Чси Имоти > Троян > Хотел

ЧСИ Троян

Всички имоти Хотел в Троян от ЧСИ

Хотел ТРОЯН

Цена: 576144.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 287 кв.м.

ул."Христо Ботев" № 185
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троя ...

Хотел ТРОЯН

Хотел ТРОЯН

Цена: 640160.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 304 кв.м.

ул."Христо Ботев" № 185
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троя ...

Хотел ТРОЯН

Цена: 582120.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 304 кв.м.

гр. Троян, ул. "Христо Ботев" № 185
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троя ...

Хотел ТРОЯН

Хотел ТРОЯН

Цена: 646800.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 287 кв.м.

ул. " Христо Ботев " № 185
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троя ...

Евтини имоти от ЧСИ ТРОЯН?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян имоти в троян апартаменти в троян апартаменти троян продажба на имоти в троян