Земеделска земя в ТРОЯН за 416.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Земеделска земя

Земеделска земя в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 416.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 2182 кв.м.
  Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
  Обявяване: 2019-04-02
  Адрес:
  ЧСИ: Румен Димитров
  Телефон: 068/601137
  Email: office@rumendimitrov.eu

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.245.13 по КК и КР на град Троян, одобрени със Заповед РД-18- 11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес: местност ЛЪЧКАТА, целият с площ: 2182 кв.м., с трайно предназначение на територията ...

Продава Земеделска земя в ТРОЯН за 416.00 лв. на търг от ЧСИ