Чси Имоти > Бургас > Парцел

ЧСИ Бургас

Всички имоти Парцел в Бургас от ЧСИ

Парцел БУРГАС

Цена: 25208.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 385 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
В СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 625104.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4341 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.662.90, с площ 4 341 кв.м. , гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, описан всканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 45249408.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69344 кв.м.

лесопарк Росенец
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 45249408.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69336 кв.м.

м-ст Отманли
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Парцел БУРГАС

Цена: 2808.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 496 кв.м.

гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Георги Дълбошки" № 8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.824.197, с площ от 496 кв.м.., с адрес: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Георги Дълбошки" № 8 Подробно описание на недвижимото имущество в п ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 694560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4641 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.662.90 с площ 4 341 кв.м., гр. Бургас, Южна промишлена зона, описан в сканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Цена: 13360.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3294 кв.м.

м. Соката
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
Поземлен имот с идентификатор 07079.1.979 в гр. Бургас, кв. „Сарафово“, местност „СОКАТА“, Земеделска с Площ: 3294кв.м., описан в сканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 17928.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 50 кв.м.

ул. Петко Каравелов №25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
працелът е застроен с бр. сгради, показателите на застрояване са застроени. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 1367.10 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 775 кв.м.

49/80 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПИ в Острицата
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Предмет на публична продан са 49/80 идеални части от поземлен имот. Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Парцел БУРГАС

Цена: 42778.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 211 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
1/3 (една трета) ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо парцел II-2157 (втори за имот пл. номер две хиляди сто петдесет и седем), в кв. 31 (тридесет и едно) по плана на гр. Бургас, бивш парце ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 59589.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2232 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.653.588, с площ от 2232 кв.м., с адрес: гр.Бургас, ж.к. "Меден Рудник" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 38232.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.

м. Под шосето
Окръжен съд: Бургас
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
Недвижим имот, находящ се в землището на кв. Сарафовов местността ПОД ШОСЕТО, общ. Бургас, с идентификатор 07079.1.740, с площ от 2716 кв.м., описан в сканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Цена: 23619.60 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 807 кв.м.

ул. Кавакли 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
Поземлен имот с идентификатор 07079.824.437 с адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Кавакли” № 7; площ от 807 кв.м. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 130536.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2214 кв.м.

гр. Бургас, ПЗ Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.605.83 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и пет, точка, осемдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 28008.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 385 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
В СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 50277120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69336 кв.м.

м-ст Отманли
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 33580.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 220 кв.м.

ул. "Пробуда" № 54
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.11.2019 до 30.12.2019
Обявяване на: 2019-12-31
¼ (една четвърт) ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.615.165, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изп. дир. на АГК ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 137664.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1805 кв.м.

гр.Бургас, Помишлена зона Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.605.636, с площ от 1805 кв.м., с адрес: гр.Бургас, Помишлена зона Север Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 11970.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 77 кв.м.

ул. Хан Крум № 52
Окръжен съд: Бургас
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 3168.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 445 кв.м.

МЕСТНОСТ МОЧУРЪТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
½ ид.част от 280/444 кв.м. ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.13.1920 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на изпълнител ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 220800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4502 кв.м.

местност "Шосеен път"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
в приложеното сканирано обявление ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 46480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4000 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 66210.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2232 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.653.588, с площ от 2232 кв.м., с адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 31120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 385 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
в приложеното обявление ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 145040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2214 кв.м.

гр. Бургас, ПЗ Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.605.83 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и пет, точка, осемдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 781380.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4341 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.662.90, с площ 4 341 кв.м. с административен център гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, описан в сканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 19920.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 50 кв.м.

ул. Петко Каравелов
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 5076.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1000 кв.м.

местност "Острицата 2"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
в приложеното сканирано обявление ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 1519.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 775 кв.м.

49/80 идеални части, м. Острицата I
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Предмет на публична продан са 49/80 идеални части от поземлен имот. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 52412215.32 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69336 кв.м.

м-ст Отманли
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 26244.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 807 кв.м.

ул. Кавакли №7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Поземлен имот с идентификатор 07079.824.437 гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Кавакли” № 7; площ от 807 кв.м., начин на трайно ползване: за ниско застрояване /до 10 м./, описан в скани ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 42480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.

м. Под шосето
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Недвижим имот, находящ се в землището на кв. Сарафово в местността ПОД ШОСЕТО с идентификатор 07079.1.740, площ от 2716 кв.м., описан в сканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 152960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1805 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.605.636, с площ от 1 805 кв.м., с адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Север Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 12924.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 77 кв.м.

ул. Хан Крум № 52
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
парцелът е застроен, жилищната сграда не е предмет на изпълнение, показателите на застрояване са усвоени. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 38386.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 385 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
385 кв.м. от поземлен имот, целият урегулиран от 3082 кв.м., който имот е с предназначение - ниско застрояване до 10 метра. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 5640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1000 кв.м.

местност Острицата 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
В приложеното сканирано обявление ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 5640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1000 кв.м.

местност Острицата 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
В приложеното сканирано обявление ...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас