Чси Имоти > Бургас > Земеделска земя

ЧСИ Бургас

Всички имоти Земеделска земя в Бургас от ЧСИ

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 178848.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4502 кв.м.

местност "Шосеен път"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
в приложеното обявление ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 4164.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 5634 кв.м.

(1167-2018) МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛОТО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛОЩ 5634КВ.М., С МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛОТО , В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БУРГАС, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ЗЕМЕДЕЛСКА , С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ДРУГ ВИД НИВА ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 1987.14 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1678 кв.м.

(532-2017) МЕСТНОСТ СУСАМ ТАРЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
1/14 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 23496КВ.М.,НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС, В МЕСТНОСТТА СУСАМ ТАРЛА, ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 4164.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 5634 кв.м.

(1167-2018) МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 5634КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС В МЕСТНОСТТА КРАЙ СЕЛО , С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА -ЗЕМЕДЕЛСКА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ДРУГ ВИД ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 129600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 8301 кв.м.

(2133-2019) МЕСТНОСТ КАРААЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ, С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 8301КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС, МЕСТНОСТ КАРААЧ, НАЧИН НА ТРАЙНО ПО ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2097.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 175 кв.м.

(1443-2014) МЕСТНОСТ КАРААЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС МЕСТНОСТ КАРААЧ, С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 1401КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ ...

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3527 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ЛОЗЕ от 3.527 дка /три декара и петстотин двадесет и седем квадратни чести/, трета категория, местност „МАШАТЛЪКА”, имот № 043020 /четиридес ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 5720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3350 кв.м.

гр.Бургас, местност "Курт Тепе"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 059028, с площ от 3.350 дка., с адрес: гр.Бургас, местност "Курт Тепе". Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 3340.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4920 кв.м.

гр.Бургас, местнос "Малтарла"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 042016, с площ от 4.920 дка., с адрес: гр.Бургас, местнос "Малтарла". Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична п ...

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3421 кв.м.

местност МАДИКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Подробното описание се намира в сканираното обявлението за публична продан. Предмет на публична продан представлява 1/6 от 918/3421 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3421кв.м., а не поземления ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 198720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4502 кв.м.

местност "Шосеен път"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
в приложеното сканирано обявление ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 198720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4502 кв.м.

местност "Шосеен път"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
в приложеното сканирано обявление ...

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 57888.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17999 кв.м.

(1151-2018) МЕСТНОСТ КУРТ ТЕПЕ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ , С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО ОТ17999КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАСКА , МЕСТНОСТ КУРТ ТЕПЕ, ...

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2330.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 175 кв.м.

(1443-2014) МЕСТНОСТ КАРААЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ , С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО ОТ 1401КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАСКА , МЕСТНОС ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2085.60 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1678 кв.м.

(532-2017) МЕСТНОСТ СУСАМ ТАРЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
1/14 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ , С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО ОТ 23496КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАСКА , В МЕСТНОСТТА СУСАМ ТАРЛА ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2776.53 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3756 кв.м.

(1167-2018) МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
2/3 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ , С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО ОТ 5634КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАСКА , В МЕСТОНСТ КРАЙ СЕЛО ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 12853.34 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 948 кв.м.

кафка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1333 кв.м.

местност ЛОЗЯТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.13.1289 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД 18 35/26.04.2016 год. на Изпълнителния Ди ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 17784.90 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3368 кв.м.

гр. Бургас, местност "Узун парче"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.1127 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, хиляда сто двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 30321.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 5744 кв.м.

гр. Бургас, местност "Герена"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, од ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 3024.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3421 кв.м.

местност МАДИКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
Подробното описание се намира в обявлението за публична продан. Предмет на публична продан представлява 1/6 от 918/3421 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3421кв.м., а не поземленият имот в нег ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2610.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 175 кв.м.

(1443-2014) МЕСТНОСТ КАРААЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗЕМЕДЕЛСКА, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ -ДРУГ ВИД НИВА , С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 1401 КВ.М.КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР. БУР ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 4680.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1594 кв.м.

(240-2016) МЕСТНОСТ ГОРАТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗЕМЕДЕЛСКА, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ -ДРУГ ВИД НИВА , С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 3187 КВ.М.КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР. БУР ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2433.60 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1958 кв.м.

(532-2017) МЕСТНОСТ СУСАМ ТАРЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 23496КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС В МЕСТНОСТТА СУСАМ ТАРЛА, ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗЕМЕДЕЛСКА. НАЧИН НА ТРАЙ ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2936.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 6685 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
1/10 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.5.1593с площ от 6 685 кв.м.местност “ГОЛЯМ МЕХАЛИЧ”, описан в сканираното и качено обявление. ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 64320.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17999 кв.м.

(1151-2018) МЕСТНОСТ КУРТ ТЕПЕ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ, СНАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ДРУГ ВИД НИВА, НАХОДЯЩА СЕ В МЕСТНОСТТА КУРТ ТЕПЕ. ...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас