Чси Имоти > Бургас > Хотел

ЧСИ Бургас

Всички имоти Хотел в Бургас от ЧСИ

Няма резултати за Хотел в Бургас, вижте резултати за Хотел в окръжен съд Бургас

Хотел гр. Несебър

Цена: 2883520.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 5215 кв.м.

к.к. "Слънчев бряг" - хотел "Лебед"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 02.11.2022 до 02.12.2022
Обявяване на: 2022-12-05
...

Хотел гр. Поморие

Хотел гр. Поморие

Цена: 987068.50 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 720 кв.м.

гр. ПОМОРИЕ,  ул. „СОЛНА“ № 58
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.10.2022 до 16.11.2022
Обявяване на: 2022-11-17
...

Хотел с. Медово

Хотел с. Медово

Цена: 915866.86 лв.

Населено място: с. Медово
Квадратура 4782 кв.м.

Етнографски туристически комплекс с възрожденска архитектура Шато Медово
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 07.06.2022 до 07.07.2022
Обявяване на: 2022-07-08
Етнографски туристически комплекс с възрожденска архитектура „Шато Медово“, с. Медово, включващ недвижими имоти и движими вещи, които представляват оборудване и обзавеждане на сградите, ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 19308640.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 13938 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
Поземлен имот с идентификатор 51500.505.48 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка четиридесет и осем), съгласно скица номер 15-85223-29.01.2021 г. по кадастралната карта и кад ...

Хотел гр. Несебър

Цена: 99000.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 605 кв.м.

местност Беленска река
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 06.05.2022 до 06.06.2022
Обявяване на: 2022-06-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53045.227.4, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006/ 14.09.2006г. на ИД на АГКК, п ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 10038867.84 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 2176 кв.м.

гр.Несебър, Хотел Корона /Фламинго/
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 01.02.2022 до 01.03.2022
Обявяване на: 2022-03-02
          УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV /четвърти/, квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на к.к. „Слънчев бряг” – изток, с площ 4 8 ...

Хотел гр. Поморие

Цена: 945760.00 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 900 кв.м.

гр. Поморие, ул. Солна № 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 11.02.2022 до 11.03.2022
Обявяване на: 2022-03-14
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Поморие,обл.Бургас,ул.”Солна” номер 1,а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО с площ от 438/четиристотин тридесет и осем/кв.м.,който по действащия ус ...

Хотел гр. Приморско

Хотел гр. Приморско

Цена: 249552.00 лв.

Населено място: гр. Приморско
Квадратура 150 кв.м.

гр.Приморско, п.к.8290, общ.Приморско, обл.Бургас, ул.„Романтика” № 4
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 28.01.2022 до 28.02.2022
Обявяване на: 2022-03-01
СГРАДА с идентификатор номер 58356.503.98.1 /петдесет и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин и три, точка, деветдесет и осем, точка, едно, находяща се в гр.Приморско, общ.Приморско, об ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 2059776.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 1290 кв.м.

К.К. "СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ИЗТОК"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 10.01.2022 до 10.02.2022
Обявяване на: 2022-02-11
...

Хотел гр. Несебър

Цена: 21584707.20 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 13938 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 21.01.2022 до 21.02.2022
Обявяване на: 2022-02-22
Поземлен имот с идентификатор 51500.505.48 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка четиридесет и осем), съгласно скица номер 15-85223-29.01.2021 г. по кадастралната карта и кад ...

Хотел гр. Приморско

Хотел гр. Приморско

Цена: 277280.00 лв.

Населено място: гр. Приморско
Квадратура 150 кв.м.

гр. ПРИМОРСКО,  обл. БУРГАС, ул. „РОМАНТИКА“ № 4
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.11.2021 до 20.12.2021
Обявяване на: 2021-12-21
...

Хотел гр. Китен

Хотел гр. Китен

Цена: 345600.00 лв.

Населено място: гр. Китен
Квадратура 166 кв.м.

гр.Китен, п.к.8284, ул."Здравец"№4-а
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 139.90 кв.м. и брутна площ на сградата 652.80 кв.м., състояща се от първи надземен етаж, втори етаж, трети етаж и таван, а по кадастрална карта заснета кат ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 11154297.60 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 2176 кв.м.

гр.Несебър, хотел "Корона"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.10.2021 до 25.11.2021
Обявяване на: 2021-11-26
...

Хотел гр. Несебър

Цена: 23983008.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 13938 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 29.10.2021 до 29.11.2021
Обявяване на: 2021-11-30
Поземлен имот с идентификатор 51500.505.48 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка четиридесет и осем), съгласно скица номер 15-85223-29.01.2021 г. по кадастралната карта и кад ...

Хотел гр. Несебър

Цена: 20390417.28 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 4988 кв.м.

к.к Слънчев бряг, хотелски комплекс Странджа
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 07.09.2021 до 07.10.2021
Обявяване на: 2021-10-08
...

Хотел гр. Китен

Хотел гр. Китен

Цена: 384000.00 лв.

Населено място: гр. Китен
Квадратура 140 кв.м.

гр.Китен, п.к.8284, ул."Здравец" №4-а
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.08.2021 до 16.09.2021
Обявяване на: 2021-09-17
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 139.90 кв.м. и брутна площ на сградата 652.80 кв.м., състояща се от първи надземен етаж, втори етаж, трети етаж и таван, а по кадастрална карта заснета кат ...

