Тристаен апартамент в БУРГАС за 55620.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БУРГАС > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в БУРГАС

Допълнителна информация

  Начална цена: 55620.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 68 кв.м.
  Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
  Обявяване: 2019-07-11
  Адрес: гр.Бургас, кв."Сарафово", ул."Антон Иванов" № 44Б
  ЧСИ: Иванка Недялкова Миндова
  Телефон: 056 810185
  Email: ivanka_mindova@dir.bg

Всички имоти за БУРГАС
Всички имоти на ЧСИ Иванка Недялкова Миндова

АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), находящ се в гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Антон Иванов“ № 44Б (четиридесет и четири, буква „Б“), с площ на апартамента от 68.20 (шестдесет и осем цяло и двадесет стотни) кв.м, състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня-тоалетна и антре, разположен на таванския етаж в триетажна с партер масивна жилищна сграда, построена в югоизточната част в УПИ IV-77 (четвърти за имот с планоснимачен номер седемдесет и седем), кв. 14 (четиринадесет) по плана на гр. Бургас, кв. „Сарафово“, с граници на апартамента: североизток – външен зид, северозапад – външен зид, югоизток – стълбище и апартамент № 6, югозапад – външен зид, отдолу – ап. № 5 на втори жилищен етаж, отгоре – покрив, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 (пет) с площ от 9.76 (девет цяло и седемдесет и шест стотни) кв.м, при граници: североизток – коридор, северозапад – външен зид, югоизток – избено помещение № 4, югозапад – външен зид, заедно с 10.733 % (десет цяло седемстотин тридесет и три) кв.м идеални части от общите части на сградата и ведно със съответното право на строеж върху гореописания УПИ.

Продава Тристаен апартамент в БУРГАС за 55620.00 лв. на търг от ЧСИ