Error. Евтини Земеделска земя в С. Манолово от ЧСИ

Чси Имоти > С. Манолово > Земеделска земя

ЧСИ С. Манолово

Всички имоти Земеделска земя в С. Манолово от ЧСИ

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 400.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 705 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.102.43 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто и две, точка, четиридесет и три), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална ка ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 3956 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.102.39 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто и две, точка, тридесет и девет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална кар ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 384.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 697 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.100.46 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто, точка, четиридесет и шест), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1856.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 3236 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.84.15 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, осемдесет и четири, точка, петнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална к ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 2592.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 4292 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.34.17 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, тридесет и четири, точка, седемнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 680.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1219 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.20.2 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, двадесет, точка, две), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални ...

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 888.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1602 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.12.19 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, дванадесет, точка, деветнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1280.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2301 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.12.10 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, дванадесет, точка, десет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадаст ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 400.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 709 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.7.16 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, седем, точка, шестнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадаст ...

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 416.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 747 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.3.14 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, три, точка, четиринадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадаст ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1400.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2515 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.98.25 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, деветдесет и осем, точка, двадесет и пет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастралн ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1728.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 3040 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 2976.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 5129 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.84.17 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, осемдесет и четири, точка, седемнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 672.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1196 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.101.50 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто и едно, точка, петдесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и ка ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1624.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2914 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.101.25 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто и едно, точка, двадесет и пет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карт ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 312.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 515 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.94.29 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, осемдесет и пет, точка, шестнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална кар ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 3168.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 5606 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.92.12 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, деветдесет и две, точка, дванадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална кар ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 3224.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 4995 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.35.2 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, тридесет и пет, точка, две), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадас ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1040.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1867 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.20.1 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, двадесет, точка, едно), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастралн ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 944.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1584 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.94.24 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, деветдесет и четири, точка, двадесет и четири), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадас ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1160.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1885 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 3968.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 7302 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1112.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2000 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 2224.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 3998 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1272.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2504 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1032.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1695 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.32.16 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, тридесет и две, точка, шестнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карт ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 248.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 429 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.2.22 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, две, точка, двадесет и две), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадас ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1248.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2163 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.2.6 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, две, точка, шест), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални реги ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 2896.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2852 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.35.37 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, тридесет и пет, точка, тридесет и седем), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 2304.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 3989 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.82.7 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, осемдесет и две, точка, седем), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и ка ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 4624.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 8002 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 140.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 587 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.4.12 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, четири, точка, дванадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадаст ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1880.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 3292 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.96.2 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, деветдесет и шест, точка, две), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и ка ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 3896.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 6173 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.75.11 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, седемдесет и пет, точка, единадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална кар ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 576.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1000 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.65.7 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, шестдесет и пет, точка, седем), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и ка ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 3312.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 5796 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.60.12 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, шестдесет, точка, дванадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и ка ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 824.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1993 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.39.12 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, тридесет и девет, точка, дванадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална кар ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 464.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 812 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.3.26 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, три, точка, двадесет и шест), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и када ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1296.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2245 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.102.49 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто и две, точка, четиридесет и девет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 3040.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 5237 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.102.46 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто и две, точка, четиридесет и шест), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална к ...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 4120.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 4802 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 920.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1073 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1280.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 1445 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 600.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 700 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 3624.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 4159 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 2056.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2410 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 1904.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 2233 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 4344.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 4999 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 2608.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 3006 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 4008.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 4491 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Земеделска земя с. Манолово

Земеделска земя с. Манолово

Цена: 4272.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 4992 кв.м.

Манолово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.02.2023 до 16.03.2023
Обявяване на: 2023-03-17
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград