Чси Имоти > Бургас > Хотел

ЧСИ Бургас

Всички имоти Хотел в Бургас от ЧСИ

Няма резултати за Хотел в Бургас, вижте резултати за Хотел в окръжен съд Бургас

Хотел гр. Созопол

Цена: 1416672.00 лв.

Населено място: гр. Созопол
Квадратура 0 кв.м.

гр. СОЗОПОЛ, местност „БУДЖАКА“,  обл.  БУРГАС, „МАРИНА СОЗОПОЛ“, ул. „ЦАР СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР“ № 17
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 13.11.2023 до 13.12.2023
Обявяване на: 2023-12-14
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО в гр. СОЗОПОЛ, местност „БУДЖАКА“,  обл.  БУРГАС, „МАРИНА СОЗОПОЛ“, ул. „ЦАР СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР“ номер 17, а именно:   1. САМО ...

Хотел гр. Малко Търново

Хотел гр. Малко Търново

Цена: 296136.00 лв.

Населено място: гр. Малко Търново
Квадратура 287 кв.м.

гр. МАЛКО ТЪРНОВО, обл.  БУРГАС, ул. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ № 8
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 14.11.2023 до 14.12.2023
Обявяване на: 2023-12-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  и СГРАДИ в гр. МАЛКО ТЪРНОВО, обл.  БУРГАС, ул. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ номер 8,  а именно: ...

Хотел гр. Поморие

Хотел гр. Поморие

Цена: 669760.00 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 720 кв.м.

гр.ПОМОРИЕ, ул.„СОЛНА“ № 58
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.10.2023 до 16.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
...

Хотел гр. Созопол

Хотел гр. Созопол

Цена: 1574080.00 лв.

Населено място: гр. Созопол
Квадратура 0 кв.м.

гр. СОЗОПОЛ, местност „БУДЖАКА“,  обл.  БУРГАС, „МАРИНА СОЗОПОЛ“, ул. „ЦАР СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР“ № 17
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.08.2023 до 25.09.2023
Обявяване на: 2023-09-26
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО в гр. СОЗОПОЛ, местност „БУДЖАКА“,  обл.  БУРГАС, „МАРИНА СОЗОПОЛ“, ул. „ЦАР СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР“ номер 17, а именно:   1. САМО ...

Хотел гр. Малко Търново

Цена: 329040.00 лв.

Населено място: гр. Малко Търново
Квадратура 287 кв.м.

гр. МАЛКО ТЪРНОВО, обл.  БУРГАС, ул. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ № 8
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 28.08.2023 до 28.09.2023
Обявяване на: 2023-09-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  и СГРАДИ в гр. МАЛКО ТЪРНОВО, обл.  БУРГАС, ул. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ номер 8,  а именно: ...

Хотел гр. Свети Влас

Хотел гр. Свети Влас

Цена: 596000.00 лв.

Населено място: гр. Свети Влас
Квадратура 158 кв.м.

гр. Свети Влас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 19
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 31.07.2023 до 31.08.2023
Обявяване на: 2023-09-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 11538.501.94 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на г ...

Хотел гр. Свети Влас

Цена: 16901497.73 лв.

Населено място: гр. Свети Влас
Квадратура 2916 кв.м.

гр. Свети влас, к/с Зорница Сендс
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 19.06.2023 до 19.07.2023
Обявяване на: 2023-07-20
...

Хотел гр. Поморие

Хотел гр. Поморие

Цена: 763950.60 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 720 кв.м.

гр.ПОМОРИЕ, ул.„СОЛНА“ № 58
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 08.05.2023 до 08.06.2023
Обявяване на: 2023-06-09
...

Хотел гр. Свети Влас

Хотел гр. Свети Влас

Цена: 16901497.73 лв.

Населено място: гр. Свети Влас
Квадратура 2916 кв.м.

гр. Свети влас, к/с Зорница Сендс
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
...

Хотел гр. Свети Влас

Цена: 16901497.73 лв.

Населено място: гр. Свети Влас
Квадратура 2916 кв.м.

гр. Свети влас, к/с Зорница Сендс
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.03.2023 до 27.04.2023
Обявяване на: 2023-04-28
...

Хотел гр. Поморие

Хотел гр. Поморие

Цена: 829440.00 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 900 кв.м.

гр. Поморие, ул. Солна № 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 10.03.2023 до 10.04.2023
Обявяване на: 2023-04-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Поморие,обл.Бургас,ул.”Солна” номер 1,а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО с площ от 438/четиристотин тридесет и осем/кв.м.,който по действащия ус ...

Хотел гр. Поморие

Хотел гр. Поморие

Цена: 848834.00 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 720 кв.м.

гр.ПОМОРИЕ, ул.„СОЛНА“ № 58
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 03.03.2023 до 03.04.2023
Обявяване на: 2023-04-04
...

Хотел гр. Свети Влас

Хотел гр. Свети Влас

Цена: 18779441.92 лв.

Населено място: гр. Свети Влас
Квадратура 2916 кв.м.

гр. Свети влас, к/с Зорница Сендс
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.01.2023 до 16.02.2023
Обявяване на: 2023-02-17
...

Хотел гр. Поморие

Цена: 921600.00 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 900 кв.м.

гр. Поморие, ул. Солна № 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 03.01.2023 до 03.02.2023
Обявяване на: 2023-02-06
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Поморие,обл.Бургас,ул.”Солна” номер 1,а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО с площ от 438/четиристотин тридесет и осем/кв.м.,който по действащия ус ...

Хотел гр. Поморие

Хотел гр. Поморие

Цена: 888361.65 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 720 кв.м.

гр.ПОМОРИЕ, ул.„СОЛНА“ № 58
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 26.12.2022 до 26.01.2023
Обявяване на: 2023-01-27
...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 2883520.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 5215 кв.м.

к.к. "Слънчев бряг" - хотел "Лебед"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 02.11.2022 до 02.12.2022
Обявяване на: 2022-12-05
...

Хотел гр. Поморие

Хотел гр. Поморие

Цена: 987068.50 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 720 кв.м.

гр. ПОМОРИЕ,  ул. „СОЛНА“ № 58
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.10.2022 до 16.11.2022
Обявяване на: 2022-11-17
...

Хотел с. Медово

Хотел с. Медово

Цена: 915866.86 лв.

Населено място: с. Медово
Квадратура 4782 кв.м.

Етнографски туристически комплекс с възрожденска архитектура Шато Медово
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 07.06.2022 до 07.07.2022
Обявяване на: 2022-07-08
Етнографски туристически комплекс с възрожденска архитектура „Шато Медово“, с. Медово, включващ недвижими имоти и движими вещи, които представляват оборудване и обзавеждане на сградите, ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 19308640.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 13938 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
Поземлен имот с идентификатор 51500.505.48 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка четиридесет и осем), съгласно скица номер 15-85223-29.01.2021 г. по кадастралната карта и кад ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 99000.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 605 кв.м.

местност Беленска река
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 06.05.2022 до 06.06.2022
Обявяване на: 2022-06-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53045.227.4, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006/ 14.09.2006г. на ИД на АГКК, п ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 10038867.84 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 2176 кв.м.

гр.Несебър, Хотел Корона /Фламинго/
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 01.02.2022 до 01.03.2022
Обявяване на: 2022-03-02
          УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV /четвърти/, квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на к.к. „Слънчев бряг” – изток, с площ 4 8 ...

Хотел гр. Поморие

Хотел гр. Поморие

Цена: 945760.00 лв.

Населено място: гр. Поморие
Квадратура 900 кв.м.

гр. Поморие, ул. Солна № 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 11.02.2022 до 11.03.2022
Обявяване на: 2022-03-14
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Поморие,обл.Бургас,ул.”Солна” номер 1,а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО с площ от 438/четиристотин тридесет и осем/кв.м.,който по действащия ус ...

Хотел гр. Приморско

Хотел гр. Приморско

Цена: 249552.00 лв.

Населено място: гр. Приморско
Квадратура 150 кв.м.

гр.Приморско, п.к.8290, общ.Приморско, обл.Бургас, ул.„Романтика” № 4
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 28.01.2022 до 28.02.2022
Обявяване на: 2022-03-01
СГРАДА с идентификатор номер 58356.503.98.1 /петдесет и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин и три, точка, деветдесет и осем, точка, едно, находяща се в гр.Приморско, общ.Приморско, об ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 2059776.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 1290 кв.м.

К.К. "СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ИЗТОК"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 10.01.2022 до 10.02.2022
Обявяване на: 2022-02-11
...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 21584707.20 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 13938 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 21.01.2022 до 21.02.2022
Обявяване на: 2022-02-22
Поземлен имот с идентификатор 51500.505.48 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка четиридесет и осем), съгласно скица номер 15-85223-29.01.2021 г. по кадастралната карта и кад ...

Хотел гр. Приморско

Хотел гр. Приморско

Цена: 277280.00 лв.

Населено място: гр. Приморско
Квадратура 150 кв.м.

гр. ПРИМОРСКО,  обл. БУРГАС, ул. „РОМАНТИКА“ № 4
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.11.2021 до 20.12.2021
Обявяване на: 2021-12-21
...

Хотел гр. Китен

Хотел гр. Китен

Цена: 345600.00 лв.

Населено място: гр. Китен
Квадратура 166 кв.м.

гр.Китен, п.к.8284, ул."Здравец"№4-а
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 139.90 кв.м. и брутна площ на сградата 652.80 кв.м., състояща се от първи надземен етаж, втори етаж, трети етаж и таван, а по кадастрална карта заснета кат ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 11154297.60 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 2176 кв.м.

гр.Несебър, хотел "Корона"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.10.2021 до 25.11.2021
Обявяване на: 2021-11-26
...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 23983008.00 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 13938 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 29.10.2021 до 29.11.2021
Обявяване на: 2021-11-30
Поземлен имот с идентификатор 51500.505.48 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка четиридесет и осем), съгласно скица номер 15-85223-29.01.2021 г. по кадастралната карта и кад ...

Хотел гр. Несебър

Хотел гр. Несебър

Цена: 20390417.28 лв.

Населено място: гр. Несебър
Квадратура 4988 кв.м.

к.к Слънчев бряг, хотелски комплекс Странджа
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 07.09.2021 до 07.10.2021
Обявяване на: 2021-10-08
...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас