Чси Имоти > Троян > Склад

ЧСИ Троян

Всички имоти Склад в Троян от ЧСИ

Няма резултати за Склад в Троян, вижте резултати за Склад в окръжен съд Ловеч

Склад с. Дерманци

Цена: 39976.00 лв.

Населено място: с. Дерманци
Квадратура 675 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 17.03.2024 до 17.04.2024
Обявяване на: 2024-04-18
...

Склад с. Дерманци

Склад с. Дерманци

Цена: 18872.00 лв.

Населено място: с. Дерманци
Квадратура 279 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 17.03.2024 до 17.04.2024
Обявяване на: 2024-04-18
...

Склад с. Дерманци

Склад с. Дерманци

Цена: 18872.00 лв.

Населено място: с. Дерманци
Квадратура 279 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 17.03.2024 до 17.04.2024
Обявяване на: 2024-04-18
...

Склад с. Румянцево

Цена: 301140.00 лв.

Населено място: с. Румянцево
Квадратура 5121 кв.м.

село Румянцево, местност Пъня
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 13.02.2024 до 13.03.2024
Обявяване на: 2024-03-14
...

Склад с. Румянцево

Склад с. Румянцево

Цена: 83520.00 лв.

Населено място: с. Румянцево
Квадратура 7583 кв.м.

с. Румянцево, местност "Пъня"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 13.02.2024 до 13.03.2024
Обявяване на: 2024-03-14
...

Склад с. Дерманци

Склад с. Дерманци

Цена: 40370.40 лв.

Населено място: с. Дерманци
Квадратура 675 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 10.12.2023 до 10.01.2024
Обявяване на: 2024-01-11
...

Склад с. Дерманци

Цена: 19180.80 лв.

Населено място: с. Дерманци
Квадратура 279 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 10.12.2023 до 10.01.2024
Обявяване на: 2024-01-11
...

Склад с. Дерманци

Склад с. Дерманци

Цена: 19180.80 лв.

Населено място: с. Дерманци
Квадратура 279 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 10.12.2023 до 10.01.2024
Обявяване на: 2024-01-11
...

Склад с. Румянцево

Склад с. Румянцево

Цена: 334600.00 лв.

Населено място: с. Румянцево
Квадратура 5121 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 13.11.2023 до 13.12.2023
Обявяване на: 2023-12-14
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63327.231.1 по КК и КР на село Румянцево, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-1908/28.11.2018 г. на ИД на АГКК, с последно изменение на КККР, зася ...

Склад с. Румянцево

Цена: 92800.00 лв.

Населено място: с. Румянцево
Квадратура 7853 кв.м.

местност "Пъня"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 13.11.2023 до 13.12.2023
Обявяване на: 2023-12-14
...

Склад гр. Ловеч

Склад гр. Ловеч

Цена: 61440.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 3698 кв.м.

ул. "Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 24.10.2023 до 24.11.2023
Обявяване на: 2023-11-27
...

Склад с. Дерманци

Склад с. Дерманци

Цена: 44856.00 лв.

Населено място: с. Дерманци
Квадратура 675 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 25.09.2023 до 25.10.2023
Обявяване на: 2023-10-26
...

Склад с. Дерманци

Цена: 21312.00 лв.

Населено място: с. Дерманци
Квадратура 279 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 25.09.2023 до 25.10.2023
Обявяване на: 2023-10-26
...

Склад с. Дерманци

Цена: 21312.00 лв.

Населено място: с. Дерманци
Квадратура 279 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 25.09.2023 до 25.10.2023
Обявяване на: 2023-10-26
...

Склад гр. Ловеч

Цена: 31680.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 53 кв.м.

ул. "Търговска" - Кооперативен пазар
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 12.04.2023 до 12.05.2023
Обявяване на: 2023-05-15
...

Склад гр. Ловеч

Склад гр. Ловеч

Цена: 130848.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 239 кв.м.

ул. "Търговска" № 70
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 13.12.2022 до 13.01.2023
Обявяване на: 2023-01-14
...

Склад с. Катунец

Склад с. Катунец

Цена: 16256.00 лв.

Населено място: с. Катунец
Квадратура 803 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 24.05.2022 до 24.06.2022
Обявяване на: 2022-06-27
СГРАДА с идентификатор 36662.308.36.1 по КК и КР на село Катунец, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-39/08.05.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата село Катунец, улица Неизв ...

