Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА за 130400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Производствен имот

Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 130400.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 353 кв.м.
  Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
  Обявяване: 2019-07-12
  Адрес: кв. Зора
  ЧСИ: Маргарита Димитрова
  Телефон: 042 – 624399; 0 895 662 554
  Email: mardimitrova@abv.bg

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Маргарита Димитрова

СГРАДА с идентификатор 68850.521.1568.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/12.09.2007 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, с площ от 353 кв.м, находяща се в гр. Стара Загора, квартал Зора, община Стара Загора, в поземлен имот с идентификатор 68850.521.1568, на един етаж. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.5 21.1568.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/12.09.2007 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с площ от 307.28 кв.м, находящ се в град Стара Загора, квартал зора, община Стара Загора, етаж 1, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.521.1568, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 68850.521.15.68.1.1, над обекта: 68850.521.1568.1.3.

Продава Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА за 130400.00 лв. на търг от ЧСИ