Етаж от къща в БУРГАС за 7650.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БУРГАС > Етаж от къща

Етаж от къща в БУРГАС

Допълнителна информация

  Начална цена: 7650.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 87 кв.м.
  Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
  Обявяване: 2019-07-17
  Адрес: ул. "Черногорово" № 18
  ЧСИ: Тотко Колев
  Телефон: 056 – 840301; 0875 142 134
  Email: kantora708@mail.bg

Всички имоти за БУРГАС
Всички имоти на ЧСИ Тотко Колев

1/6 ид.ч. от Първи жилищен етаж със застроена площ от 73 кв.м., състоящ се от три стаи, коридор и баня – WC, от самостоятелно изградена двуетажна жилищна сграда в УПИ ІХ 466 в кв. 46 по плана на с. „Ветрен” общ. Бургас, при граници на етажа: от всички страни външни зидове, съгласно НА том 22, Акт № 66/28.05.2008 год. на Служба по вписвания Бургас, а съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ: 1/6 ид.ч. от първи жилищен етаж от СГРАДА с идентификатор № 07079.702.466.1, по кадаст ралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-92/12.12.2015 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, находяща се в Бургас, п.к. 8000, кв. „Ветрен”, ул. „Черногорово”, № 18, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.702.466, застроена площ: 87 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: няма. НАЧАЛНА ЦЕНА, съгласно чл. 494, ал. 2, изречение 1 и 2 от ГПК - 7 650 (седем хиляди шестстотин и петдесет) лева, от която ще започне наддаването. СВ – Бургас върху имота има вписана възбрана: том 5, Акт № 208, вх.рег. № 16604/29.11.2017 год.

Продава Етаж от къща в БУРГАС за 7650.00 лв. на търг от ЧСИ