Чси Имоти > Стара Загора > Къща

ЧСИ Стара Загора

Всички имоти Къща в Стара Загора от ЧСИ

Няма резултати за Къща в Стара Загора, вижте резултати за Къща в окръжен съд Стара Загора

Къща Мъдрец

Цена: 3456.00 лв.

Населено място: Мъдрец
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 2019-11-14
УПИ I–551, в квартал 27 по плана на с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, ВЕДНО с всички построени в имота сгради и други подобрения, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ...

Къща Великово

Къща Великово

Цена: 15840.00 лв.

Населено място: Великово
Квадратура 2335 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 2019-11-14
ДВОРНО МЯСТО, преставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХI – 84 /единадесети за планоснимачен номер осемдесет и четири/, в квартал 10 /десети/, по плана на село Великово, община Гълъбово, обл ...

Къща Великово

Къща Великово

Цена: 15840.00 лв.

Населено място: Великово
Квадратура 2335 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.09.2019 до 13.10.2019
Обявяване на: 2019-11-14
ДВОРНО МЯСТО, преставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХI – 84 /единадесети за планоснимачен номер осемдесет и четири/, в квартал 10 /десети/, по плана на село Великово, община Гълъбово, обл ...

Къща Тулово

Къща Тулово

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: Тулово
Квадратура 190 кв.м.

ул." Явор" №31
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Дворно място, цялото от 1134 кв.м., находящо се в с.Тулово, ул.“Явор“№31, общ.Мъглиж, представляващо УПИ II-265, в кв.44, по плана на с.Тулово, две полумасивни жилищни сгради на един етаж, ...

Къща РАДНЕВО

Къща РАДНЕВО

Цена: 7760.00 лв.

Населено място: РАДНЕВО
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
...

Къща КАЗАНЛЪК

Къща КАЗАНЛЪК

Цена: 28175.40 лв.

Населено място: КАЗАНЛЪК
Квадратура 272 кв.м.

гр. Казанлък, ул.Тюлбенска 37
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
1/3 (ЕДНА ТРЕТА)идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 272кв.м представляващо УПИ IV 3676 в кв.415, по плана на гр. Казанлък, ул.Тюлбенска №37 заедно с находящите се в него сград ...

Къща Хаджидимитрово

Цена: 3492.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 61 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Масивно ЖИЛИЩЕ със ЗП 61 кв.м. по замерване, построено в западната страна на горепосоченото УПИ ХІ-452 , ведно с правото на строеж върху парцела. Жилището се състои от: три стаи ...

Къща Николаево

Къща Николаево

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: Николаево
Квадратура 64 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Къща Александрово

Къща Александрово

Цена: 70560.00 лв.

Населено място: Александрово
Квадратура 284 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
Дворно място с площ от 815 кв.м., находящо се в с. Александрово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, съставляващо УПИ І-269 в кв.15 по плана на селото, при съседи на имота : от ...

Къща Мъглиж

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: Мъглиж
Квадратура 150 кв.м.

ул. Лев Попов
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Къща Мъглиж

Къща Мъглиж

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: Мъглиж
Квадратура 450 кв.м.

ул. Г. С. Раковски
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Къща Мъглиж

Къща Мъглиж

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: Мъглиж
Квадратура 88 кв.м.

ул. Гео Милев № 61
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
поземлен имот с къща и доп. постройки ...

Къща Дълбоки

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
поземлен имот с жилищна сграда ...

Къща Сулица

Къща Сулица

Цена: 13200.00 лв.

Населено място: Сулица
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
1/2 ид.част от поземлен имот с жилищна сграда ...

Къща ЧИРПАН

Къща ЧИРПАН

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: ЧИРПАН
Квадратура 425 кв.м.

гр. Чирпан ул.Иван Димов №2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Дворно място, находящо се в гр. Чирпан, цялото с площ от 425кв.м, представляващо УПИ IX 570, в кв.46 заедно с двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 95.20кв.м и гараж с площ от 5 ...

Къща Обручище

Къща Обручище

Цена: 6840.00 лв.

Населено място: Обручище
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
...

Къща Братя Даскалови

Цена: 3360.00 лв.

Населено място: Братя Даскалови
Квадратура 1771 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 304, в квартал 31, по плана на село Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора, целият с площ от 1,771 дка, за които са о ...

Къща Осетеново

Къща Осетеново

Цена: 12132.00 лв.

Населено място: Осетеново
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Дворно място с площ 300 кв.м. / триста кв.м./, представляващо УПИ VII-477 /седем за четиристотин седемдесет и седем/в кв.46/четиридесет и шест/ по плана на с.Осетеново, общ.Павел баня, за ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

продажба на апартаменти в стара загора от банки продажба на апартаменти в стара загора от банки чси стара загора частен съдебен изпълнител стара загора маргарита димитрова продажба на апартаменти в стара загора от чси апартаменти от съдия изпълнител стара загора чси маргарита димитрова стара загора търгове чси стара загора имоти стара загора чси чси стара загора продажби