ с идентификатор 65231.913.51.2.8 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и тринадесет точка петдесет и едно точка две точка осем/, на етаж 0 ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 1511.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 20 кв.м.

ул."Абаджийска" №3
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.07.2013 до 19.08.2013
Обявяване на: 2013-08-20
2/18 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 4248, в кв.81, по плана на гр. Самоков, ул. „Абаджийска” №3-5, целият с площ по нот. акт от 40 кв.м., ведно с 4/18 идеални части от ГАРАЖ, постро ...

Евтини имоти от ЧСИ Божурище?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище