Чси Имоти > Троян > Земеделска земя

ЧСИ Троян

Всички имоти Земеделска земя в Троян от ЧСИ

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 19850.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2106 кв.м.

местността"Пречника"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.130.10, находящ се в област Ловеч, община Троян, гр. Троян, местността „ПРЕЧНИКА“, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 14924.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1854 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.60 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес* на имота местност Белико ...

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 26664.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1875 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.59 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 256.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 181 кв.м.

местност"Ливадките"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, Ловешка област, с идентификатор № 73198.51.77 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петдесет и едно, точка, седемдесет и седем ) п ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 22056.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2106 кв.м.

местността"Пречника"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.130.10, находящ се в област Ловеч, община Троян, гр. Троян, местността „ПРЕЧНИКА“, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 11836.80 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 29147 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
Поземлен имот с кад. №73198.84.120 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 29 147 кв.м., находящ се в м. Равн ...

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 914.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2800 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
Поземлен имот с кад. № 73198.84.119 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 2 800 кв.м., находящ се в м. Равни ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 6962.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 17914 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
Поземлен имот с кад. №73198.84.18 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 17 914 кв.м., находящ се в м. Равни р ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 22183.20 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2106 кв.м.

местността "Пречника"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.130.10, находящ се в област Ловеч, община Троян, гр. Троян, местността „ПРЕЧНИКА“, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска ...

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 273.60 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 181 кв.м.

местност"Ливадките"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален № 53707.502.213 ( пет три седем нула седем, точка, пет нула две, точка, две едно три ), находящ се в с. Орешак, Община Троян, Област Ловешка ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 86.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 824 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
1. Уг ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.68.26 по КК и КР на град Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес: местност СТРАЖАТА, целият с площ: 82 ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 14416.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 31954 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
4. Поземлен имот с кад. №73198.84.121 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 31 954 кв.м., находящ се в м. Рав ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 13152.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 29147 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
3. Поземлен имот с кад. №73198.84.120 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 29 147 кв.м., находящ се в м. Р ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 1016.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2800 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
2. Поземлен имот с кад. № 73198.84.119 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 2 800 кв.м., находящ се в м. Рав ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 7736.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 17914 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1. Поземлен имот с кад. №73198.84.18 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 17 914 кв.м., находящ се в м. Равн ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 24648.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2106 кв.м.

местността "Пречника"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.130.10, находящ се в област Ловеч, община Троян, гр. Троян, местността „ПРЕЧНИКА“, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска ...

Евтини имоти от ЧСИ ТРОЯН?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян имоти в троян апартаменти в троян апартаменти троян продажба на имоти в троян