Хотел в ТРОЯН за 647222.40 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Хотел

Хотел в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 647222.40 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 304 кв.м.
  Срок: 27.04.2019 до 27.05.2019
  Обявяване: 2019-05-28
  Адрес: ул. "Христо Ботев" № 185
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троян, одобрен със Заповед № РД-02-14-262 от 10.10. ...

Продава Хотел в ТРОЯН за 647222.40 лв. на търг от ЧСИ