Хотел гр. Китен

Хотел гр. Китен

Цена: 472000.00 лв.

Населено място: гр. Китен
Квадратура 159 кв.м.

гр.Китен, п.к.8284, ул."Здравец" №4-а
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.08.2021 до 16.09.2021
Обявяване на: 2021-09-17
533/718 /петстотин тридесет и три върху седемстотин и осемнадесет/ кв.м. идеални части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Китен, община Приморско, ул."Акация" номер2, съставляващо по нотариален акт УПИ ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 335232.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 70 кв.м.

м.Кокалу , кв.Аурелия 14 , хотел Мери бийч
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.06.2021 до 20.07.2021
Обявяване на: 2021-07-21
Масивна сграда -западен лблизнак, представляваща ваканционна сграда с апартаменти за сезонно ползване с бистро -кафе , със застроена площ 70кв.м., с три жилищни етажа и подпокривно пространство, ведно ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 16097662.80 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 2176 кв.м.

гр.Несебър, к.к.Слънчев Бряг , Хотел Корона
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 28.05.2021 до 28.06.2021
Обявяване на: 2021-06-29
         УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV /четвърти/, квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на к.к. „Слънчев бряг” – изток, с площ 4 801.54 ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 2059766.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 1277 кв.м.

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "ЦЕНТРАЛ"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 18.05.2021 до 18.06.2021
Обявяване на: 2021-06-21
...

Хотел гр. Китен

Хотел гр. Китен

Цена: 396000.00 лв.

Населено място: гр. Китен
Квадратура 166 кв.м.

гр. Китен, ул.Здравец, №4-а
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 07.05.2021 до 07.06.2021
Обявяване на: 2021-06-08
в приложеното сканирано обявление ...

Хотел гр. Китен

Хотел гр. Китен

Цена: 504000.00 лв.

Населено място: гр. Китен
Квадратура 159 кв.м.

гр. Китен, ул.Здравец, №4-а
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 07.05.2021 до 07.06.2021
Обявяване на: 2021-06-08
в приложеното сканирано обявление ...

Хотел с. Лозенец

Хотел с. Лозенец

Цена: 710067.00 лв.

Населено място: с. Лозенец
Квадратура 205 кв.м.

с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургас, ул."Първа"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.04.2021 до 20.05.2021
Обявяване на: 2021-05-21
...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 335840.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 70 кв.м.

местност Кокалу , кв.Аурелия №14 , хотел Мери бийч
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 10.04.2021 до 10.05.2021
Обявяване на: 2021-05-11
МАСИВНА СГРАДА-ЗАПАДЕН БЛИЗНАК, със самостоятелен вход, представляваща западната част от „ВАКАНЦИОННА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ С БИСТРО И КАФЕ“, изградена и въведена в експ ...

Хотел гр. Царево

Хотел гр. Царево

Цена: 260928.00 лв.

Населено място: гр. Царево
Квадратура 728 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.03.2021 до 16.04.2021
Обявяване на: 2021-04-19
...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 2288640.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 1277 кв.м.

К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ № 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 04.02.2021 до 04.03.2021
Обявяване на: 2021-03-05
...

Хотел гр. Китен

Хотел гр. Китен

Цена: 440000.00 лв.

Населено място: гр. Китен
Квадратура 166 кв.м.

гр.Китен, п.к.8284, ул."Здравец"№4-а
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 26.02.2021 до 26.03.2021
Обявяване на: 2021-03-29
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 139.90 кв.м. и брутна площ на сградата 652.80 кв.м., състояща се от първи надземен етаж, втори етаж, трети етаж и таван, а по кадастрална карта заснета кат ...

Хотел гр. Китен

Хотел гр. Китен

Цена: 560000.00 лв.

Населено място: гр. Китен
Квадратура 159 кв.м.

гр.Китен, п.к.8284, ул."Здравец" №4-а
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 26.02.2021 до 26.03.2021
Обявяване на: 2021-03-29
533/718 /петстотин тридесет и три върху седемстотин и осемнадесет/ кв.м. идеални части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Китен, община Приморско, ул."Акация" №2, съставляващо по нотариален акт УПИ Х-1 ...

Хотел с. Лозенец

Хотел с. Лозенец

Цена: 783016.65 лв.

Населено място: с. Лозенец
Квадратура 820 кв.м.

с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургас, ул."Тракия" № 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 15.01.2021 до 15.02.2021
Обявяване на: 2021-02-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДА - ХОТЕЛ „ТЕГЕЛ”  в с. ЛОЗЕНЕЦ, общ. ЦАРЕВО,   обл. БУРГАС, ул. „ТРАКИЯ” № 1, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 44094.502.298,  с п ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 329760.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 70 кв.м.

м.Кокалу кв.Аурелия №14
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 11.01.2021 до 11.02.2021
Обявяване на: 2021-02-12
МАСИВНА СГРАДА-ЗАПАДЕН БЛИЗНАК, със самостоятелен вход, представляваща западната част от „ВАКАНЦИОННА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ С БИСТРО И КАФЕ“, изградена и въведена в експ ...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас