Ателие, Таван в ТРОЯН за 13104.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Ателие, Таван

Ателие, Таван в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 13104.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 52 кв.м.
  Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
  Обявяване: 2019-07-02
  Адрес:
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73198.507.547.2.33 / седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем . Петстотин и седем. Петстотин четиридесет и седем точка две точка тридесет и три. Находящ се в гр. Троян, по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД – 18- 11/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК адрес: ул. „Академик Ангел Балевски“ №5, ет.7, попадащ в сграда № 73198.507.547.2 / седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем. Петстотин и седем. Петстотин четиридесет и седем точка две/ построен в поземлен имот № 73198.507.547 / седемстотин и три хиляди сто деветдесет и осем точка петстотин и седем точка Петстотин четиридесет и седем/, предназначение: Ателие за творческа дейност - бивше ателие № 7-3 описано в нот. Акт №160, т.х. д. 2348, вх. Прг. № 3012/04.09.2007 г. на СВ – Троян с площ 52 / петдесет и два / кв. м. при съседи самостоятелен обект на същия етаж: №73198.507.547.2.58, обект №73198.507.547.2.34, под обекта: обект 73198.507.547.2.29, над обекта: Обект № 73198.507.547.2.38, както и съответните идеални части на сградата.

Продава Ателие, Таван в ТРОЯН за 13104.00 лв. на търг от ЧСИ