Чси Имоти > Бургас > Други

ЧСИ Бургас

Всички имоти Други в Бургас от ЧСИ

Други БУРГАС

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИОНИРАЩ КАТО ФИТНЕС - ЗАЛА С ПЛОЩ 160,64КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС- ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИОНИРАЩ КАТО ФИТНЕС - ЗАЛА С ПЛОЩ 133,85КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, С ПЛОЩ 133,85КВ.М. С АДРЕС ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, БРОЙ НИВА ...

Други БУРГАС

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ФИТНЕС ЗАЛА , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА. ОБЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТДВЕ НИВА. НА ПАРТЕРНО НИВО СЕ НА ...

Други БУРГАС

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 29.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ФИТНЕС ЗАЛА , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА. ОБЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТДВЕ НИВА. НА ПАРТЕРНО НИВО СЕ НА ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 30240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 63 кв.м.

гр.Бургас, ул.'Петко Каравелов" № 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Недвижими имоти, находящи се в гр.Бургас, ул. "Петко Каравелов" № 6, представляващи: 56,50/226 кв.м ид.ч /петдесет и шест цяло и петдесет стотни върху двеста двадесет и шест к ...

Други БУРГАС

Цена: 160080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 282 кв.м.

бл. 125
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ж.к. Славейков. Самостоятелен обект в сграда, представляващ ЗАЛА ЗА КАЛАНЕТИКА, в сутеренния етаж на вход Б, на блок 125 със самостоятелен вход от п ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 100664.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 10300 кв.м.

гр.Бургас, кв."Крайморие"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
10 300/19 402 кв.м. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.11.111, целият с площ от 19 402 кв.м., с адрес: гр.Бургас, кв."Крайморие", ведно с построените в имота сгради, както следва: СГР ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 40032.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) ЗОНА Б БЛ. 210 ЕТ. ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, С ПЛОЩ 160,64КВ.М. С АДРЕС ГР.БУРГАС К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ. 1 ОБЕКТ ФИТНЕС ...

Други БУРГАС

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ , С ПЛОЩ 133,85КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ. 116 ВХ.5 ЕТ. - 1 ОБЕКТ ФИТНЕС. ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 216346.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 626 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В ПРИЛОЖЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 6850.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
СГРАДА с идентификатор № 07079.663.5.2 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, пет, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 3490.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
СГРАДА с идентификатор № 07079.663.5.1 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, пет, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри н ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 36640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 46 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", бл.399, ет.0, обект АПТЕКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.94.1.16, с площ от 45.84 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", бл.399, ет.0, обект АПТЕКА Подробно описание на недвижим ...

Други БУРГАС

Цена: 144936.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 282 кв.м.

бл.125
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ж.к. Славейков. Самостоятелен обект в сграда, представляващ ЗАЛА ЗА КАЛАНЕТИКА, в сутеренния етаж на вход Б, на блок 125 със самостоятелен вход от п ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 44480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2019) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, С ПЛОЩ 160,64КВ.М., С АДРЕС ГР.БУРГАС К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.- 116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКСАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ЕДНО НИВО, С ПЛОЩ 133,85КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ.116 ВХ. 5 ЕТ. - 1 ОБЕКТ ФИТНЕС ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 114768.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 10300 кв.м.

гр.Бургас, кв."Крайморие"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
10 300/19 402 кв.м. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.11.111, целият с площ от 19 402.00 кв.м., с адрес: гр.Бургас, кв."Крайморие", ведно с построените в имота: СГРАДА N 07079.11.111 ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 32328.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 63 кв.м.

гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов" №6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
56,50/226 кв.м ид.ч /петдесет и шест цяло и петдесет стотни върху двеста двадесет и шест квадратни мета идеални части/ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-1760 /единадесети, имот пл.номер хиляд ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 44480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ. 1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА , С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ , НА ДВЕ НИВА , СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 160,64КВ.М., С АД0РЕС ГР.БУРГАС К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас