Чси Имоти > Троян > Вила

ЧСИ Троян

Всички имоти Вила в Троян от ЧСИ

Няма резултати за Вила в Троян, вижте резултати за Вила в окръжен съд Ловеч

Вила с. Гложене

Цена: 233488.80 лв.

Населено място: с. Гложене
Квадратура 1000 кв.м.

вилна зона "Руновица"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 20.01.2024 до 20.02.2024
Обявяване на: 2024-02-21
...

Вила ЛОВЕЧ

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 651074.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 11150 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Стратеш"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.06.2020 до 10.07.2020
Обявяване на: 2020-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Вила Рибарица

Цена: 106960.00 лв.

Населено място: Рибарица
Квадратура 230 кв.м.

с.Рибарица,
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.04.2020 до 12.05.2020
Обявяване на: 2020-05-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в строителните граници на с. РИБАРИЦА, Ловешка област, с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., съставляващ УПИ VIII /осми/ в квартал 109 /сто и девети/ по ПУП- ПРЗ на се ...

Вила Гложене

Вила Гложене

Цена: 39600.00 лв.

Населено място: Гложене
Квадратура 188 кв.м.

с.Гложене, махалаАсен" , ул."Липа" №4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.03.2020 до 28.04.2020
Обявяване на: 2020-04-29
УПИ, находящ се в с. Гложене, Област Ловеч, махала „Асен“, ул. „Липа“ № 4, с площ от 945 кв.м., съставляващо парцел IX-177 от кв.10 по плана на мах. „Асен“ с. Гложене, при съседи по нот. ...

Вила Голям извор

Цена: 65720.00 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 1162 кв.м.

с.Голям извор
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1162 / хиляда сто шестдесет и два /, съответстващ на парцел VII – седем с планоснимачен № 390 / триста и деветдесет / в квартал 29 / двадесет и девет / п ...

Вила ЛОВЕЧ

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 651.07 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 227 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Стратеш"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Вила Рибарица

Цена: 112608.00 лв.

Населено място: Рибарица
Квадратура 85 кв.м.

С. Рибарица, Ловешка област
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в строителните граници на с. РИБАРИЦА, Ловешка област, с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., съставляващ УПИ VIII /осми/ в квартал 109 /сто и девети/ по ПУП- ПРЗ на се ...

Вила Орешак

Вила Орешак

Цена: 33494.40 лв.

Населено място: Орешак
Квадратура 67 кв.м.

м. Иванска лъка
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80981.229.17, находящ се в с. Черни Осъм, общ. Троян, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-47/01.06.2009г ...

Вила Гложене

Вила Гложене

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: Гложене
Квадратура 134 кв.м.

с.Гложене м. "Асен" ул. "Липа" № 4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
УПИ, находящ се в с. Гложене, Област Ловеч, махала „Асен“, ул. „Липа“ № 4, с площ от 945 кв.м., съставляващо парцел IX-177 от кв.10 по плана на мах. „Асен“ с. Гложене, при съседи по нот. ...

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 723416.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 433 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Стратеш"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Вила ТЕТЕВЕН

Вила ТЕТЕВЕН

Цена: 132800.00 лв.

Населено място: ТЕТЕВЕН
Квадратура 229 кв.м.

с.Рибарица, ул."Отец Паисий" № 4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, съставляващо парцел I – 125 / първи – сто двадесет и пети / в квартал 22 / двадесет и втори / по плана на с. Рибарица, Община Тетевен, Област Ловешка, с уредени рег ...

Вила Голям извор

Вила Голям извор

Цена: 79056.00 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 60 кв.м.

с. Голям Извор, общ. Тетевен
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1162 / хиляда сто шестдесет и два /, съответстващ на парцел VII – седем с планоснимачен № 390 / триста и деветдесет / в квартал 29 / двадесет и девет / п ...

Вила Орешак

Вила Орешак

Цена: 37216.00 лв.

Населено място: Орешак
Квадратура 67 кв.м.

м. Иванска лъка
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80981.229.17, находящ се в с. Черни Осъм, общ. Троян, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-47/01.06.2009г ...

Вила ЛОВЕЧ

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 723002.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 11150 кв.м.

местност " Стратеш "
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Евтини имоти от ЧСИ ТРОЯН?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян имоти в троян апартаменти в троян апартаменти троян продажба на имоти в троян