Чси Имоти > Троян > Други

ЧСИ Троян

Всички имоти Други в Троян от ЧСИ

Няма резултати за Други в Троян, вижте резултати за Други в окръжен съд Ловеч

Други с. Голец

Цена: 12600.00 лв.

Населено място: с. Голец
Квадратура 477 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: от 20.10.2020 до 20.11.2020
Обявяване на: 2020-11-23
...

Други Соколово

Други Соколово

Цена: 37440.00 лв.

Населено място: Соколово
Квадратура 7024 кв.м.

с.Соколово, ул "Сергей Румянцев"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.07.2020 до 28.08.2020
Обявяване на: 2020-08-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67948.500.99 (шестдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и осем, точка, петстотин, точка, деветдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Други Ъглен

Други Ъглен

Цена: 23640.00 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 9 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
СГРАДА, представляваща Трансформаторен пост с площ от 9 кв.м. ( девет квадратни метра ), съгласно Скица № Ф02413/23.12.2019г. на Общинска служба Земеделие – гр. Луковит, находящ се в имот ...

Други ТЕТЕВЕН

Други ТЕТЕВЕН

Цена: 288648.00 лв.

Населено място: ТЕТЕВЕН
Квадратура 568 кв.м.

ул."Патрахилия"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
Сграда с идентификатор № 72343.500.3548.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК находяща се в гр. ...

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Целия ЕТАЖ ДЕВЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесе ...

Други Ябланица

Други Ябланица

Цена: 576000.00 лв.

Населено място: Ябланица
Квадратура 54493 кв.м.

гр.Ябланица,област Ловешка
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
Поземлен имот с площ по Скица на поземлен имот с № 15-261981- 26.03.2019г. на СГКК Ловеч, от 54 493 кв.м. /петдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и три кв.м./, с трайно предназна ...

Други Ябланица

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: Ябланица
Квадратура 54493 кв.м.

Ябланица, Област Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.03.2020 до 28.04.2020
Обявяване на: 2020-04-29
Поземлен имот с площ по Скица на поземлен имот с № 15-261981- 26.03.2019г. на СГКК Ловеч, от 54 493 кв.м. /петдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и три кв.м./, с трайно предназна ...

Други Шипково

Други Шипково

Цена: 48261.60 лв.

Населено място: Шипково
Квадратура 1884 кв.м.

местността "Баните"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с. Шипково, местност Баните, общ. Троян, обл. Ловеч, с кадастрален № 91 /деветдесет и едно/, с площ от 1884 /хиляда осемстотин осемдесет и четири/ кв.м., попадащ ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 50688.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 305 кв.м.

ул."Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно из ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 36828.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 357 кв.м.

ул."Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно из ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Целия ЕТАЖ ДЕВЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесе ...

Други ТЕТЕВЕН

Други ТЕТЕВЕН

Цена: 320720.00 лв.

Населено място: ТЕТЕВЕН
Квадратура 568 кв.м.

ул."Патрахилия"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
Сграда с идентификатор № 72343.500.3548.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК находяща се в гр. ...

Други Голец

Други Голец

Цена: 14000.00 лв.

Населено място: Голец
Квадратура 477 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
СГРАДА- ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА, със застроена площ от 386 /триста осемдесет и шест/ квадратни метра, построена върху държавен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизирана територия с жилищно предназначе ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 138600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 241 кв.м.

ж.к Младост
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
Сграда с идентификатор № 43952.511.107.1 /четири три девет пет две точка пет едно едно точка едно нула седем точка едно/, предназначение – Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1 /един/ ...

Други Слатина

Други Слатина

Цена: 10389.00 лв.

Населено място: Слатина
Квадратура 171 кв.м.

с. Слатина, общ. Ловеч, ул. " Васил Левски " № 23 А, ет. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в урбанизираната територия на с. Слатина, Община Ловеч, област Ловеч, с идентификатор 67218.160.434.5.7 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнад ...

Други Слатина

Други Слатина

Цена: 2649.00 лв.

Населено място: Слатина
Квадратура 49 кв.м.

с. Слатина, ОбщинаЛовеч,Област Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в урбанизираната територия на с. Слатина, Община Ловеч, област Ловеч, с идентификатор 67218.160.434.5.1 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемн ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 224440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 548 кв.м.

ж.к. "Младост", ул. "Стара планина"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-22
Административна сграда, находяща се в гр. Ловеч, жилищен комплекс „Младост“, ул. „Стара планина“, състояща се от: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 547.50 /петстотин четиридес ...

Други Прелом

Други Прелом

Цена: 61504.00 лв.

Населено място: Прелом
Квадратура 300 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в землището на с.Прелом с ЕКАТТЕ 58150, Община Ловеч, с площ 1.956 дка, в местност СТОПАНСКИ ДВОР, съставляващ имот № 001005, заедно с построения в него СВИНАРНИК със застрое ...

Други Шипково

Други Шипково

Цена: 53624.00 лв.

Населено място: Шипково
Квадратура 1909 кв.м.

местността "Баните"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с. Шипково, местност Баните, общ. Троян, обл. Ловеч, с кадастрален № 91 /деветдесет и едно/, с площ от 1884 /хиляда осемстотин осемдесет и четири/ кв.м., попадащ ...

Други Български извор

Други Български извор

Цена: 17800.00 лв.

Населено място: Български извор
Квадратура 128 кв.м.

с. Български извор, Общ. Тетевен, обл. Ловеч, П.К. 5733, ул. "Тодор Каблешков"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.12.2019 до 28.01.2020
Обявяване на: 2020-01-29
1/4 /една четвърт/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07357.701.600 /нула седем три пет седем, точка, седем нула едно, точка, шест нула нула/, находящ се в с. Български извор, о ...

Други Прелом

Други Прелом

Цена: 61504.00 лв.

Населено място: Прелом
Квадратура 1956 кв.м.

Стопански двор
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.11.2019 до 20.12.2019
Обявяване на: 2019-12-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в землището на с.Прелом с ЕКАТТЕ 58150, Община Ловеч, с площ 1.956 дка, в местност СТОПАНСКИ ДВОР, съставляващ имот № 001005, заедно с построения в него СВИНАРНИК със застрое ...

Други ТЕТЕВЕН

Други ТЕТЕВЕН

Цена: 85176.00 лв.

Населено място: ТЕТЕВЕН
Квадратура 1564 кв.м.

ул."Воловийте"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЗАСТРОЕН, с пълен кадастрален номер и идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тетевен, одобрени със Заповед № РД – 18-16/06.03.2009г ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 27224.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 27224.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян имоти в троян апартаменти в троян апартаменти троян продажба на имоти в троян