Търговски имот в БУРГАС за 225000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БУРГАС > Търговски имот

Търговски имот в БУРГАС

Допълнителна информация

  Начална цена: 225000.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 586 кв.м.
  Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
  Обявяване: 2019-06-27
  Адрес: ПЗ Север, ет.3
  ЧСИ: Тотко Колев
  Телефон: 056 – 840301; 0875 142 134
  Email: kantora708@mail.bg

Всички имоти за БУРГАС
Всички имоти на ЧСИ Тотко Колев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ B СГРАДА, представляващ целия трети етаж, (съгласно HA: том 012, Акт № 49, дв.вх.рег. 3026/25.04.1997 год. по описа на Служба по вписвания гр. Бургас) с право на преминаване през първия етаж на сградата само за ползване на двата асансьора, с идентификатор № 07079.604.55.4.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед PД-18-9/30.01.2009 год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР HA AГKK. Последно изменение със заповед: KД-14-02-2 0/04.01.2013 год. на НАЧАЛНИК HA CГKK - БУРГАС. Адрес на имота: гр. Бyprac, П3 Север, ет 3. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.604.55. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 586.00 кв.м; Прилежащи части: 1/3 ид.ч, от общите части на сградата. Ниво 1: Съседни: самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта 07079.604.55.4.2; над обекта: няма. НАЧАЛНА ЦЕНА, съгласно чл.494, ал.2, изр.3 от ГПК - 225 000.00 (двеста двадесет и пет хиляди) лева без ДДС, от която ще започне наддаването.

Продава Търговски имот в БУРГАС за 225000.00 лв. на търг от ЧСИ