Тристаен апартамент в ТРОЯН за 26816.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 26816.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 99 кв.м.
  Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
  Обявяване: 2019-07-23
  Адрес:
  ЧСИ: Румен Димитров
  Телефон: 068/601137
  Email: office@rumendimitrov.eu

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.506.205.6.2 по КК и КР на град Троян, общ. Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД—18—11 от 20.04.2007 год. на ИД на АГКК, с адрес гр. Троян, ул. Вежен 47, ет.2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от около 99 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в «вадата: на същия етаж - няма, под обекта - 73198.506.205.6.1, над обекта - няма, находящ се в сграда 6, разположена в землен имот с идентификатор 73198.506.205, както и припадащите се на обекта 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сграда № 6, и прилежащата към самостоятелния обект в сграда с идентификатор 73198.506.205.6.2 съответна идеална част от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.205.

Продава Тристаен апартамент в ТРОЯН за 26816.00 лв. на търг от ЧСИ