Склад с. Катунец

Склад с. Катунец

Цена: 9480.00 лв.

Населено място: с. Катунец
Квадратура 510 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 24.05.2022 до 24.06.2022
Обявяване на: 2022-06-27
2. СГРАДА с идентификатор 36662.308.2.1 по КК и КР на село Катунец, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД ^И9/08.05.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата село Катунец, улица Неизв ...

Склад с. Катунец

Склад с. Катунец

Цена: 6216.00 лв.

Населено място: с. Катунец
Квадратура 307 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 24.05.2022 до 24.06.2022
Обявяване на: 2022-06-27
СГРАДА с идентификатор 36662.308.56.1 по КК и КР на село Катунец, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-39/08.05.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата село Катунец, улица Неизв ...

Склад гр. Ловеч

Склад гр. Ловеч

Цена: 49737.60 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 3698 кв.м.

ул. "Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 03.11.2021 до 03.12.2021
Обявяване на: 2021-12-06
...

Склад гр. Ловеч

Склад гр. Ловеч

Цена: 29124.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 3030 кв.м.

ул. "Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 03.11.2021 до 03.12.2021
Обявяване на: 2021-12-06
...

Склад гр. Ловеч

Склад гр. Ловеч

Цена: 55264.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 3698 кв.м.

ул. "Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 24.08.2021 до 24.09.2021
Обявяване на: 2021-09-27
...

Склад гр. Ловеч

Склад гр. Ловеч

Цена: 32360.00 лв.

Населено място: гр. Ловеч
Квадратура 3030 кв.м.

ул. "Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 24.08.2021 до 24.09.2021
Обявяване на: 2021-09-27
...

Склад с. Йоглав

Склад с. Йоглав

Цена: 60008.00 лв.

Населено място: с. Йоглав
Квадратура 707 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 23.06.2021 до 23.07.2021
Обявяване на: 2021-07-26
сграда СКЛАД, масивно строителство, с площ от 754 кв.м. /седемстотин петдесет и четири квадратни метра/, застроена върху поземлен имот от държавния поземлен фонд номер 001010 /хиляда и десет/ с площ о ...

Склад с. Горско Сливово

Склад с. Горско Сливово

Цена: 7776.00 лв.

Населено място: с. Горско Сливово
Квадратура 211 кв.м.

ул. "Георги Димитров" № 56
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 23.06.2021 до 23.07.2021
Обявяване на: 2021-07-26
...

Склад с. Голец

Склад с. Голец

Цена: 17000.00 лв.

Населено място: с. Голец
Квадратура 336 кв.м.

с. Голец, Стоп. двор
Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 14.04.2021 до 14.05.2021
Обявяване на: 2021-05-17
СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, с идентификатор 15552.500.444.5 / едно пет пет пет две точка пет нула нула точка четири четири четири точка пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голец, о ...

Склад ЛОВЕЧ

Склад ЛОВЕЧ

Цена: 50688.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 305 кв.м.

Северна индустриална зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Склад ЛОВЕЧ

Склад ЛОВЕЧ

Цена: 36828.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 357 кв.м.

Северна индустриална зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Склад ЛУКОВИТ

Склад ЛУКОВИТ

Цена: 69120.00 лв.

Населено място: ЛУКОВИТ
Квадратура 759 кв.м.

ул."Възраждане"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
СГРАДА с идентификатор № 44327.502.9832.7 /четиридесет и четири хиляди триста двадесет и седем, точка, петстотин и две, точка, девет хиляди осемстотин тридесет и две, точка, седем/ по када ...

Склад ЛУКОВИТ

Склад ЛУКОВИТ

Цена: 395584.00 лв.

Населено място: ЛУКОВИТ
Квадратура 824 кв.м.

ул."Възраждане"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
СГРАДА с идентификатор № 44327.502.9832.8 /четиридесет и четири хиляди триста двадесет и седем, точка, петстотин и две, точка, девет хиляди осемстотин тридесет и две, точка, осем/ по кадас ...

Евтини имоти от ЧСИ ТРОЯН?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян имоти в троян апартаменти в троян апартаменти троян продажба на имоти в троян