Земеделска земя в ТРОЯН за 11513.58 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Земеделска земя

Земеделска земя в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 11513.58 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 3092 кв.м.
  Срок: 13.04.2019 до 13.05.2019
  Обявяване: 2019-05-14
  Адрес:
  ЧСИ: Румен Димитров
  Телефон: 068/601137
  Email: office@rumendimitrov.eu

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

2061.33/3092 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.97.58, по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот местност „МИРЕВСКО", целият ...

Продава Земеделска земя в ТРОЯН за 11513.58 лв. на търг от ЧСИ