Чси Имоти > Троян > Офис

ЧСИ Троян

Всички имоти Офис в Троян от ЧСИ

Няма резултати за Офис в Троян, вижте резултати за Офис в окръжен съд Ловеч

Офис гр. Ловеч

Цена: 90792.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 127 кв.м.

ул. "Търговска" №15
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 21.03.2023 до 21.04.2023
Обявяване на: 2023-04-24
...

Офис гр. Ловеч

Офис гр. Ловеч

Цена: 100880.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 127 кв.м.

ул. "Търговска" №15
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 11.10.2022 до 11.11.2022
Обявяване на: 2022-11-14
...

Офис гр. Ловеч

Офис гр. Ловеч

Цена: 87336.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 127 кв.м.

ул. "Търговска" №15
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 25.02.2022 до 25.03.2022
Обявяване на: 2022-03-28
...

Офис гр. Ловеч

Цена: 327888.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 230 кв.м.

ул. "Търговска" № 42
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 03.11.2021 до 03.12.2021
Обявяване на: 2021-12-06
...

Офис гр. Ловеч

Цена: 364320.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 230 кв.м.

ул. "Търговска" № 42
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 10.08.2021 до 10.09.2021
Обявяване на: 2021-09-13
...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 38764.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 467 кв.м.

гр. Ловеч, ул."Търговска" №78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
5. Поземлен имот с идентификатор 43952.506.8290 сутерен, със застроена площ от 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица на СГКК Ловеч с площ от ...

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 13867.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 31 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 7293.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр.Ловеч, ул"Търговска" №78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 26 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 6451.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр.Ловеч, ул"Търговска" №78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 25 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 7264.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул."Търговска" №78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 24 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 329.88 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 372 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Гурко"№1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
IV – ти ( четвърти ) етаж от АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, която административна сграда е надстроена с четвърти етаж през 1986г., представляващ недвижим имот, без сутерен, находяща се в гр. Лове ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 43072.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 467 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
. Поземлен имот с идентификатор 43952.506.8290- сутерен, със застроена площ от 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица на СГКК Лове ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 15408.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 31 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8104.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 16 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.22, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 22 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрен ...

Офис Лисец

Офис Лисец

Цена: 7168.00 лв.

Населено място: Лисец
Квадратура 16 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.21, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 21 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8072.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.20, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 20 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрен ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 15272.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 33 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.19, находящ се в град Ловеч, ул „Търговска“ № 78, ет.1, обект 19 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 44949.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 467 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Поземлен имот с идентификатор 43952.506.8290- сутерен, със застроена площ от 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица на СГКК Ловеч с площ от 4 ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 15422.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 31 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 26 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 7171.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 25 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8056.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 24 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 15307.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 34 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-23
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.19, находящ се в град Ловеч, ул „Търговска“ № 78, ет.1, обект 19 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със ...

Евтини имоти от ЧСИ ТРОЯН?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян имоти в троян апартаменти в троян апартаменти троян продажба на имоти в троян