Чси Имоти > Бургас > Земеделски имот

ЧСИ Бургас

Всички имоти Земеделски имот в Бургас от ЧСИ

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 34408.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3000 кв.м.

м. Под шосето
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
Недвижим имот, находящ се в землището на кв. Сарафово в местността ПОД ШОСЕТО, с площ от 3.000 дка, описан в сканираното и качено обявление. ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 11568.01 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 948 кв.м.

м-ст Кафка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
...

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 2642.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 6685 кв.м.

м. Голям Мехалич
Окръжен съд: Бургас
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
1/10 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.5.1593, с площ от 6 685 кв.м., предназначение на територията: Земеделска, лозе в местността “ГОЛЯМ МЕХАЛИЧ”, описан в сканираното и каче ...

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 227664.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 12000 кв.м.

гр.Бургас, местност "Под шосето"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.2.1404, с площ от 12 000 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, местност "Под шосето" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за пуб ...

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 6030.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
1/12 ид.ч. /една дванадесета идеална част/ от Посевна площ от 35.996 дка /тридесет и пет дка и деветстотин деветдесет и шест кв.м./, в местността: „Калето”, имот №112009, в землището на кв ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 252960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 12000 кв.м.

гр.Бургас, местност "Под шосето"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.2.1404, с площ от 12 000кв.м., с адрес: гр.Бургас, местност "Под шосето" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 14184.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3294 кв.м.

м. Соката
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Поземлен имот с идентификатор 07079.1.979 в гр. Бургас, кв. „Сарафово“, местност „СОКАТА“, Площ: 3294 кв.м., описан в сканираното и качено обявление. ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 6228.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3350 кв.м.

гр.Бургас, местност "Курт тепе"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 059028, целият с площ от 3 350 кв.м., с адрес: гр.Бургас, местност "Курт тепе" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 3996.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4920 кв.м.

гр.Бургас, местност "Малтарла"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 042016, целият с площ от 4 920 кв.м., с адрес: гр.Бургас, местност "Малтарла" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за п ...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас