Гараж в ТРОЯН за 1648.80 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Гараж

Гараж в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 1648.80 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 22 кв.м.
  Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
  Обявяване: 2019-03-26
  Адрес:
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, с административен адрес: гр. Троян, ул. „Х ...

Продава Гараж в ТРОЯН за 1648.80 лв. на търг от ЧСИ