Парцел в ТРОЯН за 15200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Парцел

Парцел в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 15200.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 1211 кв.м.
  Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
  Обявяване: 2019-12-17
  Адрес: ул."Генерал Карцов"№ 271-Б
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.292 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, две девет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на Изпълн ...

Продава Парцел в ТРОЯН за 15200.00 лв. на търг от ЧСИ