Чси Имоти > Бургас > Склад

ЧСИ Бургас

Всички имоти Склад в Бургас от ЧСИ

Склад БУРГАС

Цена: 2971488.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23810 кв.м.

1/2 идеална част
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2796519.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11204 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Цена: 244858.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 981 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 148109.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 551 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 228365.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 626 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2971488.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23810 кв.м.

1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Цена: 2796519.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11204 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 244858.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 981 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 148109.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 551 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Цена: 161640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4604 кв.м.

гр.Бургас, местност "Караянос"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.6.393, с площ от 4604 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Караянос", ведно с построените в имота СГРАДА N 07079.6.393.1, с площ о ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 16222.68 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 35 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 17П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.36, с площ от 34.50 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 17П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 16278.30 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 35 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 16П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.35, с площ от 34.62 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 16П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 20106.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 43 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 15П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.34, с площ от 42.76 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 15П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 13824.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 14П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.33, с площ от 19.92 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 14П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 16416.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 24 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 13П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.32, с площ от 23.60 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 13П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 28656.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 41 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 12П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.31, с площ от 41.17лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 12П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Цена: 11592.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 11П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.30, с площ от 16.57 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 11П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 14616.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 10П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.29, с площ от 20.28 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 10П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 18432.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 26 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 9П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.28, с площ от 26.28 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 9П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 36432.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 52 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 8П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.27, с площ от 52.02 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 8П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 14976.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 21 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 7П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.26, с площ от 21.42 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 7П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 29016.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 42 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 6П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.25, с площ от 41.51 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 6П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 17092.62 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 36 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 5П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.24, с площ от 36.35 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 5П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 30816.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 44 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 4П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.23, с площ от 44.30 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 4П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 27864.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 40 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 3П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.22, с площ от 40.26 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 3П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 24624.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 36 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 2П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.21, с площ от 35.50 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 2П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 33624.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 49 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 1П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.20, с площ от 48.52 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 1П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 29088.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 41 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.15, с площ от 41.20 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 7 Подробно описание ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 14760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 21 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.14, с площ от 20.82 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 6 Подробно описание ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 5
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.13, с площ от 17.26 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 5 Подробно описание ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 18576.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 26 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.12, с площ от 26.28 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 4 Подробно описание ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 36792.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 52 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.11, с площ от 52.02 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 3 Подробно описание ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 15120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 21 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.10, с площ от 21.42 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 2 Подробно описание ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 27432.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 39 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.9, с площ от 38.90 лв., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.4, обект 1 Подробно описание ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 18025.20 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 35 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 17П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.36, с площ от 34.50 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 17П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 18087.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 35 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 16П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.35, с площ от 34.62 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 16П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 22340.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 43 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 15П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.34, с площ от 42.76 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 15П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 15360.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 14П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.33, с площ от 19.92 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 14П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 18240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 24 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 13П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.32, с площ от 23.60 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 13П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 31840.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 41 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 12П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.31, с площ от 41.17 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 12П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 12880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 11П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.30, с площ от 16.57 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 11П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 16240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 10П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.29, с площ от 20.28 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 10П Подробно описан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 20480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 26 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 9П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.28, с площ от 26.28 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 9П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 40480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 52 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 8П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.27, с площ от 52.02 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 8П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 16640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 21 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 7П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.26, с площ от 21.42 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 7П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 32240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 42 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 6П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.25, с площ от 41.51 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 6П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 18991.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 36 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 5П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.24, с площ от 36.35 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 5П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 34240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 44 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 4П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.23, с площ от 44.30 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 4П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 40 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 3П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.22, с площ от 40.26 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 3П Подробно описани ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 36 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 2П
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.21, с площ от 35.50 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Юг, ул."Индустриална" N 94, ет.5, обект 2П Подробно описани ...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас