Чси Имоти > Бургас > Офис

ЧСИ Бургас

Всички имоти Офис в Бургас от ЧСИ

Офис БУРГАС

Цена: 32572.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СРАДА с идентификатор №07079.613.189.1.12 /нула, седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин и тринадесет, точка, сто осемдесет и девет, точка, едно, точка, ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 116660.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 434 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 97469.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
подробна информация в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
подробна информация в приложеното обявление за пъблична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 25416.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

ул."Индустриална" № 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр.БУРГАС, ул. "ИНДУСТРИАЛНА" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27936.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

ул."Индустриална" № 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр. БУРГАС, ул. "ИНДУСТРИАЛНА" № 94, вх.Б, ет.1, офис 22 ...

Офис БУРГАС

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 19 кв.м.

ул."Индустриална" № 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр. БУРГАС, ул. "ИНДУСТРИАЛНА" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21 ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

ул."Индустриална" № 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр. БУРГАС, ул. "Индустриална" № 94, вх. Б, ет. 1, офис 20 ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 54880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Чаталджа" ет.2, обект 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр. Бургас, ул. "Чаталджа" ет.2, обект 3 ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 105360.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 121 кв.м.

УЛ. Д-Р НИДЕР 13, ЕТ. - 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.610.334.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 228365.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 626 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 116660.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 434 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в пеиложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 54880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 108 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена Зона "Победа",ул."Чаталджа", ет.2, обект 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.506.1.7, с площ от 107.76 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена Зона "Победа",ул."Чаталджа", ет.2, обект 3, брой нива на обекта: 2 ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 25416.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет.1, офис 27
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.111, с площ от 25.21 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27936.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.106, с площ от 27.47 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 22 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 19 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.105, с площ от 18.98 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ул. "Индустриална" № 94, вх.Б, ет.1, офис 20
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.104, с площ от 27.47 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 58593.15 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 38 кв.м.

ул. Шейново №60
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор № 07079.613.25.1.23, гр.Бургас, ул."Шейново" № 60 с предназначение на самостоятелният обект: за офис, брой нива на обекта: 1, площ по документ ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 34 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 9
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.23, с площ от 33.50 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 9 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19512.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.22, с площ от 23.46 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 8 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19512.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.21, с площ от 23.46 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 7 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 34 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.20, с площ от 33.50 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 6 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 14040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 5
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.19, с площ от 16.71 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 5 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 16776.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.18, с площ от 20.08 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 4 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19692.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 24 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.17, с площ от 23.89 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 3 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 22968.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.16, с площ от 27.70 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 2 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 26748.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.15, с площ от 30.16 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 1 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 47808.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 127 кв.м.

гр. Бургас, ул."Чаталджа", ет.2, обект 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.506.1.5, с обща площ от 126.80 кв.м.,брой нива на обекта 2, от които офис с площ 57.02 кв.м. и складово помещение, с площ от 69.80 кв.м., с админис ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 36192.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СРАДА с идентификатор №07079.613.189.1.12 /нула, седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин и тринадесет, точка, сто осемдесет и девет, точка, едно, точка, ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 21312.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.19, с площ от 30.40 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 10 Подробно описани ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 36 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 9
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.18, с площ от 35.95 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 9 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 35136.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 50 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.17, с площ от 50.22 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 8 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 29232.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 42 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.16, с площ от 41.80 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 7 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 36576.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 52 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.8, с площ от 51.82 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 6 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 58638.24 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 81 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 5
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.7, с площ от 80.81 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 5 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 33840.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 48 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.6, с площ от 48.30 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 4 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 33840.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 48 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.5, с площ от 48.30 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 3 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 47907.72 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 66 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.4, с площ от 66.27 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 2 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19584.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.3, с площ от 28.00 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 1 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 931268.16 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 514 кв.м.

ул. "Свобода" № 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 07079.610.118.1.6 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изп. директор на АГКК, находящ се в четириетажна жилищна сгр ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 28240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.111, с площ от 25.21 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 Подробно описание на недвижимото и ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 31040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.106, с площ от 27.76 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 22 Подробно описание на недвижимото и ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 21200.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 19 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.105, с площ от 18.98 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21 Подробно описание на недвижимото и ...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас