Хотел в ТРОЯН за 640160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Хотел

Хотел в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 640160.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 304 кв.м.
  Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
  Обявяване: 2020-03-10
  Адрес: ул."Христо Ботев" № 185
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троян, одобрен със Заповед № РД-02-14-262 от 10.10. ...

Продава Хотел в ТРОЯН за 640160.00 лв. на търг от ЧСИ