Земеделска земя в ТРОЯН за 11836.80 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Земеделска земя

Земеделска земя в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 11836.80 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 29147 кв.м.
  Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
  Обявяване: 2020-02-04
  Адрес: местност" Равни рът"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Поземлен имот с кад. №73198.84.120 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 29 147 кв.м., находящ се в м. Равни рът, вид собственост: частна, вид територия: ...

Продава Земеделска земя в ТРОЯН за 11836.80 лв. на търг от ЧСИ